Надія Ткачик
Березень 2005

Нариси принагідного словникарства

Словник: Польсько-український. Українсько-польський. Уклад. А. Малецька, З. Ландовські. – Київ, Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004.

Як вказано на першій сторінці виданого за загальною редакцією Вячеслава Бусела «Польсько-українського, українсько-польського словника» (далі «Словник»), його поява «Року Польщі в Україні присвячується». З одного боку, шкода, що довелося майже тринадцять років чекати нагоди, аби видати в Україні польсько-український та українсько-польський словник спеціяльно під Рік Польщі. Я належу до численного кола супротивників того, коли щось робиться «під якусь подію». З другого боку, розгортаючи «Словник», стає прикро, що він з’явився на початок «Року», а не під кінець – принаймні тоді, сподіваюся, укладачі мали би більше часу, аби його належно підготувати. Лише поспіхом, який, мабуть, супроводжував видання словника, можна пояснити величезну кількість помилок, описок і неточностей.

У передмові до «Словника» вказано, що «Авторський колектив видання складається з носіїв обох мов» і що це, на думку авторів, мало б допомогти «уникнути неточностей» (с. IV). Що ж, порівняно з «Українсько-польським словником» Анатолія Івченка (Люблін, 2003), якого не торкнулося редакторське перо носія польської мови, – а це неґативно відбилося на його якості, – такі слова звучать оптимістично. Проте, як побачимо далі, за кількістю недоліків «Словник» настільки «перевершує» Івченків, що таки виникають сумніви, чи справді носій польської мови тримав його в руках. А якщо тримав, то чи знає він, як виглядають інші польські словники? «Пікантности» справі додає вміщене на кінцевому титульному аркуші речення про те, що «фахове редаґування та коректура польських текстів здійснені укладачами». Втім, переконаймося, що наша критика не є безпідставною.

На сторінці V читач довідується, якими польськими та українськими виданнями послуговувалися упорядники «Словника». Однак порядок розміщення польських реєстрових слів, які починаються на літери ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź або містять їх, у цьому «Словнику» не відповідає усталеним вимогам, застосованим у всіх польських виданнях, до яких звернулися укладачі. Кожен, хто хоч колись розгортав будьякий польський словник чи енциклопедію, знає, що спершу в них подано всі слова на чи з l, а вже потім на/з ł, спочатку вміщено всі слова на z, потім на ź, а вже потім слова на ż. У нашому ж «Словнику» порядок слів і словосполучень, що починаються на ці літери – це одне велике непорозуміння, або, як кажуть поляки, «pomieszanie z poplątaniem», чи «groch z kapustą». У жодному польському словнику ніколи не будуть розміщені поряд такі слова: lody, łodyga, łodyżka, łódź, так само, як ніколи не знайдемо слова średni після srebrny, ósmy після osmoza, ciężar після Cieszyn, dębowy після debiut! Це серйозне порушення дискваліфікує (щоб не сказати «нокаутує») укладачів, особливо носія польської мови. Мало того, цей «революційний переворот» дуже ускладнює, а подекуди практично унеможливлює нормальне користування польсько-українською частиною «Словника». У додатку укладачі взагалі не вважали за потрібне дати повний польський алфавіт, який містить 32 літери, а не 26 (див. с. 2)! Звідки ж пересічному користувачеві знати, де шукати «польську жабу» (żaba): перед зайцем (zając) чи після жереб’яти (źrebię)?

Черговим порушенням традиційного для польської лексикографії порядку реєстрових слів є розміщення словосполучень, що містять прийменники «na», «z», «za» тощо: їх не подають окремо, на початку, як це зробили укладачі «Словника», а вміщують в алфавітному порядку, враховуючи першу літеру наступного слова, що входить до складу словосполучення. Відтак у польських словниках словосполучення «na razie» знаходиться після «narazić się», а не після «naraz» (між іншим, це слово пишеться разом, а не окремо, як у «Словнику» (с. 181)), натомість словосполучення «na zmianę» ніколи не буде...

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!