Мирослав Волощук . «Русь» в Угорському королівстві (XI – друга половина XIV ст.): суспільно-політична роль, майнові стосунки, міграції

Андрій Блануца ・ Березень 2016
Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2014.
Монографію присвячено ідентифікації носіїв назви «русь», тобто вихідців із теренів Русі, в пізньосередньовічному Угорському королівстві. Як зрозуміло з джерел (літописи, хроніки та актовий, здебільшого латино- й угорськомовний матеріял), автор зосередив увагу на представниках вищої та середньої знаті, відомих за документами династій Арпадів і Анжу як Ruthenus, Dictus Orrus та інших, що правили в Угорському королівстві.
653 переглядів

Ми раді повідомити, що книжка нашого автора, знаного історика Олександра Зайцева "Український інтеґральний націоналізм (1920-ті – 1930-ті роки). Нариси...

930 переглядів

Станіслав Лубенський. Степовий пірат

Світлана Ославська ・ Травень 2015
Чернівці: Книги – ХХІ, 2015.
Переклад з польської Оксани Пендерецької
Історична розвідка польського україніста, видана в Польщі 2012 року і за три роки перекладена українською, має на меті зробити діяльність Нестора Махна зрозумілішою польському читачеві. Утім, і в Україні постать Батька не позбавлено стереотипів та наслідків радянської пропаґанди, і її мало знають навіть у тому-таки Гуляйполі.
473 переглядів

Так, Україні треба позбутися совєтського минулого і конвертувати перемогу Майдану в справжні реформи й европейську інтеґрацію. Цього слід досягти за допомогою...

1491 переглядів

Олена Подобєд. Іван Багряний: громадсько-політична та культуротворча діяльність

Оксана Булгакова ・ Квітень 2015
Київ: Ніка-Центр, 2014.
У монографії Олена Подобєд аналізує чинники, що вплинули на формування світогляду Івана Багряного та його становлення як громадського і політичного діяча. Авторка також знайомить читачів із життям українців у таборах переміщених осіб у повоєнній Західній Німеччині. Подобєд з’ясовує внесок Багряного у розвиток українського громадсько-політичного життя в еміґрації. Багряний стояв біля витоків створення Української революційно-демократичної партії, основним завданням якої, за його ж означенням, було здобуття державної незалежности України.
1072 переглядів

Їм двадцять, сорок, шістдесят. Вони — жінки, і вони — чоловіки. У цьому злиплому «ми» є плач за справедливістю, за нездійсненим, за неможливістю жити так. І з...

3944 переглядів

Книжка Сергія Плохія The Last Empire: The Final Days of the Soviet Union [Остання імперія. Кінцеві дні Совєтського Союзу] (Basic Books, 2014) отримала престижну...

589 переглядів

Презентація книжки Сергія Плохія "Походження слов’янських націй. Домодерні ідентичності в Україні, Росії та Білорусі"

Критичні рішення
Березень 2015

Відеозапис з презентації книжки Сергія Плохія "Походження слов’янських націй. Домодерні ідентичності в Україні, Росії та Білорусі" в Центрі польських та європейських студій НАУКМА, 12 лютого 2015 року.

2048 переглядів

К. А. Кочегаров. Русское правительство и семья украинского гетмана Ивана Самойловича в 1681–1687 гг.

Владислав Яценко ・ Лютий 2015
Москва: 2012.
Дослідження присвячено питанню матримоніяльних та майнових узаємин між урядом Івана Самойловича і царським двором у 80-х роках XVII століття.
596 переглядів

Валерій Смолій (відповідальний редактор). Ранньомодерна Україна на перехресті цивілізацій, культур, держав та регіонів

Андрій Блануца ・ Лютий 2015
Київ: Інститут історії України НАН України, 2014.
Чи не найбільше уваги приділено темі українського козацтва та Української держави другої половини XVII — XVIII століть. У збірнику вміщено матеріяли як загального та концептуального характеру, так і спеціяльні тематичні розвідки — Віталія Щербака, Тараса Чухліба, Георгія Папакіна, Василя Кононенка.
351 переглядів