Уклав Вахтанг Кіпіані. Друга світова. Непридумані історії. (не) наша, жива, інша

Олег Сидор-Гібелинда ・ Грудень 2018
Харків: Vivat, 2018.
Збірник спогадів тридцяти п’яти осіб — переважно гуманітарно-інтеліґентського стану (Тарас Антипович, Олег Коцарев, Марія Матіос, Олег Покальчук, Людмила Таран та інші) — цілісний, попри епізодичні відступи від жанрової концепції. Форма спогаду-сповіді переважає, але трапляються й інтерв’ю з характерними для жанру повторами, певною плутаністю і мовною аритмією. Окремі спогади оформлено як есеї або ж добре продумані історичні нариси...
346 переглядів

Світлана Алексієвич. Останні свідки. Соло для дитячого голосу

Володимир Шелухін ・ Червень 2017
Київ: Дух і Літера, 2016.
Переклад з російської Лесі Лисенко – 368 c. – ISBN 978-966-378-472-4
Книжку сповнено дражливими, травматичними спогадами про повсякдення війни: виживання, окупацію, евакуацію, очікування, розлуку та повернення, що нерідко поєднуються з глибоко суґестивними пасажами про вияви людської стійкости і гідности. Авторка вірила, що надання голосу найменшим забезпечить вихід за межі ідеологічних кліше в тлумаченні воєнного часу.
1004 переглядів

Йоган Бьоше. «Люба моя Еллі!…» Листи, світлини та документи німецького чиновника з окупованого Іванкова (1942–1943 рр.)

Юлія Бентя ・ Січень 2016
Київ: Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність», 2012.
Переклали Оксана Николайчук, Любов Сочка
Понад триста листів і півтори сотні світлин Йогана Бьоше, чиновника цивільної адміністрації, який у 1942–1943 роках був референтом керівника із сільськогосподарських справ в Іванківському ґебітскомісаріяті, оприлюднили його нащадки. Ці історичні документи, як зазначають упорядники, розповідають «про буденний, негероїчний бік війни, тобто “історію знизу”», «погляд звичайної людини на події світового конфлікту». Це погляд «іншої сторони».
832 переглядів

Олена Подобєд. Іван Багряний: громадсько-політична та культуротворча діяльність

Оксана Булгакова ・ Квітень 2015
Київ: Ніка-Центр, 2014.
У монографії Олена Подобєд аналізує чинники, що вплинули на формування світогляду Івана Багряного та його становлення як громадського і політичного діяча. Авторка також знайомить читачів із життям українців у таборах переміщених осіб у повоєнній Західній Німеччині. Подобєд з’ясовує внесок Багряного у розвиток українського громадсько-політичного життя в еміґрації. Багряний стояв біля витоків створення Української революційно-демократичної партії, основним завданням якої, за його ж означенням, було здобуття державної незалежности України.
1080 переглядів

Юрій Шевельов. Дорогою відрадянщення: публіцистичні та наукові тексти 1941–1943 рр. (харківський період)

Владислав Яценко ・ Серпень 2014
Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2014.
У відповідь на абсурдні звинувачення та дії влади члени громадського об’єднання науковців Харківського історико-філологічного товариства, зокрема вчений секретар ХІФТу Сергій Вакуленко та його аспірантка Катерина Каруник, упорядкували й видали тексти Юрія Шевельова, опубліковані в «Новій Україні» та сумському часописі «Український засів».
530 переглядів

Мойсей Фішбейн, Тимоті Снайдер, Ярослав Грицак, Андрій Портнов, Анджей Еліаш, Олександр Мотиль, Микола Рябчук, Зенон Когут, Іван-Павло Химка, Пер Андерс Рудлінг, Марко Левицький, Володимир В'ятрович. Страсті за Бандерою

Євгенія Сакал ・ Березень 2014
Київ: Грані-Т, 2010.
Упорядники Тарік Сиріл Амар, Ігор Балинський, Ярослав Грицак
До книжки «Страсті за Бандерою» слушно застосувати означення «постмодерна». У ній зустрілися не лише тексти зовсім різних жанрів (академічні статті, есеї, листи до редакцій), а й зовсім різні автори: від істориків різної міри наближености до проблеми, публічних інтелектуалів і журналістів – аж до онука провідника ОУН.
8254 переглядів

Владислав Гриневич. Неприборкане різноголосся. Друга світова війна і суспільно-політичні настрої в Україні 1939 – червень 1941 рр.

Олександр Гогун ・ Липень 2013
Київ–Дніпропетровськ: 2012.
Монографію Владислава Гриневича «Неприборкане різноголосся» – так історик означив стан, у якому перебувала забита й залякана людність взірцево-показової частини сталінського СРСР – можна назвати нарисом суспільно-політичної історії України у 1939–1941 роках. Її скомпоновано за проблемним принципом: окремі розділи присвячено поглядам населення (передусім мешканців УРСР) на пакт Молотова–Рибентропа та «визвольні походи» 1939–1940 років, на боєздатність Червоної армії та приєднання Західної України, соціяльно-економічну політику влади напередодні радянсько-німецької війни тощо.
2335 переглядів

Александр Гогун, Иван Дерейко, Анатолий Кентий (авторы-составители). Родня: Полиция и партизаны на примере Украины 1941–1944

Вадим Нестеренко ・ Червень 2012
Киев: Украинский издательский союз, 2011.
За радянських часів тема діяльности радянських партизанів під час Другої світової війни була водночас однією з найґлорифікованіших і найтабуйованіших. Лише останнім часом з’явилися дослідницькі роботи, зокрема також про її «тіньові» сторони, і почалося публікування документів. Особливо плідно працював у цьому напрямку Анатолій Кентій і далі працює Олександр Гогун.
464 переглядів

Подорож у Павлокому

Богдан Клід ・ Квітень 2011
...
1750 переглядів

Як зроблено «бладлендс»?

Володимир Рижковський ・ Березень 2011

Чи можливо написати історію жахливого XX століття з універсальних позицій? І чи можна її писати, використовуючи людські слова і навіть роблячи нехитрі спроби...

1428 переглядів