Арутюн Улунян. Новая политическая география. Переформатируя Евразию. Историзированные зарубежные геоконцепты. Конец XX – начало XXI в.

Сергій Гірік ・ Лютий 2014
Москва: ИВИ РАН , 2009.
Російський історика Арутюн Улунян робить спробу розглянути низку реально модерних (але історизованих, тобто обґрунтованих шляхом взорування на дійсні чи гадані зразки з минулого) наднаціональних геоконцептів. Автор намагається охопити всі варіянти історизованих концепцій перегляду політичної мапи Евразії, зактуалізовані на зламі століть. Серед них...
891 переглядів