Тамара Гундорова, Олександр Зайцев, Анатолій Русначенко... Ідентичність і пам’ять у пострадянській Україні

Олексій Зарецький ・ Липень 2013
Київ: Дух і Літера, 2009.
Методологічну базу монографії можна сформулювати у такий спосіб: сучасний український проєкт спрямовано на створення нової ідентичности, яка має ґрунтуватися також і на структурах пам’яті про комуністичне (тоталітарне) минуле.
361 переглядів

Ален Бадью. Концепт моделі

Ігор Самохін ・ Червень 2010
Київ: Ніка-Центр, 2009.
Переклав з французької Андрій Рєпа
«Концепт моделі. Вступ до матеріялістичної епістемології математики» написано в примітний час – 1968 рік, Париж, радикальні соціяльні рухи на піднесенні, так само і філософський рух структуралізму. Таке історичне тло пояснює багато моментів першої книжки молодого ще тоді філософа, літератора і політичного активіста. В «Концепті моделі» здійснюється намагання засобами математичної логіки прояснити використання моделей у науці, філософії та ідеології.
1011 переглядів

Лотофагомахія

Іван Гомза ・ Травень 2008

XX століття виявилося прикро щедрим на політичні режими, які жорстоко гнобили й нищили власне населення. Салазар і Хорті, Мусоліні й Петен, Онганья та Бокаса......

375 переглядів

Упорядник Дейвід Бітем. Визначення і вимірювання демократії

Олена Іваненко ・ Червень 2007
Львів: Літопис, 2005.
Переклала з англійської Ганна Хомечко
Дейвід Бітем розширив виміри демократії, вивів її за межі громадянських прав і свобод, показавши новітнє використання демократичних показників як «самокритичного знаряддя оцінювання» якости демократії у власній країні, розробив конкретні індикатори, які можна (або не можна) застосувати й поза контекстом рідної країни або розвинених західних демократій.
490 переглядів

Дарима Амоґолонова, Татьяна Скриннікова, Ґаель Лаказ.... Ab Imperio. 2005, №4

Софія Грачова ・ Травень 2006
Останнє в 2005 році число «Ab Imperio» підсумовує річну тему «Мови самоопису імперії та багатонаціональної держави» і водночас п’ять років існування самого часопису. За цей час редактори встигли переглянути концептуальні засади свого видання і визнали потребу замінити жорсткий концепт імперії на гнучке та багаторівневе поняття «імперська ситуація».
220 переглядів

Гасан Гусейнов. Карта Нашей Родины: идиологема между словом и телом

Вікторія Середа ・ Лютий 2006
Москва: ОГИ, 2005.
Досліджуючи ідеологеми, пов’язані з символічними уявленнями мапи Росії, автор впроваджує читача в ділянку ментальної географії, відому з праць Едварда Саїда та Ларі Вулфа. З цією метою він вводить нову категорію – візіотип, котру окреслює як «місце зустрічі» словесного знаку й наочно-схематичного образу, що творять образотворчо-словесну ідеологему.
313 переглядів

Бром і провина

Михайло Мінаков ・ Листопад 2005

Наявність префікса «пост» у намаганні пойменувати епоху говорить про відсутність визначальности духу часу або, що навіть гірше, про нездатність усвідомити цей...

275 переглядів

Михайлина Коцюбинська. Моральний імператив і виклики часу. Промова на випускних урочистостях в Українському Католицькому Університеті. Львів, 19 червня, 2004

Наталя Іванова ・ Лютий 2005
Ця промова перед студентами УКУ – сповідь про вагу й тягар вибору, про імператив людини зберігати внутрішню свободу, навіть ціною свободи зовнішньої, а також про толерантність, без якої настанови на індивідуалізм мали б ризик перетворитися на індульґенцію для шовіністичного насилля.
280 переглядів

Anna Veronika Wendland. Die Russophilen in Galizien. Ukrainische Konservative zwischen Österreich und Rußland. 1848–1915

Редакція Критики ・ Грудень 2002
Wien: 2001.
Виданий накладом Австрійської Академії наук у престижній серії «Історія Гамбурзької монархії» майже 600-сторінконий том Анни Вероніки Вендлянд «Русофіли в Галичині. Українські консерватори між Австро-Угорщиною та Росією (1848–1915)» є підсумком кількарічної роботи німецької дослідниці в архівах і бібліотеках Львова, Відня, Санкт-Петербурґа...
27 переглядів

Ханна Арендт. Джерела тоталітаризму

Редакція Критики ・ Червень 2002
Київ: Дух і Літера, 2002.
Поєднуючи теоретико-структурний підхід з історико-генетичним, Ганна Арендт ґрунтовно розглядає головні джерела тоталітаризму: антисемітизм, що пройшов численні стадії розвитку, та імперіялізм, який витворив інший специфічний феномен XX століття – натовп.
1581 переглядів