Євґеній Сабуров, Юрій Латов, Антон Олєйнік та ін. Неприкосновенный Запас: Дебаты о политике и культуре. 2003, №2 (28)

Редакція Критики ・ Червень 2003
Нова тема для дебатів, яку пропонує друге цьогорічне число «НЗ», лежить поза цариною політики та культури: часопис звернувся до економіки. В рубриці «Ліберальна спадщина» опубліковано розділ із фундаментальної праці англійського економіста Тоні Лосона «Економіка та дійсність», присвячену проблемам демаркації економічної науки й основам її методології.
163 переглядів

Стефан П. Робінс, Девід А. ДеЧенцо. Основи менеджменту

Редакція Критики ・ Липень 2002
Київ: Основи, 2002.
Підручник побудовано на основі чотирьох традиційних функцій менеджменту: планування, організації, керівництва та контролю. Автори докладно розглядають стосунки менеджера та працівника, мотивації професіоналів, формування довіри до керівного складу, насильство на робочому місці тощо.
118 переглядів

Євген Крикавський, Наталія Чухрай. Промисловий маркетинґ

Редакція Критики ・ Квітень 2002
Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002.
Найважливіший з погляду формування макроекономічної перспективи ринок товарів промислового призначення в економіці промислово розвинутих країн є водночас найскладнішим для прогнозування, оскільки вони мають триваліші порівняно зі споживчими товарами життєві цикли. У підручнику викладено основні принципи теорії та практики управління промисловим...
61 переглядів

Куди прямує світ?

Ноам Чомскі ・ Січень 2002

Кілька років тому відомий біолог Ернст Майр із Гарварду опублікував деякі роздуми стосовно можливости існування позаземного інтелекту і дійшов висновку, що така...

158 переглядів

Кити післявересневого світу

Ірина Кучма ・ Січень 2002

«Чи справді ми опинилися на межі й готові погодитися, що вищий розум – це просто ґротескна помилка матінки-природи?» – запитав американський лінгвіст Ноам Чомскі...

119 переглядів

Антон Філіпенко. Україна і світове господарство. Взаємодія на межі тисячоліть

・ Січень 2002
Київ: Либідь, 2002.
У посібнику для студентів, до написання якого було залучено провідних науковців Київського університету ім. Шевченка, Академії наук, а також кваліфікованих менеджерів-практиків, з'ясовуються місце і роль економіки України в сучасному світовому господарстві.
335 переглядів

Вінод Томас, Мансур Дайламі, Ашок Дарешвар та ін. Якість економічного зростання

・ Січень 2002
Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи».
Переклали з англійської Володимир Дзюб, Сергій Ширинських, Надія Гайдукевич. Переднє слово до книжки написав Джеймс Д. Вулфенсон.
Ця книжка – результат тривалої дослідницької роботи колективу працівників Світового банку, який, власне, і спричинився до виходу в світ українського перекладу.
252 переглядів

Марк Блауґ. Економічна теорія в ретроспективі

Редакція Критики ・ Листопад 2001
Київ: Основи, 2001.
Переклав з англійської Іван Дзюб
Вперше надрукована 1962 року, ґрунтовна синтеза британського науковця Марка Блауґа вже перевидана мовою ориґіналу п’ять разів із виправленнями та доповненнями, та ще й додаткові стереотипні наклади у другій половині 80-х і наприкінці 90-х виходили щороку. За той час сам автор досить радикально змінив свої погляди на предмет і методологію...
107 переглядів

Дон Гелріґел, Джон В. Слокум-молодший, Річард В. Вудмен, Н. Сью Бренінґ. Організаційна поведінка

Редакція Критики ・ Вересень 2001
Київ: Основи, 2001.
Переклад з англійської
В книжці наведено сучасні теоретичні підходи та передову практику організації праці, її оплати, стимулювання працівників тощо.
84 переглядів

Кшиштоф Воліцький, Станіслав Полячек, Анджей Корашевський. Kultura, 9/2000

Редакція Критики ・ Листопад 2000
Дев’яте (вересневе) число польського еміґраційного журналу «Культура» відкривається статтею Кшиштофа Воліцького «Прекрасно, хоча небезнадійно» про перебіг передвиборної кампанії у Польщі. Станіслав Полячек, міркуючи над ходом економічних реформ, доходить висновку, що вони уповільнюються, наштовхуючись на сумніви, застереження та протести. Анджей...
20 переглядів