Наталя Якубчак
Березень 2007

Відповідь Михайлині Коцюбинській

Пані Михайлино,

мої зауваження про номер «Молодої нації», де опубліковано матеріяли наукової конференції «Василь Стус. Двадцять років після смерти: сучасне сприйняття та переосмислення», таки є дещо різкими й «кусючими», тому Вашу на них реакцію я цілком можу зрозуміти. Проведення конференції такого масштабу є подією в науковому та культурному житті України, що гідна належної оцінки. Я розгорнула цей збірник, зацікавившись темами й ракурсами, в яких розглянуто доробок Василя Стуса, проте, на жаль, побачити в ньому «сучасне сприйняття й переосмислення» мені не вдалося.

Те, що постать і творчість Василя Стуса викликають у молодого покоління такий живий інтерес, справді гідне поваги. Однак слід зауважити, що етап відкриття поета вже минув (про що свідчить бодай вивчення поезій Стуса у шкільній програмі та десятки захищених дисертацій), наступним кроком мало би стати глибше фахове дослідження його творчости. Поезія Василя Стуса запрошує до широкого спектру інтерпретаційних підходів. Стусознавці ж, на жаль, залишаються переважно на стадії першовідкриття (принаймні це засвідчили матеріяли конференції). Удесяте повторене, скажімо, «самособоюнаповнення» не наближає до розуміння феномену, а навпаки, призводить до девальвації слова. За всієї розмаїтости тем і ориґінальности підходів, перепрочитання та переосмислення здебільшого не більше ніж декларативне. Зі статті у статтю кочують певні штампи, «сталі словосполучення» на характеристику поета й поезії, які внаслідок багаторазового повторення втрачають сенс.

Не маючи на думці затаврувати молодих дослідників Стуса, я хотіла звернути увагу на потребу високих стандартів наукових студій, від яких наша нинішня гуманітаристика здебільшого далека.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!