Олена Ущапівська. Культурно-мистецьке життя Донеччини (кінець XIX – початок XXI ст.)

Любов Морозова ・ Лютий 2012
Київ: Парапан, 2011.
Розглянуто творчість донецьких композиторів останньої третини XX – початку XXI століття: саме в цей час, уважає дослідниця, на Донеччині сформувалася перша професійна композиторська школа. Пізню появу професійної музичної освіти Ущапівська пояснює відсутністю історично складених народних і професійних традицій, а також «пануванням у соціяльній структурі Донбасу культурно-естетичних запитів робітничого класу».
447 переглядів

Жан Бодріяр. Фатальні стратегії

Дмитро Шевчук ・ Грудень 2011
Львів: Кальварія, 2010.
Книжку Жана Бодріяра можна проінтерпретувати як своєрідну діягностику культурної, соціяльної, політичної катастрофи сучасности. Це передусім катастрофа смислу. Хоча ми не маємо певности, чи ця катастрофа вже сталася, а чи лише чекає на нас.
551 переглядів

Савійон Лібрехт, Сергій Черепанов та ін. Єгупець. № 19

Євгенія Гринь ・ Грудень 2011
Київ: Дух і Літера , 2010.
Рубрика «Драматургія та проза», що відкриває число традиційно двомовного альманаху «Єгупець», що його випускає Центр досліджень історії та культури східноевропейського єврейства, розпочинається п’єсою німецької письменниці Савійон Лібрехт «Банальність кохання» (у російськомовному перекладі Віктора Радуцького) про сповнене парадоксальних поворотів долі кохання філософа Мартина Гайдеґера та його студентки Ганни Арендт.
463 переглядів

Виктор Маринчак. Настоятельность сказанного. Катастрофическое – сокровенное – сакральное в искусстве слова

Володимир Верлока ・ Грудень 2011
Харьков: Права людини, 2010.
Cучасна культура часто показує несподівані, а подеколи й парадоксальні зближення тем та ідей, донедавна нібито досить далеких одна від одної. Яскравий приклад такого зближення – книжка харківського священика о. Віктора Маринчака. Першим досить дивним моментом є те, що відома духовна особа виступає тут як світський автор. Його книжка – це збірка статтей, переважно літературознавчого та філософсько-культурологічного змісту, написаних у різні роки й лише почасти перероблених для цієї нової публікації.
595 переглядів

Садок Бранч, Мар’ян Грибович, Чеслав Хованець.... Ї, 2009, № 55

Максим Карповець ・ Листопад 2011
Розташований майже у серці Західної України Івано-Франківськ / Станиславів (Stanisławów) вважається повноцінним спадкоємцем королівського Галича, пише у вступі Тарас Возняк. Історична вкоріненість – один із найвагоміших чинників, що обумовлюють ідентичність і біографію будь-якого міста, тож розвідка про це польського письменника, домініканця та історика Галичини Садока Бранча в цьому контексті дуже доречна.
330 переглядів

Ласло Райк, Мартін Сімецка, Арне Рут .... Europe Talks to Europe. A Polylogue on Culture and Politics

Людмила Безгубенко ・ Листопад 2011
Vienna: 2011.
До збірника «Европа розмовляє з Европою. Полілог культури та політики» ввійшли записи публічних дебатів, проведених у містах Центральної та Східної Европи восени 2009 – навесні 2011 року.
226 переглядів

Олена Бетлій, Катерина Диса, Наталя Яковенко.... Міжкультурний діалог. Том I: Ідентичність

・ Листопад 2011
Київ: Дух і Літера, 2009.
Авторами статтей, зібраних у першому томі серії міждисциплінарних досліджень Центру польських і европейських студій, є викладачі та студенти Києво-Могилянської академії – власне, фраґментами їхніх дискусій і розпочато збірку.
426 переглядів

Упорядник Степан Мишанич . Михайло Драгоманов. Фольклористичні студії

Світлана Хутка ・ Жовтень 2011
Донецьк: Норд-Прес, 2006.
Під спільними обкладинками кількатомника Михайла Драгоманова зібрано його давні книжки, що давно вже стали бібліографічною рідкістю. Упорядник цього факсимільного перевидання Степан Мишанич написав для нього вступну статтю, де серед іншого він звертає увагу на деякі «фольклористичні аберації» Драгоманова й окреслює контури порівняльного методу, до якого той удавався, студіюючи фольклор.
370 переглядів

Олександр Богомолов, Сергій Данилов, Ігор Семиволос. Іслам і політика ідентичностей у Криму: від символічних війн до визнання культурного розмаїття

Тарас Шульга ・ Жовтень 2011
Київ: Видавничий дім «Стилос», 2009.
Аналітичну доповідь про роль релігії у підтриманні конфліктної ситуації між різними групами населення Криму, а також методам розв’язання міжконфесійних незгод підготували працівники Центру близькосхідних досліджень Олександр Богомолов, Сергій Данилов та Ігор Семиволос. Дослідники вважають, що іслам (як, зрештою, й інші релігії) виступає в кримському суспільстві радше механізмом формування та збереження нерелігійної групової ідентичности, джерелом леґітимації, ресурсом політичної влади, символічним капіталом, ніж самостійною силою.
239 переглядів

Упорядники Фріц Олгоф, Дейв Монро. Їжа і філософія. Їжте, пийте і будьте щасливі

Максим Карповець ・ Жовтень 2011
Київ: Темпора, 2011.
Переклад з англійської Петра Таращука
Збірка статтей «Їжа і філософія» продовжує намічений попередніми виданнями («Вино і філософія», «Пиво і філософія»; див.: «Критика», 2011, ч. 3–4, с. 11) шлях осмислення буденности із філософської позиції або навпаки – осмислення філософських понять крізь призму повсякденних практик. Фриц Олгоф пропонує зіштовхнути у спільне поле аналізу їжу і філософію, дві, здавалося би, дуже віддалені між собою теми.
467 переглядів