Анн-Мари Пельтье. Библейские чтения: у истоков европейской культуры

Петро Захаров ・ Липень 2015
Київ: Дух і Літера, 2014.
За задумом книжка є запрошенням до зустрічі з Іншим, яку можна розуміти трояко: як світ, у якому народжується і побутує біблійний текст; як історію побудованої на цьому тексті европейської культури; і, нарешті, як центральну фігуру цього тексту.
549 переглядів

Джон Пантелеймон Мануссакис. Бог после метафизики. Богословская эстетика

Дмитро Шевчук ・ Липень 2015
Київ: Дух і Літера, 2014.
Переклад Дарії Морозової
Манусакіс проводить дослідження на основі феноменології та герменевтики. Аналізовані тут ключові структури (зір, слух і дотик) функціонують як горизонти, в яких феномен Бога дається відповідно до інтенцій та інтуїцій як дій свідомости.
594 переглядів

Владислав Стружевський. Онтологія

Дмитро Шевчук ・ Липень 2015
Київ: Дух і Літера, 2014.
Переклад з польської Катерини Новікової
Преференції Стружевського — класична філософія та феноменологія — зумовили вибір розглянутих тем, однак це не обмежує викладу онтологічної проблематики, а чітко означує філософську традицію і дає змогу зрозуміти особливості авторового підходу та методології.
750 переглядів

Зиґмунт Бауман, Леонідас Донскіс. Моральна сліпота. Втрата чутливості у плинній сучасності

Дмитро Шевчук ・ Лютий 2015
Київ: Дух і Літера, 2014.
Переклад з англійської Олександра Буценка
Книжку написано у формі живого діялогу між британським соціологом Зиґмунтом Бауманом та литовським політологом і філософом Леонідасом Донскісом. Діялог присвячено втраті чутливости, що зумовлено такими особливостями сучасного життя, як атомізація, фраґментація, самотність, непевність. У розмовах звучить своєрідне попередження про неґативні та загрозливі феномени, породжені плинною сучасністю.
1716 переглядів

Максим Карповець. Місто як світ людського буття

Дмитро Шевчук ・ Листопад 2014
Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014.
Трансформації міст зумовлюють зміни людей, які в них мешкають. А тому філософська розмова про світ міста виводить на його окреслення як світу людських смислів.
584 переглядів

Під керівництвом Барбари Кассен та Костянтина Сігова. Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей. Том третій

Дмитро Шевчук ・ Жовтень 2014
Київ: Дух і Літера, 2013.
Як пояснюють творці проєкту, те, що представлені тут терміни названо «неперекладностями», не означає, що їх ніхто ніколи не перекладав. Ідеться про певне усвідомлення того, як важко передати смисл того чи того поняття, адже його глибоко вкорінено у світовідчутті та світорозумінні народу, який його вживає.
490 переглядів

Жан-Марі Бейсад, Жан-Люк Марйон, Кім Сан Он-Ван-Кун. «Медитації» Декарта у дзеркалі сучасних тлумачень

・ Жовтень 2014
Київ: Дух і Літера, 2014.
Укладач Олег Хома. Переклад із французької та латини Олега Хоми та Андрія Баумейстера
Особливо важливою є публікація текстів Жана-Марі Марйона, в яких викладено його відому концепцію подвійної онто-тео-лоґії Декарта. Ця концепція істотно змінює усталений образ картезіянства, сформований у першій чверті ХХ століття і в незмінному вигляді збережений в українському історико-філософському каноні.
493 переглядів

Едвард Саїд. Гуманізм і демократична критика

Дмитро Шевчук ・ Серпень 2014
Київ: Медуза, 2014.
З англійської переклав Артем Чапай
Гуманізм не є тут якимось непорушним ідолом, що його не варто критикувати й переосмислювати. Позицію Едварда Саїда в цьому найкраще характеризують його власні слова: «Можливо, існує, як стверджував дехто, західний канон, висічений у мармурі та закритий у собі, перед яким нам слід бити поклони. Можливо, існує таке минуле; можливо, нам слід його обожнювати. Здається, декому таке подобається. Мені ні».
764 переглядів

Жіль Дельоз. Ніцше і філософія

Дмитро Шевчук ・ Січень 2014
Львів: Видавництво «Астролябія», 2010.
Переклад із французької Оксани Маліновської
У Дельозовій праці тісно переплетено інтерпретацію творчости Фридриха Ніцше, роздуми про сутність філософії з ініціюванням нового способу філософування. Філософія, твердить Дельоз, є запобіжником від глупоти та ницости. Вона їх, звісно, не долає, проте історія каже: якби не філософія, глупота й ницість були б іще більшими. А так вони мусять маскуватися, прибирати серйозного виразу обличчя, вдавати з себе мислителів. І водночас ми не застраховані від містифікацій самої філософії, що починаються, щойно філософія відмовляється бути демістифікатором і перетворюється на прислужницю можновладців.
2408 переглядів

Хосе Ортеґа-і-Гасет. Роздуми про Дона Кіхота

Дмитро Шевчук ・ Жовтень 2013
Київ: Дух і Літера, 2012.
Переклад з іспанської Галини Верби
Дон Кіхот – особливий герой, який повстає проти повсякденности, проти традиції, проти «всеохопної інерції» життя врешті-решт. Якщо до такого героя підходити лише з мірилом реалізму, його вчинки видаватимуться вкрай комічними. В перспективі комізму, твердить іспанський філософ, увиразнюється те, що повернене винятково до матеріяльного життя.
573 переглядів