Петер Дінцельбахер (ред.). Історія европейської ментальности

Світлана Хутка ・ Березень 2006
Львів: Літопис, 2004.
Це не монолітна, монологічна робота з деталізованим викладом динаміки історії ментальности й урахуванням усіх її нюансів. Текст читається tempo rubato, нерівномірно, інколи побіжно, бо стрічаються речі загальновідомі (їх, до чести авторів, небагато), та частіше – детально, із павзами, викликаними потребою звернутися до інших джерел задля перевірки-порівняння.
759 переглядів

Wybrała, wstępem i przypisami opatrzyła Bogumiła Berdychowska. Jerzy Giedroyc – emigracja ukraińska. Listy 1950–1982. Archiwum «Kultury»

Олег Маєвський ・ Серпень 2005
Warszawa: Czytelnik, 2004.
Ґедройцеві контакти з українцями та налагодження багатолітньої співпраці демонструють різні способи реалізації програми «Культури», яка передбачала принципово новий підхід до стосунків поляків зі своїми сусідами, у цьому разі – з українцями, який ґрунтувався не на роз’ятрюванні травм і плеканні історичних порахунків, а на розумінні майбутнього співіснування в новій геополітичній ситуації.
444 переглядів

Juliane Besters-Dilger (Hg.) unter Mitarbeit von Irma Oswald. Die Ukraine in Europe. Aktuelle Lage, Hintergründe und Perspektiven

・ Серпень 2005
Wien–Köln–Weimar: Böhlau Verlag, 2003.
Збірник статтей австрійських і українських авторів «Україна в Европі. Актуальна ситуація, передумови і перспективи» підготував і видав віденський Інститут Дунайського реґіону і Центральної Европи, що існує з 1953 року й досліджує сучасний політичний, економічний, культурний та суспільний розвиток країн, об’єднаних назвою «Центральна Европа».
380 переглядів

Країна мрій

Юрій Андрухович ・ Вересень 2004

Поляки 90-х років – це для мене особливий стан людства. Це таке дуже молоде людство, яке здобуло остаточне звільнення і стрімголов кинулося в амфетамін існування...

1661 переглядів

Яким має бути новий етос Европи?

Поль Рикер ・ Червень 2004

Наскіль­ки етична й духовна поведінка індивідів, інтелектуалів, діячів культури, а також осередків думки, церков та інших ре­лігійних утворень, може позначитися...

2151 переглядів

Gerhard Baumgartner, Éva Kovács, András Vári. Entfernte Nachbarn. Janossomorja und Andau 1990–2000

Софія Грачова ・ Квітень 2004
Budapest: László Teleki Stiftung, 2002.
Книжка «Віддалені сусіди: Яношмор’я й Андау 1990–2000» – результат спільної праці австрійських та угорських соціологів під егідою фундації Ласло Телекі, тому вона вміщує тотожні тексти німецькою та угорською мовою. Предметом порівняльного дослідження став соціяльний, економічний і демографічний розвиток упродовж десятиліття двох невеликих селищ –...
100 переглядів

Кількість і якість українських просторікувань про европейський вибір не могли не здискредитувати теми. Европейська проблематика в наукових і вуличних розмовах...

67 переглядів

Герфрид Мюнклер, Вячеслав Морозов, Андрєй Захаров.... Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. 2003, №4 (30)

Микола Климчук ・ Березень 2004
Четверте число «НЗ», підготовлене спільно з німецьким журналом «Osteuropa», присвячено темі «Росія як частина Европи». В центрі уваги російських і німецьких авторів – культурні, політичні, економічні, соціяльні й ідеологічні процеси, котрі творять ґрунт, на якому нині взаємодіють Европа та Росія.
307 переглядів

Тимофій Гаврилів (укл.). Експресіонізм: збірник наукових праць

Редакція Критики ・ Жовтень 2003
Львів: Класика, 2002.
Збірник, якого уклав Тимофій Гаврилів, присвячено масштабному культурному явищу першої третини XX століття – німецькому (німецькомовному) експресіонізмові. Кілька українських ентузіястів пропонують цю надзвичайно багату тему европейського модерну до засвоєння в українському культурологічному дискурсі. Матеріяли збірника є свого роду методологічною...
174 переглядів

Европа на схід від Европи

Андреас Капелєр ・ Квітень 2003

Конструкт Заходу в дистанціюванні від недосконалого Сходу зміцнів унаслідок поділу Европи під час холодної війни. Образ Східної Европи було оновлено й збагачено...

125 переглядів