Anna Veronika Wendland. Die Russophilen in Galizien. Ukrainische Konservative zwischen Österreich und Rußland. 1848–1915

Редакція Критики ・ Грудень 2002
Wien: 2001.
Виданий накладом Австрійської Академії наук у престижній серії «Історія Гамбурзької монархії» майже 600-сторінконий том Анни Вероніки Вендлянд «Русофіли в Галичині. Українські консерватори між Австро-Угорщиною та Росією (1848–1915)» є підсумком кількарічної роботи німецької дослідниці в архівах і бібліотеках Львова, Відня, Санкт-Петербурґа...
138 переглядів

Ханна Арендт. Джерела тоталітаризму

Редакція Критики ・ Червень 2002
Київ: Дух і Літера, 2002.
Поєднуючи теоретико-структурний підхід з історико-генетичним, Ганна Арендт ґрунтовно розглядає головні джерела тоталітаризму: антисемітизм, що пройшов численні стадії розвитку, та імперіялізм, який витворив інший специфічний феномен XX століття – натовп.
2271 переглядів

Зіткнення невігластв

Едвард Саїд ・ Листопад 2001

Про статтю Семюела Гантінґтона «Зіткнення цивілізацій?» заговорили одразу, щойно вона влітку 1993 року з’явилась у «Foreign Affairs». Гантінґтонові докази, що...

210 переглядів

Андрей Зорин. Кормя двуглавого орла... Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII – первой трети XIX века

Редакція Критики ・ Вересень 2001
Москва: Новое литературное обозрение, 2001.
Література, вважає автор – лише одна з можливих сфер виробництва ідеологічних метафор. Історично цю роль з успіхом грали також театр, архітектура, церковне красномовство й багато інших царин людської діяльності.
134 переглядів

Сьогодні нам, свідкам розбудованої та «ґарантованої» демократії, знову є сенс нагадати про розрізнення демократичних і ліберальних ідеалів. Слушними тут будуть...

153 переглядів

Ілюзії деміфологізації

Лєшек Колаковський ・ Листопад 2000

Те, що існує безсмертна душа, не має значення, коли йдеться про досліджування людського тіла, котре, так само як і тіла тварин, є складним механізмом, що діє за...

67 переглядів

П’ятирічка (без) міфів

Володимир Кулик ・ Листопад 1999

На перший погляд, однозначного протиставлення цих напрямів у книжці немає: беззастережно ґлорифікуючи лібералізм, у ставленні до націоналізму автор виявляє...

162 переглядів

Україна наша Совкова

Сергій Грабовський ・ Вересень 1999

Першим дзвіночком про внутрішню небезпеку, яка загрожує опануванню України українською культурою та мовою (парадоксальна проблема, але реальна) став факт...

342 переглядів

Немає чіткого критичного канону, нема потреби в ретельності й науковості, логіці й раціональності. Вимога раціональності – це ж фактично і є один із симптомів...

351 переглядів

Писаний на початку «бурхливих» 60-х років, твір Валіцького є гідним продуктом тодішніх ідеологічних і передовсім інтелектуальних дискусій. Його «зіткано» з...

382 переглядів