Боріс Дубін
Червень 2002

Що таке европейський антиамериканізм?

Роки, про які йтиметься нижче, – це вже проминулий історичний період, коли США були гегемоном світової системи1. За його хронологічними межами (найближчі до нас віхи – об’єднання Німеччини, розвал СРСР і соціялістичного блоку, Маастрихтська угода) починається інша, вже нинішня доба, що потребує особливого обговорення; нового повороту темі надали вересневі події 2001 року й наступні антитерористичні акції США на Близькому Сході. Далі мовитиметься про групи публічних інтелектуалів, одначе їхні ідеї буде розглянуто з урахуванням соціяльного, політичного, економічного контексту, а також зіставлено з громадською думкою. І, нарешті, я обмежуся Західною Европою, позаяк у країнах соціялістичного блоку антиамериканізм у ті роки був винятково офіційним, державно-пропаґандистським – знаком демонстративної лояльности місцевих політичних еліт і їхньої інтелектуальної обслуги (школи, преси) до радянського керівництва та його проголошеного після Другої світової війни зовнішньополітичного курсу. Будь-яка критика на адресу США з боку інших суспільних груп і прошарків (а вона, ясна річ, була: докори Америці та Заходу за нерішучість, непослідовність, недостатнє розуміння східноевропейської ситуації) негайно і проти їхньої волі потрапляли в цей офіційно-пропаґандистський контекст – звідси прикметне для радянської системи та країн-сателітів «двоїсте мислення», яке точно описав очевидець Чеслав Мілош («Поневолений розум», розділ «Захід») і яке вимагає від дослідника іншої соціологічної оптики.

Джерела антиамериканських настроїв (виявлених неґативних настанов щодо економічної та політичної системи США, американського способу життя й особливостей культури, відносин з іншими країнами, які переносяться на країну та суспільство загалом, а почасти й на характер народу, мову, тип людини) доволі різноманітні. Як зазначає Пол Голандер, автор книжки «Антиамериканізм раціональний та ірраціональний», вони можуть «виникнути на ґрунті націоналізму, антизахідних настроїв, антикапіталізму, заперечення науково-технічного поступу й урбанізації, страху ядерної війни, загальної відрази до сучасного життя, спроб захистити традиційний триб життя і культурних амбіцій місцевої еліти». Цей перелік ідеологічних настанов у розглядуваний період поділяли інтелектуали практично всіх західноевропейських країн. Водночас кожна країна має свої особливості: відмінні економічне та соціяльне становище, конструкцію політичної сфери, склад і композицію еліт, усталені національні традиції. Одначе спільним принциповим моментом є те, що антиамериканські настрої є тут не індивідуально-психологічною і навіть не просто груповою налаштованістю: вони дають інтелектуальній еліті, по-перше, засіб забезпечити собі ширшу, найкраще – масову підтримку, змобілізувати суспільну думку (тому такі оцінки й стосуються всього американського народу чи американського «характеру як такого»); по-друге, підставу вимагати від тих чи тих органів, гілок, типів влади відповідної обмежувальної, заборонної, превентивно-захисної політики (від власне зовнішньої до національної, релігійної, культурної – мовної, цензурної тощо), а по-третє, мотив до створення громадських рухів, проведення інституційних акцій тощо.

У першому наближенні та в найзагальнішому плані антиамериканські настанови та настрої різних інтелектуальних груп і прошарків у повоєнній Західній Европі можна пов’язувати з такими моментами їхнього самовизначення:

• підсумки Другої світової війни, зокрема роль у ній тої чи тої країни та перспективи повоєнної Европи;

• роль США як переможця, їхня військова та економічна присутність в Европі та роль нового світового гегемона;

• ставлення до Радянського Союзу як переможця у війні, до країн соціялістичного блоку, до ідеології комунізму;...

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!