Чиста насолода Джакомо Казанови

Володимир Єрмоленко ・ Серпень 2013

Що означає ця фраза – me complaire dans l’objet, «знайти задоволення в об’єкті», який був поруч? Що означає безліч інших подібних маньєристичних, декорованих,...

406 переглядів

Ред. Євген Пшеничний, Роман Мних, Володимир Янцен. Славістика. Том ІІ. Дмитро Чижевський і європейська культура

Катерина Міщенко ・ Жовтень 2011
Дрогобич: Коло, 2011.
Збірник наукових праць
Другий том збірки «Славістика» продовжує розпочату 2003 року серію публікацій про життєпис і професійну діяльність відомого вченого-славіста Дмитра Чижевського. Збірка впорядкована за матеріялами Міжнародного наукового семінару, що проходив у червні 2005 року в Дрогобичі. У передмові редактори видання Євген Пшеничний, Роман Мних і Володимир Янцен вказують на потребу ретельно опрацювати масштабний доробок Дмитра Чижевського і нарікають на нинішній стан гуманітаристики в Україні, за якого таке опрацювання виявляється складною і вкрай повільною справою.
412 переглядів

Упорядник Селім Ялкут. Світ Зої Лерман

Мар'яна Мусій ・ Жовтень 2011
Київ: Юніверс-Прес, Дух і Літера, 2008.
Книжка про Зою Лерман – колаж історій, які, переплітаючись, творять багатовимірну модель життя київської художниці. Це радше спостереження існування Зої Лерман в мистецтві та існування мистецтва у ній самій. Драматургію емоційної тональности, смислового та композиційного ладу книжки зорганізував її упорядник Селім Ялкут.
357 переглядів

Katarzyna Kuras. Wspołpracownicy i klienci Augusta A. Czartoryjskiego w czasach saskich

Василь Кононенко ・ Серпень 2011
Kraków: Towarzystwo Wydawnicze «Historia Jagellonica», 2010.
Досліджуючи соціяльну групу, яка у 1731–1763 роках співпрацювала з найвпливовішим політиком Речі Посполитої XVIII століття князем і руським воєводою Авґустом Алєксандром Чарторийським (1697–1782), польська дослідниця Катажина Курас цікавилася передусім її стратифікацією, формами активности політичної клієнтели на сеймах, сеймиках і коронному трибуналі.
270 переглядів

Чеслав Мілош. Абетка

Ольга Купріян ・ Серпень 2011
Харків: Треант, 2010.
Переклад з польської Наталки Сняданко
«Моя біографія є однією з найдивніших з усіх, мені відомих», – заявив 90-річний Чеслав Мілош у написаній 2001 року «Абетці». Книжці, що, за словами самого письменника, є «результатом… постійного пошуку “великої форми”», а разом із тим «спробою» автобіографії, і своєрідним «замість-романом»; невипадково «спробу анотації» до українського видання цієї книжки написав Юрій Андрухович, чия «Таємниця» (2007) – також «замість-роман» і «замість-автобіографія»).
814 переглядів

Єжи Клочовський, Павел Єсіна. Zakorzeniony kosmopolita. Ihor Szewczenko w rozmowie z Łukaszem Jasiną

Владислав Яценко ・ Серпень 2011
Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodnej, 2010.
Традиція великих біографічних інтерв’ю у книжковому форматі є питомою для Польщі – можна згадати хоча б рецензовані у «Критиці» книжки-інтерв’ю з Богданом Осадчуком (2010, ч. 5–6, с. 6) або Яном Новаком-Єзьоранським (2005, ч. 12, с. 31). Торік до цих видань долучилася випущена в Любліні книжка «Закорінений космополіт». Це запис бесід з Ігорем Шевченком (1922–2009) – знаним візантиністом, мовознавцем, професором Гарвардського університету (і багаторічним членом редколеґії «Критики»), що їх у 2007–2009 роках провадив Лукаш Ясіна.
409 переглядів

Андрій Заєць, Сергій Горін, Максим Яременко.... Соціум. Випуск 9

Василь Кононенко ・ Серпень 2011
Київ: Інститут історії України НАН України, 2010.
Дев’ятий випуск альманаху соціяльної історії «Соціум» присвячено дослідженням соціяльних груп і соціяльної мобільности, історичної конфліктології та біографістики, історії уявлень та ідей.
395 переглядів

Упорядники Ігор Гирич та Катерина Рибалко. Правдиве українське серце. Олександр Рибалко

Григорій Стариков ・ Грудень 2010
Київ: Видавничий дім «Простір», 2010.
Надзвичайна різноманітність проблем, якими цікавився Олександр Рибалко, поставили перед упорядниками дуже непросте завдання: виробити таку структуру видання і так упорядкувати матеріял, щоби максимально розкрити перед читачем постать видатного сучасника.
426 переглядів

Борис Черняков, Леонід Черноватий, В’ячеслав Карабан (упорядники). Микола Лукаш. Моцарт українського перекладу

Степан Захаркін ・ Вересень 2010
Вінниця: Нова книга, 2009.
Збірник матеріялів і досліджень, більшу частину якого, як зазначено в передмові, впорядкував Борис Черняков (на титулі упорядниками названо чомусь лише Леоніда Черноватого та В’ячеслава Карабана), дає багато нового для наших знань про Миколу Лукаша.
637 переглядів

Алла Атаманенко. Українське Історичне Товариство: ідеї, постаті, діяльність

Дмитро Шевчук ・ Вересень 2010
Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010.
У монографії Алли Атаманенко розглянуто створення та основні аспекти діяльности Українського історичного товариства (УІТ) – української наукової інституції, заснованої 1965 року в США.
713 переглядів