Юрій Шаповал
Вересень 2014

Більше не таємно

Українська інтеліґенція і влада. Зведення секретного відділу ДПУ УСРР 1927–1929 рр.

Упорядник В. М. Даниленко, Київ: Темпора, 2012.

Вирок Українській революції: «Справа ЦК УПСР». Науково-документальне видання.

Упорядники Тетяна Осташко, Сергій Кокін, Київ: Темпора, 2013.

«Нам треба українську інтеліґенцію поставити на коліна, — повторював на допитах слідчий Соломон Брук, один із тих, що фабрикували у 1929 році справу “Спілки визволення України”. — Це наше завдання, і воно буде виконане. Кого не поставимо — перестріляємо!»

Власне, ці слова можна ставити епіграфом до двох науково-документальних видань, що побачили світ у київському видавництві «Темпора». Вони містять документи з Галузевого державного архіву Служби безпеки України (ГДА СБУ) в Києві. Перший збірник, що має назву «Українська інтеліґенція і влада. Зведення секретного відділу ДПУ УСРР 1927–1929 рр.», упорядкував колишній працівник ГДА СБУ, доктор історичних наук Василь Даниленко, він же написав і вступну частину під назвою «Політичний контроль духовного життя в Україні 1920.х років». Другий — «Вирок Українській революції: “Справа ЦК УПСР”» — упорядкували заступник директора цього ж архіву кандидат історичних наук Сергій Кокін і працівниця Інституту історії України Національної академії наук України кандидат історичних наук Тетяна Осташко.

Засновник більшовицької держави Лєнін був гнучким тактиком. Залучаючи до соціялістичного будівництва стару інтеліґенцію, він пропонував «по-буржуазному» приваблювати її вищою, ніж у інших, платнею. Але водночас Лєнін убачав у такому залученні специфічний різновид класової боротьби, яку без насильства собі не уявляв, а тому ще в березні 1919 року відверто говорив американському журналістові Лінколну Стефенсону: «Якщо ви хочете досягнути мети, яку ставить перед собою революція, то абсолютну, інстинктивну опозицію старих консерваторів і навіть твердих лібералів треба примусити замовкнути».

Недарма саме в 1929 році «Правда» вперше надрукувала одну з найбрутальніших за змістом і лексикою Лєнінових праць «Як зорганізувати змагання?». Рік «великого перелому» був роком не лише тотального наступу на селянство, коли Сталін оголосив ліквідацію куркульства «як класу». Це був і черговий, жорсткий тур наступу на інтеліґенцію. Потребуючи «незаперечного» виправдання своїх дій, режим знайшов його у більшовицькій «біблії» — творах Лєніна. Той шпетив «панів інтеліґентиків» за виступи проти насильства, прирівнюючи їх до «шахраїв, трутнів і хуліганів». Викриваючи «мерзотників із лакеїв буржуазії, саботажників, що звуть себе інтеліґентами», Лєнін не вельми шанував і тих, що співпрацювали з режимом, вважаючи, що цій частині інтеліґенції притаманні нехлюйство, недбалість, неохайність, неакуратність, нервова поспішливість, схильність підміняти справу дискусією, роботу — розмовами. «Серед помилок, ґанджів, промахів нашої революції, — писав він, — чималу роль відіграють ті помилки та ін., що породжуються цими сумними, — але неминучими у даний момент — властивостями інтеліґентів із нашого середовища і відсутністю достатнього контролю за організаторською роботою інтеліґентів з боку робітників». Звісно, лєнінське розуміння контролю було достатньо широким, але насамперед ішлося про контроль політичний.

Вже навіть на момент написання цієї праці, а тим більше на час її публікації, більшовицька влада досягла неабияких успіхів в організації того контролю, яким так переймався Лєнін. Ключову роль у цьому відігравала комуністична спецслужба, організаційне становлення якої завершилось на початок 1920.х років. Від цього моменту, як зауважував у книжці своїх спогадів чекіст Павєл Судоплатов (він, до речі, народився в Україні і тут розпочав кар’єру), «ҐПУ...

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!