Вічний поклик соціялістичного реалізму

Марія Літовська ・ Вересень 2008

Позаяк соціялістичний реалізм було офіційно названо засадничим методом совєтської літератури, а будь-який новий твір розглядали з позицій нового методу, то...

862 переглядів

Залюднення по-імперському

Деніел Бровер ・ Вересень 2008

Чиновники постійно наголошували потребу в «російському елементі» (тобто етнічних росіянах) під час колонізації прикордонних земель. Найзгубнішим наслідком цієї...

1259 переглядів

На завершення розмови

Олександр Мотиль ・ Серпень 2008

Відповідаючи на мою статтю, Софія Грачова висловила декілька важливих речей. Два коментарі цінні, один варто уточнити. Далі вона каже ще кілька тривожних речей,...

284 переглядів

Соціюм у Росії, як і раніше, формується й усвідомлює себе переважно як простий (мало диференційований, із тяжінням до одномірности), замкнутий (у межах «своїх» і...

770 переглядів

Листи до «Критики»

Богдан Івченко, Максим Кирчанів ・ Квітень 2007

Я був приємно здивований тим, що «Критика » порушила надзвичайно важливу проблему вітчизняної історії, надрукувавши статтю Максима Кирчаніва «Зрадники отечества...

366 переглядів

Образи тоталітаризму в Україні

Йоган Дитч ・ Травень 2006

Побутує думка, що поняття «тоталітаризм» – головно порівняльне. Карл Дойч наполягав, що найкраще воно надається на те, «щоб наголосити на певних спільних рисах...

387 переглядів

На відміну від «радянського», «пострадянське» – це термін, що приходить іззовні, він формується не навколо проєкту, що береться трансформувати суспільний простір...

312 переглядів

«Совєтизм» як проблема

Іван Дзюба ・ Лютий 2006

Говорячи ж про «совєтський тоталітаризм в Україні», варто, на мій погляд, брати до уваги й те, що він не був просто механічним перенесенням в Україну російського...

321 переглядів

Корней Чуковский, Лидия Чуковская. Переписка. 1912–1969

Степан Захаркін ・ Лютий 2006
Москва: Новое литературное обозрение, 2003.
Для українського читача книга ця буде цікава ще й сюжетами та мотивами, пов’язаними з Україною. Їх чимало – і це не дивно, коли згадати про родинний стосунок Чуковських до України (Чуковський – син українки, до 22 років мешкав в Одесі; киянином був другий чоловік Лідії Чуковської, який загинув у ҐУЛАҐу) та їхні зв’язки з українською культурою, передусім спільний внесок у вивчення й популяризацію Шевченкової творчости.
385 переглядів

Михайло Горинь. Листи з-за ґрат

Вадим Дивнич ・ Грудень 2005
Харків: Права людини, 2005.
Гориневі листи в 70-х роках випустив у самвидав Іван Гель, супровівши коротенькою передмовою (в цьому виданні її повторено й додано нову, де він докладніше пояснює сьогоднішньому читачеві тогочасні обставини) та примітками, потрібними для з’ясування реалій, для адресатів самозрозумілих – їх так само повторено і теж із додачею нових, від редакції
350 переглядів