Всеволод Речицький
Лютий 2014

Конституція свободи: Проєкт нової Конституції України

Стаття 34.

1. Діяльність політичних партій, рухів та інших громадських об’єднань, спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну основ конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, а також на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права людини і основоположні свободи, здоров’я населення забороняється.

2. Політичним партіям, рухам, іншим громадським об’єднанням забороняється утворювати чи мати при собі будь-які збройні формування.

3. Не допускається утворення і діяльність організаційних структур політичних партій і рухів в органах державної виконавчої влади, органах судової влади, виконавчих органах місцевого самоврядування, Збройних Силах України, інших військових і збройних формуваннях, а також на державних підприємствах, установах і в організаціях.

4. Не допускається утворення й діяльність організаційних структур політичних партій і рухів в будь-яких навчальних закладах України.

5. Заборона діяльності політичних партій, рухів, інших громадських об’єднань здійснюється виключно в судовому порядку.

6. Утворення політичних партій і рухів в Україні є вільним. Політичні партії і рухи не підлягають державній реєстрації.

Стаття 34 проекту Конституції є майже аналогічною за змістом до статті 37 чинного Основного Закону й докладних пояснень не потребує. На відміну від чинного Основного Закону, проект забороняє протизаконну діяльність політичних партій, але відмовляється від переслідування партій за постановку протизаконних цілей, тобто за наміри. В ній також значно чіткіше говориться про заборону створення та діяльності організаційних структур політичних партій і рухів в навчальних закладах України. Адже чинна редакція даної норми говорить лише про заборону створення структур політичних партій у державних навчальних закладах.

Крім того, проект у даній статті відмовляється від нині існуючої реєстрації політичних партій Міністерством юстиції України, оскільки подібна вимога реєстрації партій дає можливість державі контролювати не лише опозицію, але й політичне життя країни.

Стаття 35.

1. Кожен має право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх прав та законних інтересів. Професійні спілки об’єднують осіб, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності.

2. Утворення професійних спілок є вільним і здійснюється без попереднього дозволу чи реєстрації у державних органах.

3. Професійні спілки є рівними перед законом.

4. Членство у професійних спілках не підлягає обмеженням, за винятком тих, що передбачаються законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки або громадського порядку, захисту прав і свобод інших осіб.

5. Професійним спілкам належить право утворювати національні федерації профспілок, які можуть засновувати міжнародні профспілкові організації або приєднуватися до них.

6. Ніхто не може бути примушений до вступу або до виходу із профспілки.

Стаття 35 проекту, відповідає, в основному, змістові статті 36 чинної Конституції України. Новим, однак, є в ній те, що

Стаття передбачає можливість профспілкового захисту не лише соціально-економічних, але й інших прав і законних інтересів людини. Новелою є й те, що право на об’єднання у профспілки доповнюється у проекті правом останніх утворювати федерації та вступати до міжнародних професійних союзів. Раніше це право визнавалося в Україні на рівні міжнародних договорів. Новим в проекті є також положення про те, що ніхто не може бути примушений до вступу в професійні спілки як організації, засновані на колективному інтересі. Тим самим

Стаття підтримує також й індивідуалістичну позицію (з точки зору обрання стратегії захисту прав) працівника на виробництві.

Стаття 35 містить в собі також заборону державної реєстрації профспілок. Прийнято вважати, що заборона державної реєстрації профспілок становить важливу гарантію їх статусу в розвинених країнах.

Стаття 36.

1. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними і громадськими справами, у всеукраїнському та місцевому референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

2. Громадяни користуються рівним правом доступу до обіймання посад на державній службі, а також на службі в органах місцевого самоврядування.

Стаття 36 проекту Конституції є майже аналогічною за змістом до статті 38 чинного Основного Закону й тому пояснень не потребує. В ній використано більш конкретну термінологію у формулюваннях частини другої статті 36 проекту.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!