Сергій Балан
Серпень 2008

Concordia victoriam gignit

1

Попри те, що суспільна дискусія довкола реформування конституції розпочалася досить давно й зініціювали її суб’єкти здійснення державної влади, точиться вона вже тривалий час паралельно з офіційним конституційним процесом. Суспільство повірило в те, що недосконалість Основного Закону може бути причиною соціяльних, політичних і економічних катаклізмів. Очевидно, що цей феномен можна пов’язувати винятково з наслідками масштабного навіювання, зведеного до ранґу політичної доктрини, яку підтримували і державні інститути, й інститути громадянського суспільства. Але, з другого боку, попри фактологічну причину внесення Конституції в пантеон суспільних цінностей і покладання на неї певних очікувань, так звана інституалізація Конституції як реґулятора – і правового (не юридичного, а саме правового), і соціяльного, й аксіологічного – змушує державу та її представників серйозно розглядати Основний Закон як головний державно-правовий артефакт. Результатом такої прискіпливої уваги до Конституції стало підвищення її формального статусу від абстрактного документа до стрижня конституційного ладу.

Формування в Україні повноцінного конституційного дискурсу, серед іншого, засвідчило наявність у нашій державі і сформованого громадянського суспільства, і правосвідомости, і необхідної інституційної компетенції. Кількість пропозицій, заходів та ідей, що надійшли від неурядового сектору, продемонструвала достатню глибину розуміння проблеми недосконалої Конституції. Люди повірили, що від Конституції щось залежить, і то не абстрактне «щось», а цілком конкретний добробут усієї нації. І хоча «асоціятивний шлейф» причиновонаслідкових зв’язків дещо заскладний: Конституція – влада – економіка – громадяни, однак він очевидний для кожного. Відтак у суспільстві сформувалися досить вимогливі громадянські очікування щодо Конституції, з’явився інтерес до змісту конституційних проєктів. Українське суспільство почало помалу перетворюватися на суб’єкта конституційного процесу. На жаль, інститути державної влади на цьому етапі ще не готові поступитися монопольним правом ухвалювати Конституцію. Так само вони не готові погодитися на обмеження реґуляторного впливу держави на суспільство.

За наслідками поверхового спостереження за перебігом дискусії щодо майбутнього української Конституції можемо сконстатувати, що народ переріс політичних лідерів країни в розумінні суті Конституції, а рівень громадянської правосвідомости значно перевищує відповідний рівень політичних і економічних еліт. Інститути громадянського суспільства оприлюднюють надзвичайно слушні пропозиції та проєкти конституційних змін, сучасні й проґресивні, повною мірою суголосні світовим тенденціям. Це стосується закріплення на рівні Конституції питань власности, суспільних цінностей, переліку невилучних прав і свобод громадян, реґламентування взаємовідносин органів державної влади та громадянського суспільства тощо. Не може не тішити, що вітчизняний неурядовий сектор фахово переймається передовсім питаннями реґулювання правового статусу громадянина, леґітимности державної влади, моральних і державних цінностей, не дозволяючи офіційним інстанціям звести реформу Конституції винятково до «перекроювання» повноважень органів влади.

Навряд чи хтось сумнівається в тому, що нині в текст Конституції неможливо «протягнути» виразно анґажовані кон’юнктурні норми, які кардинально змінювали би баланс політичних сил у державі. Навіть не політики, а громадськість із її інститутами стануть на заваді повторному волюнтаристському глумлінню над Конституцією. Суспільство потроху привчають до того, що Основний Закон держави є символічним актом, який встановлює орієнтири суспільно-державної взаємодії, фіксує обсяг непорушних прав і свобод громадянина, демаркує глибину втручання державних інститутів у справи громадянські, внормовує питання державних пріоритетів і дійових суспільних...

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!