Маріанна Кіяновська. Бабин Яр. Голосами

Анна Пєшкова ・ Серпень 2018
Київ: Дух і Літера, 2017.
Голгота ХХ століття, як і попередня, має свідків злочину. Тільки в цій другій свідками є самі жертви репресій. Однак для них усвідомлення власного знищення – це наближення до Бога: ось за мить вони зустрінуть Друга, страхи їхні щезнуть, серця наповняться любов’ю.
536 переглядів

Олександр Гриценко. Пегаси перебудови: пародії, поезії, полеміка 1985–1991 років

Інна Булкіна ・ Серпень 2018
Київ: К.І.С., 2018.
Це книжка про «перебудову» української літератури: наприкінці 1980-х, коли головною темою і змістом «товстих журналів» метрополії було «повернення імен», коли російська літературна сучасність поступилася місцем текстам «із полиці» та злободенній публіцистиці, в Україні саме народжувалася молода література.
465 переглядів

Іванна Гуржій, Олександр Гуржій. Купецтво Києва та Київщини XVII–XIX століть

Андрій Блануца ・ Серпень 2014
Київ: Інститут історії України НАН України, 2013.
Історики вперше наводять цікаві характеристики та думки сучасників про фахову діяльність київського купецтва, висвітлюють аспекти структуризації та кількісні зміни, показують етапи законодавчого оформлення статусу й етнорелігійні складники. Найбільше уваги присвячено описові найбільших побутових проблем, особливостям торгівлі та конкуренції купців у XVII–XIX століттях.
396 переглядів

Наталія Білоус. Тестаменти киян середини XVI – першої половини XVII ст.

Андрій Блануца ・ Грудень 2013
Київ: Видавничий дім «Простір», 2011.
Книжка відомої дослідниці історії Києва Наталії Білоус поєднала два жанри історичної науки – археографічну публікацію та ґрунтовне дослідження уміщених у книжці документів і правового та соціяльного інституту заповіту загалом.
283 переглядів

Тіні забутих гунів

Олена Русина ・ Січень 2008

Про те, яких змін останніми роками зазнав Київ, написано та сказано чимало. Про те, як змінилися кияни, – значно менше. (Хоча один із новітніх кандидатів у «...

1241 переглядів

Нандор Феттіх. Київський щоденник (3.ХІІ.1941 – 19.І.1942)

Софія Грачова ・ Жовтень 2005
Київ: Видавничий центр «Софія-А», 2004.
Особливістю цього щоденника є те, що його автором був не вояк окупаційної армії і не цивільний киянин, а висококваліфікований угорський археолог, який провів у Києві півтора місяця, займаючися, за завданням німецької адміністрації, каталогізацією експонатів, зосереджених на території музейного містечка в Києво-Печерській лаврі.
425 переглядів

Олександр Абакумов, Василь Балушок, Олег Прискока. Київська старовина, 2002, № 5

Редакція Критики ・ Листопад 2002
У новому числі «Київської старовини» Олександр Абакумов робить спробу переглянути уявлення про велику слов’янську колонізацію Балкан і формування південної гілки слов’янства у VI столітті. Василь Балушок у розвідці «Несподіванки української етнонімії» на багатому фактичному матеріялі відтворює історію національних самоназв «русь» та «українці»...
58 переглядів

Сергій Горін, Олексій Сокирко, Павло Михед, Володимир Личковах, Юрій Косач. Київська старовина. 1998, ч.4

Редакція Критики ・ Грудень 1998
Четверте число «Київської Старовини» відкриває стаття «Право подавання (на прикладах волинських монастирів XVI – першої половини XVII ст.)» Сергія Горіна, який на підставі великого масиву архівних джерел ставить під сумнів поширений погляд на монастирі як на «феодальних землевласників». Олексій Сокирко у праці «Охотницьке військо Лівобережної...
171 переглядів