Євген Захаров
Січень 2011

Політичні переслідування у країні Януковича

Після президентських виборів 2010 року нова адміністрація поступово перейшла до політичних переслідувань своїх опонентів і критиків. Про це багато повідомляють засоби масової інформації, зарубіжні та вітчизняні експерти. Тому правничій і правозахисній спільнотам треба виробити означення категорій «в’язень сумління», «політичний в’язень», «переслідування за політичними мотивами» в сучасній Україні. У цьому будемо спиратися на досвід «Міжнародної Амністії» та радянського правозахисного руху 1960–1980-х років, що визначили вказані поняття, які отримали дальший розвиток у численних документах Ради Европи, ОБСЕ та інших міжнародних організацій.

Узагальнюючи усталену міжнародно-правову практику, враховуючи українські соціяльно-політичні реалії та досвід радянського і зокрема українського правозахисного руху, української історії, базуючись на категоричному неприйнятті насильства як засобу обстоювання своїх прав та інтересів, здійснення політичного або соціяльного протесту, пропонуємо такі означення.

Переслідування можуть спиратися на закон: наприклад, проти особи порушують кримінальну справу (або обмежують її права у зв’язку з порушенням кримінальної справи за фактом вчинення злочину), або безпідставно застосовують примусові заходи медичного характеру, зокрема психіятричні, або обвинувачують у скоєнні адміністративного правопорушення, або особа стає об’єктом позовів у рамках цивільного чи господарського судочинства. Переслідування може бути й цілком незаконним: наприклад, залякування під час профілактичних розмов; погрози звільнення з роботи або навчального закладу; позбавлення роботи і леґальних прибутків; незаконні дії правоохоронних органів (побиття; незаконний збір інформації про особу; незаконні стеження, затримання та обшуки тощо); перешкоджання поширенню інформації; примушування до вступу до певної політичної партії; примушування до участи в заходах певної політичної сили тощо. Ці дії можуть здійснювати як державні посадовці, так і недержавні групи чи приватні особи за толерування їхніх дій державою.

Переслідування особи має політичні мотиви, якщо дії державних органів та їхніх посадових і службових осіб викликані: а) нелеґітимними міркуваннями суспільно-політичного характеру; або б) діями переслідуваної особи на захист прав, свобод і законних інтересів громадян.

Політичним в’язнем ми пропонуємо вважати будь-якого ув’язненого, у кримінальному чи адміністративному переслідуванні якого істотну й достовірно визначену роль відіграють політичні мотиви влади, – і тільки такого ув’язненого. При цьому не має значення, чи саме політичні причини спонукали до діяння, що інкримінується як злочин чи правопорушення; значущою є лише наявність політичного інтересу влади у справі. Оскільки в сфері правозастосування принципово не припустимі позаправові оцінки і судження, політична мотивація у судочинстві може тягнути за собою процесуальні та матеріяльні порушення, як-от:

  • елементи фальсифікації в обвинуваченні;
  • необґрунтовано жорстокі запобіжні заходи або покарання;
  • неправосудні вироки або рішення про адміністративні правопорушення;
  • тенденційність суду в оцінці доказової сили арґументів захисту й обвинувачення;
  • різноманітні обмеження у можливості захищати себе, у тому числі за допомогою захисника;
  • свавілля у виборі доказів, іґнорування очевидних фактів;
  • застосування нерелевантних до вчиненого норм права;
  • вибірковий (дискримінаційний) характер судового переслідування порівняно з аналогічними випадками інших осіб.

Вважаємо безсумнівним, що належить вимагати повного усунення політичної мотивації зі сфери правосуддя, незалежно від тяжкости та наслідків злочинів.

Слід зауважити, що окрім дискримінації за...

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!