Влодзімєж Болєцький
Липень 2001

Лови на постмодерністів

Почну з кількох очевидних речей1.

1. У Західній Європі та Америці термін «постмодернізм» трапляєть­ся тепер у більшості праць про сучасну культуру. І, хоча наступне твер­дження може здатися занадто кате­горичним — не знаючи цього терміна, просто неможливо вести універ­ситетську дискусію щодо більшості мистецьких проблем другої полови­ни XX століття.

2. Термін «постмодернізм» нале­жить до найбагатозначніших і най­частіше підважуваних понять у мові сучасної гуманістики. Існують не ли­ше різні означення «постмодерніз­му» чи, радше, межі значень і вжитку цього терміна, але й різні «постмодернізми».

3. Попри те, що він дочекався вже багатьох прекрасних інтерпретаційних і редакторських публікацій (досить пригадати праці Стефана Мо­равського, Марціна Ґіжицького, Бог­дана Барана, Ришарда Нича, Збігнєва Левицького, Лєха Будрецького), у Польщі термін «постмодернізм» знаний лише серед вузької групи фахівців, тобто фактично він не іс­нує як тривалий предмет дискусії чи університетських курсів, а отже — загального гуманітарного знання.

4. Для історика польської літера­тури – а я зумисно пишу цей нарис під кутом зору історика польської лі­тератури — термін «постмодернізм» уже викликав і викликатиме ще більше серйозних проблем. Досить ска­зати, що, незважаючи на експансію в літературознавстві Західної Єв­ропи й Америки, у Польщі «постмодернізм» дотепер не прищепився як «внутрішній» термін нашої історії літератури.

5. Основна причина такої ситуа­ції здається очевидною. Радикальна відмінність значення терміна «модернізм» у польській і західній науці про літературу роблять прикладання «постмодернізму» до польської до­слідницької традиції майже неможливим. У Польщі й у цілій Централь­ній Європі «модернізм» приблизно означає літературу періоду Молодої Польщі (1890-1918), натомість в Америці й у Західній Європі він більш-менш відповідає нашому ро­зумінню авангарду (модерності) в мистецтві. Однак, з іншого боку, опис «постмодернізму» як всезагального явища спричинився до того, що його рис дошукуються вже в усіх національних літературах — і в поль­ській теж. «Постмодернізм» став, отже, сво­го роду пилосмоком, який тягне до мішка все, що тільки можна. А мож­ливості «постмодернізму», здається, необмежені.

6. На цей термін натрапимо в пра­цях, присвячених найрізноманітні­шим царинам культури, мистецтва і суспільного життя. Зустрінемо його, наприклад, і в працях із філософії (П’єр Бурдьє, Жіль Дельоз, Жак Деррида, Мішель Фуко, Пол Карл Феєрабенд, Юрген Габермас, Жак Лакан, Жан-Франсуа Ліотар, Річард Рорті), і з образотворчого мистецтва та архітектури (Чарлз Дженкс, Роберт Портоґезі, Вентурі), і з соціо­логії (Деніел Белл, Жан Бодріяр), і з літературознавства (Ролан Барт, Келінеску, Фідлер, Граф, І.Гасан, Гатчин, Б.Джонсон, Дж.Г. Міллер, Пол де Ман, Норріс, Спаріозу), і, звісно, в самій літературі, де — на думку дослідників «постмодерніз­му» — вій представлений насамперед такими постатями, як Вальтер Ебіш, Джон Ешбері, Джон Барт, Доналд Бартелм, Семюел Беккет, Хорхе Луїс Борхес, Італо Кальвіно, Хуліо Кортасар, Едґар Л. Доктороу, Умберто Еко, Петер Гандке, Ежен Йонеско, Джон Ірвінг, Джон Фаулз, Хосе Лесама Ліма, Ґабріель Ґарсія Маркес, Владімір Набоков, Томас Пінчон, Ділан Томас.

Поза тим говорено вже про пост­модернізм у фотографії, театрі, танці та фільмі, а також про народження особливої «мови постмодернізму».

7. Спокуса «ловів» на польських «постмодерністів» є, звичайно ж, природною реакцією на запитання, які ставить американське чи захід­ноєвропейське літературознавство. Питання ці стали вже фактом, із яким найчастіше мають справу по­лоністи Західної Європи. Але відпо­відей на такі питання не уникнуть і польські історики літератури — де-не-де, зрештою, на...

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!