Ігор Ісіченко, Євген Джиджора, Дарія Сироїд. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: збірник наукових праць, випуск XIV

Ростислав Семків ・ Вересень 2005
Рівне: 2005.
Присвячений пам’яті Сергія Бабича збірник наукових праць, попри непретензійний вигляд і невеликий і наклад, вражає фаховістю вміщеного матеріялу. Збірник відкриває бібліографія Сергієвих праць, після якої вміщено розділи «Медієвістика» та «Питання теорії», в кожен із яких, окрім статтей, долучено окремі огляди та рецензії. Розділ «Медієвістика»...
76 переглядів

Edward L. Keenan. Josef Dobrovský and the Origins of the Igor’ Tale

Софія Грачова ・ Травень 2004
Cambridge: 2003.
Зайве нагадувати, який ідеологічний статус і місце в культурній свідомості і в Україні, і в Росії мас «Слово о полку Ігоревім», отож книжка Едварда Кінана, який заперечує автентичність цього твору, спричинила бурхливу полеміку ще до появи її друком. (Стаття, в якій автор виклав свій погляд, з’явилася в «Критиці» в грудні 2000 року , а також...
74 переглядів

Микола Зеров

Абрам Гозенпуд ・ Травень 2004

«Що, вам здалося непристойним, що батько на похороні сина виголошує промову за всіма правилами латинської риторики, що він цитує римських поетів? А вам не спало...

77 переглядів

Життя без валенродства

Вадим Дивнич ・ Квітень 2004

Ця книжка відучує читача від прямолінійности «горизонту сподівань». Бо, справді, як же має бути? – Якщо це спогади політика чи хоч би «громадського діяча», він...

77 переглядів

Про Фаулза і Мефістофеля

Ольга Кирилова ・ Березень 2004

Чому ж Фаулза називають одним із класиків літератури постмодерну? Готова відповідь літературознавців зводиться до переліку суто технічних прийомів, які можна...

378 переглядів

Олег Ільницький. Український футуризм 1914–1930

Редакція Критики ・ Жовтень 2003
Львів: Літопис, 2003.
Книжка канадського літературознавця-україніста, професора Альбертського університету Олега Ільницького, англомовне видання якої побачило світ 1997 року у видавництві Гарвардського університету, – перша і наразі єдина в науці спроба цілісного дослідження феномена українського футуризму. Автор детально простежує історію цього літературного руху: від...
117 переглядів

І. Жучкова, Л. Мошкова, О. Турілов. Каталог славяно-русских рукописных книг XV века, хранящихся в Российском государственном архиве древних актов

Редакція Критики ・ Серпень 2003
Москва: Древлехранилище, 2000.
Видання, над яким працювали знані російські палеографи І. Жучкова, Л. Мошкова та О. Турілов, хронологічно продовжує «Каталог слов’яно-руських рукописних книг ХІ–ХІV століть», що був надрукований понад десять років тому. Ця книжка вийшла в рамках великої програми, що має на меті створити фундаментальний зведений каталог слов’яно-руських літописів і...
90 переглядів

Е. М. Верещагин. Церковнославянская книжность на Руси: лингвотекстологические размышления

Редакція Критики ・ Серпень 2003
Москва: Индрик, 2001.
Нову книжку відомого російського філолога-палеославіста Євґенія Вєрєщаґіна присвячено історії формування й функціонування загальнослов’янської книжно-писемної мови. В центрі уваги – питання лінґвістичного джерелознавства: досліджуються й публікуються давні церковнослов’янські тексти, переписані на Русі. Публікується корпус Кирило-Методіївських...
47 переглядів

Рикардо Пиккио. История древнерусской литературы

Редакція Критики ・ Серпень 2003
Москва: Кругъ, 2002.
Книжка є першим російським перекладом широкознаної праці одного з найяскравіших західних славістів. Він відіграв велику роль у методологічному оновленні сучасної палеославістики як своїми працями, так і викликаними ними дискусіями. Поняття «Slavia orthodoxa», «біблійні тематичні ключі», «ізоколічні структури», «сінсемія», що їх професор Рикардо...
83 переглядів

Jarostaw Marek Rymkiewicz, Dorota Siwicka, Alina Witkowska, Marta Zielińska. Mickiewicz: Encyklopedia

Редакція Критики ・ Травень 2003
Warszawa: Horyzont, 2001.
Енциклопедія Міцкевича, що її написав гурт провідних польських міцкевичезнавців, містить близько чотирьохсот статтей, котрі висвітлюють найрізноманітніші аспекти біографії великого поета: коментують та інтерпретують окремі твори чи групу творів, оповідають про людей, знайомство з якими істотно вплинуло на поетову творчість чи на його біографію...
69 переглядів