Феноменологія постколоніяльної критики

Вахтанґ Кебуладзе ・ Червень 2009

Діялектика панування та рабства в інтеркультурному вимірі може поставати як діялектика свого і чужого, адже чужість іншої культури часто-густо стає...

1346 переглядів

Платон. Бенкет

Олексій Вєдров ・ Квітень 2007
Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2005.
Цей переклад чи не найпопулярнішого з Платонових діялогів, що його зробила Уляна Головач, уже був надрукований у часописі «Дух і Літера» (2002), але, з огляду на потребу в академічних україномовних виданнях філософської та літературної класики, його вихід окремою книжкою став знаковою подією.
668 переглядів

Упорядник Тимофій Гаврилів. Експресіонізм. Збірник наукових праць

Богдан Шуба ・ Березень 2006
Львів: ВТНЛ-Класика, 2005.
Вступна стаття нещодавно померлої Кіри Шахової містить загальний огляд експресіонізму, його світоглядних і естетичних настанов, послідовно розглянутих у контексті загальномодерністської зміни мистецької парадигми. У поле уваги авторки потрапили найзнаковіші постаті експресіоністичного красного письменства – Ґеорґ Тракль, Ґотфрид Бен, Ґеорґ Гайм, Ґеорґ Кайзер, Франц Верфель, Йоганес Бехер.
499 переглядів

Уявлена Україна, особливо Україна, уявлена чужоземними (неукраїнськими) письменниками, просякнута топосами, що благають деконструкції їхніх наративних парадигм,...

445 переглядів

Орхан Памук, Hірґіт Вандербеке, Михайло Москаленко. Всесвіт, 2005, № 3–4

Богдана Матіяш ・ Квітень 2005
Цього року «Всесвіт» святкує 80-річний ювілей часопису, тож весняне число журналу розпочинають віншування від Володимира Яворівського, Дмитра Павличка, Івана Драча й Андрія Куркова.
326 переглядів

Іван Забіяка. Епістолярна спадщина Василя Горленка

Редакція Критики ・ Жовтень 2003
Київ: ВПЦ «Київський університет», 2002.
Симпатична постать Василя Горленка (1853–1907) – дослідника і ентузіяста української культури, постійного дописувача журналу «Киевская старина» – хоч і не належить до малознаних чи призабутих, проте варта далеко більшої уваги, ніж та, яку досі приділяли їй у науковій літературі. Книжка київського історика Івана Забіяки не знімає потреби адекватної...
88 переглядів

Чай без цукру

Сергій Жадан ・ Червень 2002

Ця книжка позбавлена м’яса, вона складається з порожнин – порожнин між датами і порожнин у самому тексті. Вони нічим не заповнені й кожен новий допис до...

566 переглядів

Agnieszka Korniejenko. Ukraiński modernizm. Próba periodyzacji procesu historycznoliterackiego

・ Січень 2002
Kraków: Universitas, 1998.
Агнєшка Кормієнко відомий польський фахівець із теорії літератури й компаративістики – присвятила свою працю узагальненню основних тенденцій розвитку української літератури модернізму в перших шести десятиліттях XX століття.
251 переглядів

Ігор Лосев, Павло Сохань, Іван Дробот та ін. Пам’ять століть. 2001, чч. 1, 2, 3, 4, 5, 6

・ Січень 2002
Шостий рік виходить у світ історичний науковий та літературний двомісячник «Пам’ять століть». Деякі з шести його випусків за 2001 рік мають переважно тематичне спрямування. Друге число присвячене 10-річчю Інституту української археографії та джерелознавства ім. Грушевського НАН України й уміщує праці його науковців. До третього номера ввійшли матеріяли про 1100-літній ювілей міста Ромни, а також про історію та сьогодення Роменщини. А в четвертому – друкуються статті про визвольні змагання українського народу в XX столітті.
227 переглядів

Слідами національних містифікацій

Григорій Грабович ・ Червень 2001

Навіть не надто детальний розгляд природи національних містифікацій доволі виразно показує їхні культурно-історичні спонуки, а точніше, соціо-психологічну...

212 переглядів