Григорій Грабович, Михайло Назаренко, Олександр Боронь. Тарас Шевченко в критиці. Том І. Прижиттєва критика (1839–1861)

・ Жовтень 2013
Київ: Критика, 2013.
Загальна редакція Григорія Грабовича; упорядкування Олександра Бороня та Михайла Назаренка; коментарі Олександра Бороня, Степана Захаркіна, Михайла Назаренка, Олеся Федорука
Двотомове видання «Тарас Шевченко в критиці» є найповнішим на сьогодні коментованим зібранням текстів про літературну й образотворчу спадщину Шевченка, опублікованих за його життя (I том) й у перший рік по смерті (II том, готується до друку). Статті, рецензії на всі окремі видання Шевченкових творів, нотатки, принагідні згадки українською,...
2437 переглядів

Віра Меньок (ред.). Сучасна рецепція творчості Бруно Шульца: наукові матеріали III Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі

Альбіна Позднякова ・ Липень 2013
Дрогобич: 2009.
У книжці вміщено матеріяли наукової конференції, проведеної в Дрогобичі 2008 року в рамках III Міжнародного фестивалю Бруна Шульца. Фестиваль зібрав шульцологів із дванадцяти країн; їхні тексти подано трьома мовами (польською, українською та англійською), щоправда, повністю – мовою ориґіналу, а переклади подано у скороченні.
1448 переглядів

Дискурс довкола ідеї Европи творено принаймні від кінця Другої світової війни; найвиразніше його можна простежити за декілька десятиліть перед та після...

3252 переглядів

Ігор Котик. Екзистенційний вимір людини в поезії Юрія Тарнавського

Юлія Ємець-Доброносова ・ Грудень 2011
Львів: Львівське відділення Iнституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2009.
Дослідження смислів, висловлених поезією, завжди є і джерелом натхнення, і випробуванням для того, хто обрав таку втішну і невтішну водночас справу. З одного боку – це намагання створити своєрідну карту мандрівок суб’єктивности, а з іншого – постійне зіткнення зi змінністю того простору, що його творить поет. У випадку із дослідженням, що його провів Ігор Котик, маємо справу з варіянтом інтерпретаційної стратегії, не обтяженої бажанням дослідника продемонструвати свою наукову ерудицію.
661 переглядів

Андрій Бовгиря. Козацьке історіописання в рукописній традиції XVIII ст.

Андрій Блануца ・ Серпень 2011
Київ: Інститут історії України НАН України, 2010.
Списки та редакції творів
Завдяки десятирічній копіткій аналітичній праці Андрія Бовгирі над численними списками козацьких літописів кінця XVII – XVIII століття можемо скласти уявлення про те, якими були історичні погляди інтелектуалів Гетьманщини.
494 переглядів

Аннотированный указатель: В 2 томах. Русская интеллигенция. Автобиографии и биобиблиографические документы в собрании С. А. Венгерова

Степан Захаркін ・ Травень 2011
Санкт-Петербург: Наука, 2010.
Том 2: М–Я
Далеко не кожному дослідникові з тих, кому не судилося завершити свій opus magnum, пощастило так, як Сємьону Вєнґерову (1855–1920). Через кілька десятиліть по смерті науковця його праця над багатотомовим незавершеним «Критично-біографічним словником російських письменників і науковців» знайшла продовжувачів, які дали друге життя його робочим матеріялам, видавши покажчик письменницьких автобіографі
653 переглядів

Ігор Качуровский. Круг понадземний

Роксоляна Свято ・ Червень 2010
Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія», 2007.
Це видання є найповнішим на момент видання зібранням перекладів Ігоря Качуровського й охоплює близько 670 поезій та поетичних фраґментів понад 350 авторів у перекладі 23 старих і нових мов – передусім з іспанської, італійської, німецької, а також з української на російську. Окрім того, великий інтерес становить і прикінцева стаття самого Качуровського «Про подвійний критерій оцінки перекладу». Тут – не лише виклад перекладацьких принципів автора та компаративістичний аналіз різних перекладів (більш або менш вдалих), а й історія власної світоглядної еволюції.
1045 переглядів

Володимир Даниленко. Лісоруб у пустелі. Письменник і літературний процес

Олексій Сінченко ・ Червень 2010
Київ: Академвидав, 2008.
В українському літературознавстві важко знайти щось вартісне про сучасний літературний процес, тож я радо купив книжку Володимира Даниленка, спокушений анотацією, в якій видавці пообіцяли, що для мене як філолога ця книжка стане цінним надбанням. Із цікавістю прочитав невибагливі навкололітературні плітки, оповідки про гонорари радянських...
2928 переглядів

Тамара Гундорова. Кітч і література. Травестії

Людмила Наконечна ・ Лютий 2010
Київ: Факт, 2008.
«Мета цієї книжки, – пише її авторка на перших сторінках, – дати уявлення про теорію кітчу, його естетичну природу, продемонструвати різні способи функціонування кітчу в літературі, а також показати всеприсутність кітчу в творах різних часів, різних жанрів і різних авторів».
705 переглядів

Готові слова для готових речей

Остап Сливинський ・ Червень 2009

Нарешті, третя риса ready-made літератури – нагромадження необов’язкових деталей, описів і діялогів, велика кількість тупикових відгалужень дії, котрі...

741 переглядів