Кирило Галушко, Лідія Смола. Пределы падения – варианты украинского будущего. Аналитико-прогностические исследования

Віталіна Буткалюк ・ Вересень 2013
Stuttgart: Ibidem-Verlag, 2010.
Редакція Кирила Галушка та Лідії Смоли
Збірник аналітичних матеріялів, підготовлений фахівцями в галузях економіки, соціології, демографії, політології, військової безпеки, інформаційних технологій, охорони культурного спадку протягом 2007–2008 років (з урахуванням реалій 2010-го), – це не лише соціяльно-економічний аналіз українського суспільства, але й прогноз дальшого розвитку України до 2020 року.
1207 переглядів

Іван-Святослав Коропецький присвятив своє життя справі, яка, на перший погляд, не є надто показною. Але вона є, в суті речей, тим наріжним каменем, на якому...

359 переглядів

Ціна корупції

Олександр Шепотило ・ Жовтень 2012

Реформи приречені, коли державна бюрократія корумпована, оскільки це знесилює громадські інституції і робить їх неефективними. У висококорумпованому середовищі...

2745 переглядів

Ментальності, про які тут ідеться, мають щось спільне з аналізом у праці Макса Вебера «Протестантська етика і дух капіталізму». Геніяльний твір має свої слабинки...

268 переглядів

Серед білоруських і закордонних економістів побутує таке собі консенсусне тлумачення «білоруської загадки», тобто зростання ВВП без ринкових реформ. Проте на...

1358 переглядів

Grzegorz Gromadzki, Wojciech Konończuk. Energy Game. Ukraine, Moldova and Belarus between the EU and Russia

Катерина Сосніна ・ Травень 2008
Warsaw: Stefan Batory Foundation, 2007.
Translator Donna Stukach
У книжці співвіднесено споживання енергії в країнах із кількісними показниками імпортованих із Росії ресурсів: дані, що мають підтвердити важливість розв’язання цієї проблеми – і для країн СНД, і загалом для Европи. Непрозора діяльність компаній-посередників, що транспортують ресурси, та участь у ній політиків свідчать про те, що трансформаційні процеси в реґіоні зовсім не торкнулися прибуткового енергетичного сектору.
205 переглядів

Стівен Роузфілд. Порівнюємо економічні системи. Культура, багатство та влада в ХХІ столітті

Олена Іваненко ・ Березень 2007
Київ: К.І.С., 2005.
Переклала з англійської Вікторія Вишенська
На думку автора цього навчального посібника з економіки, професора економіки Університету Північної Кароліни, надзвичайно важливо будувати реалістичні моделі різних систем і науково їх оцінювати, а не висувати припущення, що внаслідок глобалізації все водноманітниться.
318 переглядів

-. Комерційна дипломатія. Торговельна політика і право

Галина Волянська ・ Грудень 2005
Львів: Астролябія, 2005.
Торговельна політика та право становлять чималий інтерес для України, особливо якщо зважати на перспективи вступу до СОТ, тому їх вивчення з позицій комерційної дипломатії має важливе значення для вітчизняної вищої школи.
473 переглядів

Дмитро Павличко та ін. Схід. 2004, № 3 (травень) – № 7 (вересень–жовтень)

Богдана Матіяш ・ Березень 2005
Читання часопису стає справді приємним відкриттям для тих, кому він уперше потрапляє до рук. Врешті, його рівень цілком відповідає його «вікові»: він існує вже 10 років, ось тільки постійний доступ до «Сходу», підозрюю, має лишень східний читач, а для решти авдиторії – це нечаста, хоча й цікава зустріч із Донбасом.
148 переглядів

Перекусимо ґрантоїдами?

Олександр Винников ・ Березень 2004

Не треба бути спеціялістом із контент-аналізу, щоби помітити, як побільшало за останні тижні у друкованих та електронних засобах масової інформації згадок про...

215 переглядів