Про наше і не наше. Відповідь Дмитрові Горбачову

Григорій Грабович ・ Листопад 2012

Допис пана Дмитра Горбачова читав, як завжди, зацікавлено, і доцінюю як його загальний патос (що потребуємо ширшого погляду на явища і більшого залучення), так і...

551 переглядів

Ігор Качуровский. Круг понадземний

Роксоляна Свято ・ Червень 2010
Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія», 2007.
Це видання є найповнішим на момент видання зібранням перекладів Ігоря Качуровського й охоплює близько 670 поезій та поетичних фраґментів понад 350 авторів у перекладі 23 старих і нових мов – передусім з іспанської, італійської, німецької, а також з української на російську. Окрім того, великий інтерес становить і прикінцева стаття самого Качуровського «Про подвійний критерій оцінки перекладу». Тут – не лише виклад перекладацьких принципів автора та компаративістичний аналіз різних перекладів (більш або менш вдалих), а й історія власної світоглядної еволюції.
1041 переглядів

Назар Федорак. Поетика Галицько-Волинського літопису

・ Грудень 2008
Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2005.
Автор досліджує і змістовий, і формальний рівні організації тексту, підкріплюючи кожне своє твердження відповідною цитатою з нього, а для інтерпретації застосовує інструментарій переважно двох теорій – структуралізму та семіотики. Одним із перших з-поміж дослідників Галицько-Волинського літопису Федорак звертає увагу на хронотоп пам’ятки.
1250 переглядів

Ігор Ісіченко, Євген Джиджора, Дарія Сироїд. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: збірник наукових праць, випуск XIV

Ростислав Семків ・ Вересень 2005
Рівне: 2005.
Присвячений пам’яті Сергія Бабича збірник наукових праць, попри непретензійний вигляд і невеликий і наклад, вражає фаховістю вміщеного матеріялу. Збірник відкриває бібліографія Сергієвих праць, після якої вміщено розділи «Медієвістика» та «Питання теорії», в кожен із яких, окрім статтей, долучено окремі огляди та рецензії. Розділ «Медієвістика»...
76 переглядів

Edward L. Keenan. Josef Dobrovský and the Origins of the Igor’ Tale

Софія Грачова ・ Травень 2004
Cambridge: 2003.
Зайве нагадувати, який ідеологічний статус і місце в культурній свідомості і в Україні, і в Росії мас «Слово о полку Ігоревім», отож книжка Едварда Кінана, який заперечує автентичність цього твору, спричинила бурхливу полеміку ще до появи її друком. (Стаття, в якій автор виклав свій погляд, з’явилася в «Критиці» в грудні 2000 року , а також...
74 переглядів

І. Жучкова, Л. Мошкова, О. Турілов. Каталог славяно-русских рукописных книг XV века, хранящихся в Российском государственном архиве древних актов

Редакція Критики ・ Серпень 2003
Москва: Древлехранилище, 2000.
Видання, над яким працювали знані російські палеографи І. Жучкова, Л. Мошкова та О. Турілов, хронологічно продовжує «Каталог слов’яно-руських рукописних книг ХІ–ХІV століть», що був надрукований понад десять років тому. Ця книжка вийшла в рамках великої програми, що має на меті створити фундаментальний зведений каталог слов’яно-руських літописів і...
90 переглядів

Е. М. Верещагин. Церковнославянская книжность на Руси: лингвотекстологические размышления

Редакція Критики ・ Серпень 2003
Москва: Индрик, 2001.
Нову книжку відомого російського філолога-палеославіста Євґенія Вєрєщаґіна присвячено історії формування й функціонування загальнослов’янської книжно-писемної мови. В центрі уваги – питання лінґвістичного джерелознавства: досліджуються й публікуються давні церковнослов’янські тексти, переписані на Русі. Публікується корпус Кирило-Методіївських...
47 переглядів

Рикардо Пиккио. История древнерусской литературы

Редакція Критики ・ Серпень 2003
Москва: Кругъ, 2002.
Книжка є першим російським перекладом широкознаної праці одного з найяскравіших західних славістів. Він відіграв велику роль у методологічному оновленні сучасної палеославістики як своїми працями, так і викликаними ними дискусіями. Поняття «Slavia orthodoxa», «біблійні тематичні ключі», «ізоколічні структури», «сінсемія», що їх професор Рикардо...
83 переглядів

Слідами національних містифікацій

Григорій Грабович ・ Червень 2001

Навіть не надто детальний розгляд природи національних містифікацій доволі виразно показує їхні культурно-історичні спонуки, а точніше, соціо-психологічну...

283 переглядів

«Слово» містить безліч богемізмів, каламбурів та класицизмів, фальшивих і справжніх, демонструючи, що його автор був надзвичайно добре обізнаний із...

59 переглядів