Маріна Сорокіна, Ніколай Богомолов, Татьяна Ґоряєва.... Новое литературное обозрение. 2005, № 4

Тетяна Портнова ・ Листопад 2005
Розвідка французького спеціяліста з сучасної історії архівів Венсана Дюклера висвітлює перипетії ставлення до «проблемних архівів» у Франції 1990-х – початку 2000-х років та причини сучасного піднесення уваги суспільства й політикуму до архівної служби.
257 переглядів

Норберт Фрай, Штефан Требст, Рональд Суні.... Ab Imperio. 2004, № 4

Софія Грачова ・ Серпень 2005
Четверте минулорічне число казанського часопису «Ab Imperio» підсумовує річний цикл, присвячений проблематиці пам’яті. Методологічний блок містить статті, присвячені «подоланню минулого» в різних країнах Европи
303 переглядів

Ілья Ґерасімов, Сєрґей Ґлєбов, Алєксандр Каплуновський.... Ab Imperio. 2005, № 1

Софія Грачова ・ Серпень 2005
У першому цьогорічному числі «Ab Imperio» розпочав нову річну тему: «Мови самоописування імперії та багатонаціональної держави» – і водночас підбиває своєрідний підсумок своєї власної п’ятирічної історії.
225 переглядів

Кінець вісімдесятих років в СРСР позначився «публікаційним бумом» і безпрецедентним злетом накладів часописів, які транслювали ідеї та символи масштабних перемін...

1143 переглядів

Сміх і жах еміґрації, внутрішньої та звичайної

Марта Богачевська-Хомяк ・ Листопад 2003

Мартин Ейміс таки не міг зрозуміти захоплення свого батька Совєтським Союзом. Цей інтеліґент у другому поколінні англійського штибу з деякою ніяковістю вреші-...

237 переглядів

Совєтське керівництво започаткувало грандіозну структуру, але йому бракувало чіткої імперської або російської національної ідентичности. Окрім того, правління...

752 переглядів

Владимир Каганский. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство

・ Лютий 2003
Москва: Новое литературное обозрение, 2001.
«Сфера простору сьогодні, – вважає Владімір Каґанський, – залишається своєрідною terra іncognіta. Вона не відрефлектована і присутня в культурі як несвідоме». Долаючи буденні й ідеологічні стереотипи, автор пропонує додатковий і, як виявляється, дуже важливий вимір до картини мінливої Росії, котра, як і вся сфера радянського простору, є світом блоків, деталей, уламків, що стають місцинами, містами, краями, країнами, встановлюючи нові зв’язки.
268 переглядів

Глухі кути лєнінізму

Павло Кутуєв ・ Листопад 2001

Stephen Hanson. Time and Revolution. Marxism and the Design of Soviet Institutions. – Chapel Hill and London: University of North California Press, 1997.
...

70 переглядів

Намагаючись пригадати почуття, з яким довелося прожити цю своєрідну епоху, подибуєш дві найфундаментальніші й начебто цілковито взаємозаперечні емоції: ненависть...

173 переглядів

Мартін Маля. Радянська трагедія: історія соціалізму в Росії 1917–1991

Редакція Критики ・ Березень 2001
Київ: Магатайп, 2000.
Переклад з англійської А.Гриценка, П.Насади, З.Клещенко та ін.
Професор Каліфорнійського університету у Берклі Мартін Маля присвятив свою фундаментальну працю тривалому періодові правління в Росії/Радянському Союзі комуністичного режиму. Широко залучені невідомі раніше західні джерела проливають додаткове світло на історичні події, пов’язані з постатями лідерів радянської країни: Леніна, Сталіна, Хрущова,...
49 переглядів