Травень 2016

Програма джерелознавчих досліджень й оприлюднення матеріялів із історії модерної культури України

Проєктом опікується Інститут Критики спільно з HURI та НТШ-А.  Здійснення програми було покладено на видавництво «Критика» і колектив науковців, які з ним співпрацюють. У рамках програми від 2004 року почав виходити в світ неперіодичний збірник матеріялів до історії української культури XIX–XX століть «Відкритий архів» за редакції Степана Захаркіна. Започатковано також однойменну книжкову серію для коментованих публікацій літературних і наукових пам’яток, епістолярних корпусів, щоденників та інших архівних документів, бібліографічних покажчиків і лексиконів, а також критичного видання повних зібрань творів письменників цього періоду.

Протягом 6 років діяльности Інституту вийшли друком зокрема автобіографія та вибране листування Ієремії Айзенштока в 1910 – 1920 роках (2003), повне зібрання творів Володимира Свідзінського в двох томах (2004), біобібліографічний покажчик Миколи Лукаша за 1953–2005 роки з пера Бориса Чернякова (2007), повний корпус листів Михайла Коцюбинського до Олександри Аплаксіної (2008), альбом-монографія Мирослави Мудрак «Понад кордонами: модерна українська графіка. 1914–1945» (2008).

 

                                                       

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!