Проблема, про яку ми говоримо сьогодні, це дифузність статусу культурології в Україні, яка призводить до розмов про культурологію переважно у неґативному модусі...

3839 переглядів

«Чужа війна» чи «спільна Перемога»?

Тетяна Журженко ・ Червень 2011

У цій статті розглядаються деякі аспекти політики пам’яті на україно-російському прикордонні на прикладі двох сусідніх областей – Харківської й Бєлгородської....

1955 переглядів

Т. В. Ларина. Категория вежливости и стиль коммуникации. Сопоставление английских и русских лингвокультурных традиций

Світлана Хутка ・ Квітень 2011
Москва: Рукописные памятники Древней Руси, 2009.
Книжку відкриває аналіз культури як стилетворчого чинника, що розгортається навколо вивчення культури в контексті комунікативних завдань, цінностей, особливостей невербальної комунікації, значення емоцій у культурі та мові, емоційність і емотивність у комунікації (зокрема, цікавими у цій частині є коротка нотатка про посмішку та сюжет про парадоксальність міжкультурного спілкування «стримані англійці vs емоційні росіяни»); питання національного характеру/національних стилів комунікації.
385 переглядів

Ольга Кириллова. Серп холодной луны. Реконструкция моделей чувственности

Володимир Верлока ・ Квітень 2011
Санкт-Петербург: Алетейя, 2010.
Видана в Санкт-Петербурзі книжка київської авторки Ольги Кирилової «Серп холодного місяця» є виразним провісником нового письма, поки що досить нетипового для нашої культурології. Яскравий авторський стиль поєднано в ній із методологічним підходом, базованим на ляканівській версії психоаналізу, що на українських теренах є незвичним і майже новим.
400 переглядів

Глядач як перформер

Ришард Клющинський ・ Квітень 2011

Інтерактивне мистецтво не має єдиного, чітко окресленого початку. Дослідники, які намагаються підсумувати його фундаментальні риси і сформулювати означення,...

1596 переглядів

Володимир Личковах. Некласична естетика в культурному просторі XX – поч. XXI століть

Дмитро Шевчук ・ Лютий 2011
Київ: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2011.
Побудована як збірка статтей, кожна з яких розглядає різні аспекти некласичної естетики під кутом зору культурології та культуротворчости, книжка, однак, має чітку логіку й зберігає цілісність бачення проблематики.
285 переглядів

Упрядники Оксана Забужко, Лариса Масенко. Юрій Шевельов. З історії незакінченої війни

Валентина Поліщук ・ Грудень 2010
Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009.
Зібрані в книжці тексти відбивають еволюцію суспільно-громадської думки, глибинні розмисли про розмаїті аспекти ідеології, що панували в той чи той час, формування й утвердження української культури. В цій низці текстів Шевельов постає як соціолог культури, який вивчає культуру як соціяльний феномен, а також узаємодію особистости, спільноти і суспільства. А гостра полемічність виступів Шевельова підтверджує його самоокреслення інтелектуала як «гавкучого пса, який говорить про хиби та недомагання, про які не заведено говорити».
1173 переглядів

Євген Андрос (ред.). Грані людського буття: Позитивні та негативні виміри антропокультурного

Дмитро Шевчук ・ Грудень 2010
Київ: Наукова думка, 2010.
Автори колективної монографії, випущеної за редакції Євгена Андроса, розуміють позитивне та неґативне в людському єстві та світі культури у досить широкому діяпазоні. Як позитивне трактовано чималі досягнення в науці, техніці, освіті тощо. Що ж стосується неґативних вимірів людського буття в культурі, то XX століття представило достатньо проявів...
1198 переглядів

Еліс Конклін, Анна Куксгаузен, Маріна Лоскутова.. . Ab imperio, 2009, № 3

Наталя Лаас ・ Вересень 2010
Цікавими є культурологічні статті Ірини Шевеленко (уявлення російського модернізму про імперію та націю) та Єлєни Барабан (троп сім’ї у сталінському кіні про війну). Друга стаття видається особливо цікавою, бо в центрі уваги авторки фільм Марка Донського «Нескорені», створений 1945 року на Київській кіностудії.
202 переглядів

Андрей Пучков. Очерки о древних и раннесредневековых городах. К поэтике античной архитектуры

Юлія Бентя ・ Вересень 2010
Київ: Музична Україна, 2006.
У цих нарисах Андрій Пучков не обмежується власне архітектурою, а йде набагато далі. Втім, у його розумінні архітектура – це не лише конґломерат будівель, а форма суспільного буття (тоді як мистецтво – форма суспільної свідомости), що єднає побут і простір, літературу і філософію.
308 переглядів