Ігор Кравченко
Травень 1998

Як прописати спорт в українській культурі?

Книжки, які згадуються в цій статті:

В. Н. Платонов, С. И. Гуськов. Олимпийский спорт. – Київ: Олімпійська література, – Т. 1, 1994; Т.2, 1997.

V. N. Platonow, S. I. Guskov. Olimpic sports. – Київ: Олімпійська література, 1997.

П’єр де Кубертен. Олімпійські мемуари. – Київ: Олімпійська література, 1997.

1

Перший том фундаментальної праці «Олімпійський спорт» видано 1994 року, до 100-ліття Олімпійського руху нового часу. Його презентація відбулася на ювілейному XII Олімпійському конґресі в Парижі. Другий том дещо забарився: впродовж останніх років світовий Олімпійський рух зазнав доволі серйозних змін, пов’язаних із професіоналізацією та комерціалізацією спорту – а це потребувало осмислення. Затримка пішла на користь праці: автори добряче потрудилися в архівах Міжнародного олімпійського комітету (МОК), в Олімпійському музеї в Лозанні (Швейцарія), в Олімпійській Академії (Іспанія) та повною мірою скористалися з дорогоцінної можливості уточнити, поглибити, відшліфувати свої судження, оцінки та висновки, спілкуючися безпосередньо з реформатором олімпізму, уславленим президентом МОК Хуаном Антоніо Самаранчем.

Розділи, присвячені економіці олімпійського спорту, належать перу москвича Сєрґея Ґуськова (він є доктором педагогічних наук, працює завідувачем відділу спортивної інформації Всеросійського НДІ фізичної культури та спорту). Решту, що складає поважну більшість у двотомному тексті, написав киянин Володимир Платонов (також доктор педагогічних наук, професор, ректор Українського державного університету фізичного виховання і спорту, віце-президент Національного олімпійського комітету України). Про цю решту й піде насамперед мова, бо економічні, комерційні аспекти спорту – річ вельми специфічна й потребує фахових знань.

Двотомник охоплює весь комплекс найсучаснішого знання в галузі олімпійського спорту: Олімпійські ігри Стародавньої Греції, відродження та історія Олімпійського руху нового часу; морально-етичні цінності, філософія та педагогіка олімпізму; основоположні принципи, структура й функціонування олімпійського спорту, його соціально-політичні, організаційно-правові й економічні основи; олімпійські мислителі, організатори, діячі та чемпіони (тобто формування системи авторитетів); спортивні споруди й охорона довкілля в олімпійському спорті; проблеми особистості олімпійського спортсмена; взаємодія спорту й мистецтва тощо.

Прекрасне англомовне видання «Olympic sports» – ущільнений варіант двотомника. Цю книжку видано коштом Міжнародного олімпійського комітету з передмовою його президента – а це означає визнання на світовому рівні. Нічого несподіваного тут немає: українська спортивна, зокрема олімпійська наука вже визнана й авторитетна у світі не менше, ніж український спорт.

Поява на українському ґрунті праць такого розмаху і глибини, як «Олімпійський спорт», свідчить про зрілість наукової галузі, котра, відчуваючи силу, бере на себе сміливість і відповідальність дати власну інтерпретацію світового культурного феномена, узагальнивши й підсумувавши створене досі. Українській культурі, прикметній есеїстичною фраґментарністю, таких системних і систематизаційних праць гостро бракує. Володимир Платонов саме й виявляє переконливий і рідкісний у нашій культурі талант систематизатора, вільно орієнтуючись у світовому океані олімпійської літератури – від гомерівських гімнів до останньої постанови МОК.

«Олімпійські мемуари» П’єра Кубертена допомагають зрозуміти первісний задум засновника сучасного Олімпійського руху та простежити повчальний сюжет його реалізації: завжди цікаво й корисно знати, як здійснюються великі світові ідеї та яких при цьому зазнають змін. До того ж Кубертен був безперечним майстром художньої публіцистики та й поетом добрим. Він писав у різних жанрах – натхненно, багато, цікаво й резонансно. Жодного з численних творів цього педагога, письменника, історика, громадського діяча в СРСР...

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!