-. Загрожені мови: кримськотатарська та інші тюркські мови в Україні

Володимир Шелухін ・ Квітень 2019
Київ: Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України, 2016.
Шкала Фішмана для оцінки ступеня загрожености використовує параметр ефективности передання мови між поколіннями. Виразно загроженою є мова, яку носії не засвоюють удома; небезпечно загроженою – та, якою спілкується покоління дідусів/бабусь, покоління батьків розуміє її на побутовому рівні, але не послуговується і не спілкується нею з дітьми; критично загроженою – та, якою послуговується лише старше покоління.
130 переглядів

Adriana N. Helbig. Hip Hop Ukraine: Music, Race, and African Migration

Тамара Марценюк ・ Квітень 2018
Bloomington: Indiana University Press, 2014.
Авторка зізнається, що дослідження привело її до переосмислення української ідентичности, а також змусило задуматися, що означає бути американкою. Окрім того, вивчення світового гіп-гопу спонукало замислитися про поняття раси. Загалом новизна дослідження в тому, що до студій гіп-гопу, які мають радше глобальну перспективу, вона додала реґіональний східноевропейський аспект.
497 переглядів

Наталия Лебина. Мужчина и женщина: тело, мода, культура. СССР — Оттепель

Віктор Крупина ・ Січень 2016
Москва: Новое литературное обозрение, 2014.
Монографію присвячено ґендерному вимірові радянського повсякдення хрущовської «відлиги». Дослідження охоплює сферу приватної (дошлюбний секс і подружня зрада; репродуктивність, аборт і контрацепція; розлучення і адюльтер) та публічної репрезентації індивідуальности (знайомства і дискотеки; новації весільного обряду; таємниці краси; висока мода; виживання в умовах дефіциту, синтетика в одязі; одяг-унісекс). Наталія Лєбіна задекларувала спробу виявити точки дотику чоловіків і жінок, які перебували в одному політичному, соціяльно-економічному і життєвому просторі.
1361 переглядів

Ryszard Radzik. Białorusini między Wschodem a Zachodem

Андрій Блануца ・ Січень 2014
Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.
В центрі уваги польского соціолога Ришарда Радзіка – проблеми формування культурного складника білоруського суспільства, що зазнає впливу двох культурно-цивілізаційних чинників – спільної з Російською імперією двохсотлітньої історієї та досвіду перебування у складі Першої та Другої Речі Посполитої. Саме поєднання цихдвох світів заклало головні підвалини розвитку Білорусі та білорусів у часи незалежности.
895 переглядів

Упрядники Оксана Забужко, Лариса Масенко. Юрій Шевельов. З історії незакінченої війни

Валентина Поліщук ・ Грудень 2010
Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009.
Зібрані в книжці тексти відбивають еволюцію суспільно-громадської думки, глибинні розмисли про розмаїті аспекти ідеології, що панували в той чи той час, формування й утвердження української культури. В цій низці текстів Шевельов постає як соціолог культури, який вивчає культуру як соціяльний феномен, а також узаємодію особистости, спільноти і суспільства. А гостра полемічність виступів Шевельова підтверджує його самоокреслення інтелектуала як «гавкучого пса, який говорить про хиби та недомагання, про які не заведено говорити».
1286 переглядів

Маґдалєна Рексьч, Славомір Луц’ян Щесьо, Каміль Яніцкий, Міхал Бухта, Роман Сідорський, Даріюш Вєжхось. Źródła nienawiści. Konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych

Дмитро Шевчук ・ Жовтень 2010
Kraków: Warszawa: Instytut Wydawniczy ERICA; Histmag.org, 2009.
автори збірника шукають причин конфліктів на посткомуністичному просторі. Прагнуть показати, що найважливішу роль у конфліктах відіграє історія, або навіть уявлення про історію, які є найчастіше мітологізовані, ідеологізовані чи просто перекручені. Представники різних етнічних груп, що беруть участь у конфліктах, часто виражають переконання, що їх суперечки сягають незапам’ятних часів, а ненависть до супротивника є вічною. А тому дослідники ставлять перед собою запитання: звідки беруться такі уявлення?
753 переглядів

Ентоні Д. Сміт. Культурні основи націй: ієрархія, заповіт і республіка

Василь Кононенко ・ Жовтень 2010
Київ: Темпора, 2009.
Переклад з англійської Петра Таращука
Націоналізм, за Смітом, не слід плутати з такими загальнішими поняттями, як національні почуття та національна свідомість. Саме вони часто були притаманні націям до націоналізму модерного часу. Автор доводить, що публічні ритуали, церемонії та символи мали більше значення для виникнення націй, ніж створені простонародною мовою літератури. Такі культурні ресурси «національного» як міти про походження та обраність Батьківщини і поетичні краєвиди, орієнтація на золотий вік, жертву і долю в історії народу були притаманними протягом усієї історії людства.
1644 переглядів

Составитель Марлен Ларюэль. Русский национализм. Социальный и культурный контекст

Тамара Злобіна ・ Жовтень 2009
Москва: Новое литературное обозрение, 2008.
Збірник, жанрово означений як соціологічний, об’єднує тринадцять статтей, присвячених різним аспектам націоналізму в сучасній Росії. У них розглянуто актуальні проблеми соціяльного та політичного життя
427 переглядів

Феноменологія нації

Віталій Пономарьов ・ Листопад 2008

Особлива приємність читання праці Мирослава Гроха – спостерігати, наскільки завзято автор три­мається власної методологічної настанови: залишити в передпокої...

817 переглядів

Юрій Присяжнюк. Українське селянство Наддніпрянської України: соціоментальна історія другої половини XIX – початку XX ст.

Сергій Шамара ・ Серпень 2008
Черкаси: Вертикаль, 2007.
Після достатньо давніх праць Костомарова, Григор’єва-Наша, Липи, Яніва та інших знавців психології українського селянства Присяжнюкова монографія прикметна новим баченням геокультурних особливостей формування його самости на теренах підросійської частини України. Також по-новому звучать малоросійські сподівання «землі та волі» середини XIX століття, неоднозначна оцінка «емансипації» кріпосного люду в 1861 році.
508 переглядів