Дмитро Вирський. Роксолани серед Сарматів: річпосполитська історіографія України (кінець XV ст. — 1659)

Андрій Блануца ・ Лютий 2015
Київ: Інститут історії України НАН України, 2013.
На думку Вирського, сліди річпосполитської історіографії (сукупність історичних творів польських авторів ранньомодерного часу, присвячених історії України чи окремих її територій цієї доби) подекуди відчуваються в історичних практиках донині.
284 переглядів

Леонід Тимошенко, Володимир Садовий, Артур Сом... Ї, 2013, № 71. Дрогобич

Максим Карповець ・ Лютий 2015
Історичні та культурологічні нариси доповнено текстами про леґенди міста. Згадуваний Олег Стецюк (йому належить більшість статтей числа) розповідає про Зельмана Вольфовича, який був не тільки «нечесним євреєм», а ще й упирем.
435 переглядів

Ігор Кривошея. Шляхта Уманщини в імперську добу (кінець XVIІI — перша половина XIX ст.)

Андрій Блануца ・ Лютий 2015
Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014.
Кривошея висвітлює історію уманської шляхти і персоніфікує минуле Уманщини відомими та незнаними дотепер іменами привілейованої верстви. Також у першому розділі стисло окреслено історіографічну та джерельну базу дослідження.
713 переглядів

Сєрґей Каштанов. Исследования по истории княжеских канцелярий средневековой Руси

Андрій Блануца ・ Лютий 2015
Москва: Наука, 2014.
Книжку знаного російського науковця в царині спеціяльних історичних дисциплін Сєрґея Каштанова, члена-кореспондента РАН, присвячено комплексному дослідженню такої галузі історичної науки, як дипломатика. Шляхом дипломатичного аналізу (що передбачає аналіз формуляра документів) ориґіналів та копій збережених актів XIV–XVI століть автор визначає характерні особливості діяльности протоканцелярій і канцелярій вищої світської влади середньовічної Русі (тут цей термін позначає Північні руські землі, що стали основою для формування Московської держави) на різних етапах її існування.
923 переглядів

Тарас Чухліб. Відень 1683. Україна-Русь у битві за «золоте яблуко» Європи

Владислав Яценко ・ Грудень 2014
Київ: Видавництво «Кліо», 2013.
Велику увагу в дослідженні приділено питанню місця України в османських планах підбиття Европи та протистоянню Стамбула й Відня в Угорщині в другій половині XVII століття.
540 переглядів

А. С . Алмазов. Политический портрет украинского гетмана Ивана Самойловича в контексте русско-украинских отношений (1672–1687 гг.)

Владислав Яценко ・ Грудень 2014
Москва: 2012.
Зазначаючи, що за правління Івана Самойловича відбулося суттєве зміцнення гетьманської влади, історик наголошує, що саме за нього посилилися тенденції до «інтеґрації» Гетьманщини до складу Московії.
532 переглядів

Тімоті Снайдер. Українська історія, російська політика, європейське майбутнє

Дмитро Шевчук ・ Грудень 2014
Київ: Дух і Літера, 2014.
За редакцією Олексія Панича
У книжці Тимоті Снайдера зібрано його статті й публічні виступи, написані чи виголошені від грудня 2013 до серпня 2014 року. Зокрема, тут уміщено український переклад відкритої лекції, яку Снайдер прочитав у рамках конференції «Мислити з Україною».
841 переглядів

Андрей Котлярчук. «В кузнице Сталина»: Шведские колонисты Украины в тоталитарных экспериментах ХХ века

Владислав Яценко ・ Грудень 2014
Москва: РОССПЭН, 2012.
Як доводить автор, старошведи, привілейовані чужоземні колоністи в імперії Романових, підтримуючи сталі культурні зв’язки з історичною батьківщиною, мало що здобули, ставши нацменшиною УССР.
341 переглядів

Представник інтеліґенції, щоб його ідентифікували як публічного інтелектуала, мусить мати зацікавленість ідеями, а ці ідеї повинні мати загальний характер і, що...

2392 переглядів

Іза Хруслінська. Український палімпсест. Оксана Забужко у розмові з Ізою Хруслінською

Оксана Форостина ・ Грудень 2014
Київ: Комора, 2014.
Переклад із польської Дзвенислави Матіяш за редакцією Івана Андрусяка та Оксани Забужко
Ця розмова — щонайменше на два боки: якісь із приміток не потрібні українцям, а потрібні полякам, а згадка про комедію Старицького «За двома зайцями» нічого не скаже польським читачам, але є гачком для співвітчизників, зокрема тих, що вхоплять його завдяки однойменному совєтському фільмові. В першому з 16 розділів співрозмовниці розгойдують вільний жанр неспішної розмови історією двох дідів Оксани
2770 переглядів