Жовтень 2018

Григорієві Грабовичу — 75!

Нині, 12 жовтня 2018 року, визначному українсько-американському літературознавцеві й історику культури, головному редактору «Критики», професорові української літератури Гарвардського університету Григорію Грабовичу виповнюється 75 років.

Міжнародна академічна спільнота й освічені українці в краї та світі цінують професора Грабовича насамперед як блискучого інтелектуала, відкритого до найновіших ідейних течій і наукових тенденцій та здатного встановлювати нові смислові орієнтири і критерії існування власної фахової царини, переглядати її границі, закладати чи змінювати її основи. Вельми проникливий та софістикований історик і теоретик літератури, Григорій Грабович є одним із найшанованіших у світі дослідників українського письменства, поетики барока та романтизму, модерністської культури (його теперішній курс у Гарварді присвячено саме літературі України XX століття), глибоким знавцем слов’янських культурних зв’язків, провідним фахівцем із компаративних студій Центрально-Східної Европи. Впродовж майже пів століття він залишається чільним шевченкознавцем нашого часу, відомим завдяки переосмисленню методологічних підвалин цієї дисципліни та кшталтуванню в численних статтях і книжках – «Шевченко як мітотворець», «Шевченко, якого не знаємо», «Шевченкові “Гайдамаки”: поема і критика» та багатьох інших – засадничо нового погляду на творчість, біографію, самоусвідомлення, прижиттєву та посмертну рецепцію поета.

Григорій Грабович у колі професорів-україністів Гарвадського університету. Зліва направо: Майкл Флаєр, Сергій Плохій, Роман Шпорлюк, Григорій Грабович. Травень 2018 року, Кембридж, США. Світлина Українського наукового інституту Гарвардського університету.

Неабияким вагомим внеском у вивчення та розвиток української культури є й урухомлені з почину професора Грабовича та здійснювані за його участи і загальної редакції фундаментальні дослідницько-публікаційні проєкти. Це зокрема «Повне зібрання творів» Пантелеймона Куліша, документальне зведення «Тарас Шевченко в критиці», джерелознавча й археографічно-текстологічна видавнича програма «Відкритий архів», цикл видань, пов’язаних із Шевченковим 200-річчям, та нова серія «Записок НТШ-А», яку започаткував Грабович.  До видань, над якими він працює сьогодні, належить також покликаний із нової перспективи висвітлити кількастолітній поступ нашої словесности міжнародний проєкт підготування історії української літератури (українською, англійською, німецькою та іншими мовами) під патронатом Державного секретаріяту з освіти і науки Швайцарії та Грабовичевим науковим редаґуванням. Продовжується також робота над фундаментальними монографіями про Павла Тичину та Тараса Шевченка як художника й поета, статтями про український модернізм та поетів 1970–1980-х років, а також над перекладами англійською мовою творів цілого ряду українських поетів.

Презентація досліджень Григорія Грабовича на виставці «Current» Центру імені Дейвіса Гарвардського університету. Жовтень 2018 року, Кембридж, США. Світлина Олега Коцюби.

Непересічну роль відігравав й далі відіграє Григорій Грабович і як один із найактивніших обстоювачів академічної доброчесности й високих фахових стандартів в україністиці та загалом українській гуманістиці, викривач плаґіяту і корупції в освіті й науці, борець проти наступу псевдонауки та нативістичних фальсифікацій і містифікацій, а також як видатний організатор наукового і культурного життя в Україні та за її межами – незмінний від самого початку очільник катедри української літератури імені Дмитра Чижевського в Гарварді та другий після академіка Омеляна Пріцака директор Українського наукового інституту Гарвардського університету, один із фундаторів і перших президентів Міжнародної асоціяції україністів, президент Наукового Товариства імені Шевченка в Америці протягом двох каденцій і чинний директор Інституту джерелознавства НТШ-А, засновник і головний редактор часопису та видавництва «Критика», що вже впродовж понад 20 років під його орудою й у найтіснішій співпраці з Українським науковим інститутом Гарвардського університету переокреслюють інтелектуальний ляндшафт України, науковий керівник київського Інституту Критики і ще цілої низки дочасних чи сталих дослідницьких, освітніх, просвітніх і аналітичних ініціятив, інституцій, програм і закладів.

Григорій Грабович із деякими членами команди «Критики» на Книжковому Арсеналі у Києві. Зліва направо: Олег Коцюба, Григорій Грабович, Юлія Бентя, Оксана Купер, Ганна Протасова. Червень 2018 року. Світлина Олега Коцюби.

Від імені цілої критиківської спільноти красно дякуємо ювілярові за радість сродної праці, за можливість поділяти високі фахові настанови та за нагоду брати участь у спільному творенні одного з найважливіших інтелектуальних проєктів сучасної України. Щиро зичимо щастя і всіляких гараздів, любові, натхнення, нових звершень і творчих осягнень!

Многая літа!

Спільнота «Критики»

PS: Перелік статтей Григорія Грабовича у часописі «Критика» та його виданих українською книжок дивіться тут. Біографічний нарис про Григорія Грабовича читайте тут.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!