Конфлікт пам’ятей

Євген Захаров ・ Травень 2007

Події, що супроводжували перенесення «Бронзового солдата» в Талліні, знову вказали на розбіжність історичної пам’яті як на глибинне джерело всіх політичних,...

524 переглядів

Світлана Ляшко. Біографічна справа в Україні (60-ті рр. ХІХ – 40-і рр. ХХ ст.)

・ Травень 2007
Запоріжжя: Дике Поле, 2006.
Найцікавішим у книжці київського історика української біографістики є перший розділ, присвячений історії створення невиданого біографічного словника українських діячів, що його укладала в 1870–90-ті роки київська Стара громада.
359 переглядів

Галина Бурлака, Наталка Лисенко (упор.). Листування Михайла Грушевського

Степан Захаркін ・ Лютий 2007
Київ–Нью-Йорк–Париж–Львів–Торонто: 2006.
У новому томі, який підготували Галина Бурлака й Наталка Лисенко, надруковано листи-відповіді цих кореспондентів Грушевському: 549 листів за 1884–1927 роки. Листи Нечуя та Франка входили до їхніх зібрань творів, випущених у радянський час, але в новому виданні їх звірено з автографами й заново прокоментовано. Решта епістолярію здебільшого публікується вперше.
339 переглядів

Пам’ять, контрпам’ять і політика

Софія Грачова ・ Листопад 2006

Українська держава, що постала 1991 року, ґрунтувала свою леґітимність на історії: одвічному прагненні українського народу до незалежности. За роки незалежности...

3014 переглядів

Мене хвилює інше. Вже вийшло сто чисел «Критики», але статті про Нєкрасова, наскільки я знаю, не було в жодному з них. Київського письменника забув не тільки Ваш...

388 переглядів

Лист до «Критики»: Не так, як хотілося

Микола Скиба ・ Березень 2006

Не маю сумніву, що «помазок для гоління й осколок снаряда, які випадково збереглися від Сталінградської битви» є реліквіями. Проте сам процес реліквізації часто-...

317 переглядів

Пол Коннертон. Як суспільства пам’ятають

・ Серпень 2005
Київ: Ніка-Центр, 2004.
Український переклад книжки американського науковця Пола Конертона дає вітчизняному читачеві можливість ознайомитися з класичною позицією в надзвичайно популярному на Заході в останні двадцять років дослідницькому напрямі – антропології пам’яті.
852 переглядів

Ганс Кон, Цфаат Вайс, Яель Зерубавель. Ab Imperio: исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве, 2004, № 3

Софія Грачова ・ Квітень 2005
Розвиваючи тему «Археологія пам’яті імперії та нації», редактори зібрали статті й дослідження, що стосуються проблематики історичної пам’яті у зв’язку з національною парадигмою.
345 переглядів

Сергій Єкельчик, Єкатєріна Болтунова, Єлєна Вішлєнкова.... Ab Imperio: Исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. 2004, № 2

Софія Грачова, Тетяна Портнова ・ Березень 2005
Серед численних досліджень, оглядів та рецензій, уміщених у числі, чимало текстів у той чи той спосіб пов’язані з актуальними проблемами української національної пам’яті, ідентичности й історичної свідомости.
372 переглядів

Ігор Симоненко, Олександр Супруненко, Сергій П’ятаченко та ін. Архівна і документальна спадщина Полтавщини: минуле, сучасне, перспективи (1903-2003)

Степан Захаркін ・ Серпень 2004
Полтава: 2003.
Наприкінці минулого року в Полтаві зусиллями місцевого обласного архіву побачив світ науковий збірник до 100-річчя Полтавської вченої архівної комісії. Основу 450-сторінкового тому склали матеріяли ювілейної конференції, проведеної тоді ж у Полтаві.
253 переглядів