Євґеній Сабуров, Юрій Латов, Антон Олєйнік та ін. Неприкосновенный Запас: Дебаты о политике и культуре. 2003, №2 (28)

Редакція Критики ・ Червень 2003
Нова тема для дебатів, яку пропонує друге цьогорічне число «НЗ», лежить поза цариною політики та культури: часопис звернувся до економіки. В рубриці «Ліберальна спадщина» опубліковано розділ із фундаментальної праці англійського економіста Тоні Лосона «Економіка та дійсність», присвячену проблемам демаркації економічної науки й основам її методології.
36 переглядів

Антон Філіпенко. Україна і світове господарство. Взаємодія на межі тисячоліть

・ Січень 2002
Київ: Либідь, 2002.
У посібнику для студентів, до написання якого було залучено провідних науковців Київського університету ім. Шевченка, Академії наук, а також кваліфікованих менеджерів-практиків, з'ясовуються місце і роль економіки України в сучасному світовому господарстві.
95 переглядів

Вінод Томас, Мансур Дайламі, Ашок Дарешвар та ін. Якість економічного зростання

・ Січень 2002
Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи».
Переклали з англійської Володимир Дзюб, Сергій Ширинських, Надія Гайдукевич. Переднє слово до книжки написав Джеймс Д. Вулфенсон.
Ця книжка – результат тривалої дослідницької роботи колективу працівників Світового банку, який, власне, і спричинився до виходу в світ українського перекладу.
73 переглядів

Зіновій Ватаманюк та Степан Панчишин (ред.). Економіка. Навчальний посібник для 10–11 класів

Редакція Критики ・ Жовтень 1999
Київ: Либідь, 1999.
Підручник знайомить учнів із теоретичними та практичними проблемами ринкової економіки – законами функціонування ринку, основами підприємництва, економічними функціями держави, макроекономічною нестабільністю, міжнародними ринковими відносинами тощо. Особлива увага приділяється проблемам національної економіки України. Теоретичний матеріал...
86 переглядів

Якби пан Гриневич обмежився цим листом до редакції, я також написав би йому приватного листа, подякував за прихильну увагу до нашого часопису та за висловлені...

40 переглядів

-. Аналіз вигід і витрат. Практичний посібник

Редакція Критики ・ Липень 1999
Київ: Основи, 1999.
Переклад канадського посібника сприятиме запровадженню в Україні закордонного досвіду аналізу вигід і витрат. В книжці викладено методику оцінки доцільності державних проектів різного спрямування (законодавчих, інституційних, інвестиційних), визначення прямих і непрямих витрат і вигід, пов’язаних із їх реалізацією.
59 переглядів

Мирослав Мельник. Українські проблеми. Збірник статей і коментарів

Редакція Критики ・ Травень 1999
Київ: Смолоскип, 1999.
До книжки ввійшли статті відомого українського вченого з діаспори, доктора економічних наук Мирослава Мельника, якого в Україні знає поки що обмежене коло читачів. Автор підходить до економічних проблем комплексно, розглядаючи їх на політичному тлі, не оминає національної та культурної проблематики.
67 переглядів

Короткий курс наукового капіталізму

Сергій Грабовський ・ Травень 1999

Закінчення Броделевого тритомника було цілком природним для кінця 70-х років і дещо спантеличує ліберальну інтеліґенцію тепер. Французький історик веде мову про...

43 переглядів

Н.І.Костіна, А.А.Алєксєєв, О.Д.Василик. Фінанси: система моделей і прогнозів

Редакція Критики ・ Квітень 1999
Київ: Четверта хвиля, 1998.
Відомі економісти, автори численних праць із теорії фінансів, підготували навчальний посібник, у якому подали систему теоретичних і прикладних знань, потрібних для аналізу та прогнозування фінансових показників на основі використання сучасних методів і моделей в умовах ринкової економіки.
43 переглядів

Провісник антисоціалізму

Януш Ширмер ・ Січень 1999

Фон Мізес, пишучи свої праці, з власного досвіду скористатися не міг: реального соціалізму ще не існувало, а перша країна, яка будувала устрій суспільної...

29 переглядів