Марек Корнат, Ігор Ілюшин, Ґреґож Мазур та ін. Zeszyty historyczne: Zeszyt sto trzydziesty ósmy

・ Березень 2002
Paryż: Instytut literacki, 2001.
Журнал уміщує спогади і нотатки з нагоди 60-ліття виходу першого числа органу Польської Армії в СРСР («Orzeł Biały»). Вперше опубліковано записи генерала Станіслава Скварчинського, які розкривають передумови створення та діяльність польської політичної організації Табір національного об’єднання (OZN), що постала в 1937 році.
291 переглядів

Paweł Smoleński. Pochówek dla rezuna

・ Січень 2002
Wołowiec: Wydawnistwo Czarne, 2001.
Варшавський журналіст, працівник видання «Газета Виборча», раніше – співробітник самвидавних часописів, а ще – багатолітній дописувач паризької «Культури» Павел Смолєньський написав книжку, яка дає уявлення про польський погляд на криваві стосунки між поляками й українцями в часи Другої світової війни та про драматизм дальшого українського існування в країні, де все українське стало асоціюватися з «різуном».
183 переглядів

Анджей Ковальчик, Марек Бялокур, Пьотр Колаковський. Zeszyty historyczne. Zeszyt 136

Редакція Критики ・ Вересень 2001
Paryż: Instytut literacki, 2001.
Черговий випуск «Історичних зошитів» відкриває стаття Анджея Ковальчика «Єжи Ґедройць у Бухаресті (1939–1940)», присвячена діяльності видатного польського діяча у складі еміґраційного уряду.
96 переглядів

Станіслав Стемпень (ред.). Biuletyn Ukrainoznawczy, nr. 5

Редакція Критики ・ Січень 2001
Przemyśl: Południowo-Wshodni Instytut Naukowy, 1999.
П’яте число «Українознавчого бюлетеня», що його видає Південно-Східний науковий інститут у Перемишлі за редакцією Станіслава Стемпеня, вміщує на своїх шпальтах статті польських і українських дослідників історії обох країн.
61 переглядів

Jan Skórzyński. Krótka historia Solidarności (1980–1989)

Олександр Аврамчук ・ Грудень 2017
Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności, 2014.
Суспільний резонанс теми польського руху «Солідарність» зміцнюється неоднозначністю посткомуністичної трансформації, яку супроводжував компроміс частини опозиціонерів з їхніми колишніми противниками з комуністичної партії. Популярний виклад історії «Солідарности» історика і публіциста Яна Скужинського розвінчує міти й маніпуляції, що існують у сучасному польському політичному дискурсі.
395 переглядів

Міхал Лучевський та інші. Solidarność: krok po kroku. Solidarity: Step by Step

Яна Примаченко ・ Грудень 2017
Warszawa: Centrum Myśli Jana Pawła II, 2015.
Колектив авторів на чолі з Міхалом Лучевським, заступником директора Центру думки Івана Павла ІІ, поставив за мету показати етос «Солідарности». У вступі автори зазначають, що, по-перше, книжка не є історією незалежної польської профспілки, а по-друге, свідомо уникають означування, чим була «Солідарність». Натомість читачам пропонують зануритися у досвід та практики руху завдяки аналізові свідчень учасників подій, нового прочитання документів і текстів провідних діячів руху і самим узятися за визначення солідарности, проте вже як універсальної метафізичної категорії.
501 переглядів

Іван Шпілецький, Лявон Баровіч, Іван Цьвікевіч та ін. ARCHE. 2015, № 3. Гістарыяграфія 1920-х гадоў: «доўгае XIX стагодзьдзе». Частка 2: Паўстаньні і рэвалюцыі

Максим Карповець ・ Червень 2017
731 ст.
Автори числа досліджують історіографію 1920‑х років, зосереджуючись на повстаннях та революціях у Польщі, Литві й Білорусі. Тематично часопис розбито на три частини, присвячені повстанням, народникам і революції 1905–1907 років. Автори не ставлять собі завдання повністю висвітлити революційні події XIX–XX століть, а прагнуть лише окреслити найменш відомі аспекти.
301 переглядів

Войцех Матерський, Юліюш Тим, Ігар Мельніков та ін. ARCHE. 2015, №5. Польшча ў Другой сусветнай вайне

Максим Карповець ・ Червень 2017
408 ст.
Центральною частиною часопису є розділ «На різних фронтах», присвячений ролі та впливу Польщі на міжнародній геополітичній арені під час війни. Яцек Тебінка аналізує політику великих держав, зокрема Великої Британії та Франції, щодо Польщі. Автор показує, як неоднозначно зреаґували провідні країни на напад Сталіна на польські землі і на вторгнення Гітлера.
382 переглядів

Kwestia mniejszości narodowych w działalności władz komunistycznych — doświadczenie polskie i środkowoeuropejskie. Między ideologią a socjotechniką

Віктор Крупина ・ Липень 2016
Warszawa — Szczecin — Wrocław: 2014.
До збірника увійшли матеріяли конференції, яку провів польський Інститут національної пам’яті в рамках вивчення діяльности органів державної безпеки проти національних і етнічних меншин та іноземців. Науковці з Польщі, України, Болгарії, Словаччини, Німеччини, Грузії, Угорщини та Канади відповідали на поставлені запитання за допомогою мікро- та макроаналізу історії періоду після Другої світової війни до сьогодні.
456 переглядів

Нариси про учасників збройного підпілля, героїв табірних повстань у ҐУЛАҐу та дисидентів, чергуються з есеями про «Празьку весну», Чорнобильську катастрофу,...

1018 переглядів