Квітень 2016

Видано монографію історика Ігоря Чорновола «Компаративні фронтири: світовий і вітчизняний вимір»

«Критика» оголошує про вихід книжки «Компаративні фронтири: світовий і вітчизняний вимір» українського історика Ігоря Чорновола, тематика якої об'єднує історію, соціологію, культурологію та філософію.

«Фронтир – це нормальний стан усіх багатокультурних незмодернізованих спільнот, простір змінних цінностей у зоні зіткнення різних ідентичностей і адаптування до природного середовища, коли завдяки інтенсивній комунікації, економічній, соціяльній, культурній та політичній взаємодії відбувається запозичення, пристосування або одомашнення однієї культури іншою», – пише у своїму досліджені Ігор Чорновол.

У монографії львівський історик наголошує насамперед на компаративному аспекті фронтирних студій, застосовуючи їх для вивчення та зіставлення різних епох і суспільств. Автор аналізує теоретичні здобутки порівняльного підходу до тези про фронтир і шукає відповіді на питання про те, як чинник фронтиру впливає на соціяльну структуру і духовну культуру суспільства, чи доцільно впроваджувати тезу про фронтир в історію України, а коли так, то наскільки широко і до якої міри фронтирне минуле впливає на творення модерної української ідентичности, що українці завдячують фронтиру і які небезпеки приховує цей феномен, надто в ситуації, коли Україна знову стає порубіжжям европейської цивілізації у зіткненні з російською експансією.

1893 року асистент Вісконсинського університету Фредерик Джексон Тернер запропонував новий підхід до історії США, пояснивши розвиток країни тривалим існуванням рухомого фронтиру – замешкуваної експансивними громадами поселенців-колоністів зони на межі «зіткнення цивілізації з варварством». Нинішні дослідники трактують фронтир уже як простір інтенсивної взаємодії різних культур.

Монографія складається з трьох частин: теорія фронтиру, компаративний підхід та перспективи застосування теорії фронтиру до історії України (лабораторія історика компаративних фронтирів). Видання також містить розлогу бібліографію, покажчик імен і географічних назв та понад дві сотні ілюстрацій.

Книжку вже можна придбати в онлайн-крамниці «Критики».

Ігор Чорновол (народ. 1966)

 Український історик, кандидат історичних наук, керівник Центру регіональної історії Галичини Інституту українознавства  ім. І.Крип’якевича НАН України.

 Номінант конкурсу «Книга року» Львівського форуму видавців за книгу «100 видатних львів’ян» (2009).

 Сфера наукових зацікавлень: глобальна історія ХІХ століття, компаративні фронтири, польсько-українські стосунки ХІХ  ст.,  регіональна історія Галичини.

 

 

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!