Lynne Attwood, Elisabeth Schimpfössl, Marina Yusupova (eds.). Gender and Choice after Socialism

Тамара Марценюк ・ Квітень 2019
London: Palgrave MacMillan, 2018.
Лін Етвуд, Елізабет Шимпфесл і Маріна Юсупова розпочинають із опису неоднозначности соціяльно-економічної ситуації в постсоціялістичних суспільствах, викликаної лібералізацією та приватизацією. З одного боку, совєтські норми та цінності і так званий ґендерний контракт «матері, що працює», є актуальними для чималої кількости людей. І другого – впливовими в медіях стають нові форми ґендерних відносин (ґендерний контракт «домогосподарки» і «спонсорський» контракт), які віддзеркалюють цінності, зокрема, для «нового» вищого класу (чоловік – це той, хто заробляє гроші).
71 переглядів

Тамара Марценюк. Гендер для всіх: виклик стереотипам

Дмитро Шевчук ・ Квітень 2018
Київ: Основи, 2017.
Доволі часто здається, що питання ґендеру стосується лише жінок. Марценюк долає і цей стереотип. Окрему частину книжки вона присвячує чоловічим студіям, які вивчають маскулінність. Тут ідеться про кризу маскулінности й здоров’я чоловіків, відповідальне татівство, долучення чоловіків до боротьби за рівність.
803 переглядів

Марія Маєрчик, Ольга Плахотнік, Галина Ярманова. Ґендер для медій. Підручник із ґендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціяльностей.

Юлія Сорока ・ Січень 2014
Київ: Критика, 2013.
Головна тема книжки – ґендерна нерівність, головне практичне завдання – обґрунтувати перспективи її усунення. Щоб досягти цієї мети, слід дослідити, чиї інтереси зачіпає цей процес: окремої людини, громадянського суспільства, держави. За таких обставин неможливо оминути питання влади. Така настанова зумовила вибір методології, яка й визначила структуру книжки: ґендерна теорія, ґендерний аналіз, ґендерна політика.
1560 переглядів

Олена Ганківська, Анастасія Сальникова (упорядниці). Gender, Politics, and Society in Ukraine

Ігор Самохін ・ Липень 2013
University of Toronto Press, 2012.
Кожна стаття у збірці є окремим дослідженням, не пов’язаним із іншими. Це уможливило широкий розмах тем, об’єктів і методів, і хоча зумовило той-таки відносний брак структурованости, та водночас дало змогу отримати повне уявлення про розмаїття ґендерних проблем в Україні
321 переглядів

Kateryna Pishchikova. Promoting Democracy in Postcommunist Ukraine. The Contradictory Outcomes of US Aid to Women’s NGOs

Александра Грицак ・ Серпень 2012
First Forum Press, a Division of Lynne Rienner Publishers, 2011.
Аналіз дискурсу розвитку та його місцевих прочитань, що його здійснює дослідниця, пояснює мотивацію, яка спричиняє відновлення совєтських стилів прагматичного прийняття місцевими НУО нових офіційних категорій, через які охочі отримати ґранти мають навчитися розуміти політику та громадську діяльність.
355 переглядів

Український жіночий фонд (підгот.). Участь жінок у політиці та процесі прийняття рішень в Україні. Стратегії впливу

Тамара Марценюк ・ Квітень 2012
Київ: 2011.
Документ указує на основні перешкоди доступу жінок до політичних структур, аналізує суспільну думку, заяви політичних партій, рекламні зображення у публічній сфері. Тут зокрема наведено результати фокус-групового опитування представників парламентських політичних партій про їхнє ставлення до політичної участи жінок.
402 переглядів

Тамара Мельник. Творення суспільства ґендерної рівності: міжнародний досвід. Закони зарубіжних країн з ґендерної рівності

Тамара Марценюк ・ Квітень 2012
Київ: Стилос, 2010.
2-ге доповнене видання
Аналізуючи закони із забезпечення ґендерної рівности різних держав, Тамара Мельник подає хронологію їх ухвалення, здійснює аналітику щодо цілей і сфер дії законів. Також вона звертається до українського досвіду ініціювання та розгляду проєктів Закону про державне забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, зауважуючи: «наскільки складно, але водночас і активно утверджується процес усвідомлення необхідности ґендерно-правового реґулювання» [с. 123].
678 переглядів

Як мова вбиває експерток

Олена Синчак ・ Грудень 2011

У слов’янських мовах разом із категорією роду розвинулася розгалужена система суфіксів для творення назв жінок – фемінітивів. Саме вони експліцитно виражають...

3403 переглядів

Анєла Дилус, Пьотр Адамчик, Владислав Бартошевський.... Znak. 2005, Kwiecień (4)

Богдана Матіяш ・ Квітень 2005
Розгляд жіночого питання розпочинає короткий екскурс в історію емансипації жінок, який провадить Маґдалена Зєлінська, відтак Йоанна Петри Мрочковська роздумує про місце жінки в Церкві, наголошуючи, зокрема, ті аспекти, якими жіноцтво завдячує Іванові Павлу ІІ, чиї енцикліки та постанови були спрямовані й на те, щоби жінка не почувалась у Церкві другорядною чи взагалі знехтуваною.
322 переглядів

Мейнстрим і манівці українського ґендеру

Анастасія Сальникова, Олена Ганьківська ・ Червень 2011

Українська конституція належить до перших у світі, що містять ґарантії ґендерної рівности. Українська держава підписала численні міжнародні документи, що...

2809 переглядів