Упорядник Ігор Скочиляс. Іван Мазепа і мазепинці. Історія та культура України останньої третини XVII – початку XVIII ст.

Владислав Яценко ・ Жовтень 2013
Львів: ІУАД; НТШ, 2011.
Тексти, що ввійшли до цього видання, виголошено на конференції з нагоди 300-ї річниці від смерти гетьмана Івана Мазепи (2009). 28 статтей поділено на чотири тематичні блоки: про політику, військову справу, культуру й історіографію мазепинської доби.
291 переглядів

Головний редактор Павел Ляуфер. Редакція: Микола Рябчук, Андрій Савенець. Рапорт про стан культури і НУО в Україні

Анна Погрібна ・ Вересень 2013
Люблін: «Episteme», 2012.
Ініціятори й упорядники ставили за мету привернути увагу до маловідомої для европейського загалу царини культури і третього сектору в Україні й зактуалізувати ревізію її культурних і світоглядних координат. У чималій частині текстів ситуацію в культурі описано з використанням префіксів «пост-» – здебільшого, йдеться про пострадянське і постколоніяльне.
370 переглядів

Тамара Гундорова, Олександр Зайцев, Анатолій Русначенко... Ідентичність і пам’ять у пострадянській Україні

Олексій Зарецький ・ Липень 2013
Київ: Дух і Літера, 2009.
Методологічну базу монографії можна сформулювати у такий спосіб: сучасний український проєкт спрямовано на створення нової ідентичности, яка має ґрунтуватися також і на структурах пам’яті про комуністичне (тоталітарне) минуле.
438 переглядів

Вальтер Беньямін. Щодо критики насильства

Дмитро Шевчук ・ Квітень 2013
Київ: Грані-Т, 2012.
Переклав з німецької Ігор Андрущенко
У передмові до збірника статтей та есеїв Вальтера Беньяміна, надрукованого у видавничій серії «De profundis», Володимир Єрмоленко (який має цілком заслужену репутацію одного з найкращих в українській гуманітаристиці знавців його творчости – доречним буде згадати монографію про Вальтера Беньяміна, яку нещодавно випустила в світ «Критика»), зосередився передусім на «незвичності» філософа.
328 переглядів

Володимир Личковах. Філософія етнокультури

Дмитро Шевчук ・ Квітень 2013
Київ: ПАРАПАН, 2011.
Філософія етнокультури – це не просто збірка статтей Володимира Личковаха, присвячених естетичному, філософському та культурологічному аналізові української культури, а презентація нової галузі соціокультурного знання та своєрідної методології народознавчого дослідження. В авторовому виразно інтердисциплінарному підході відчувається прагнення поєднати філософію з культурологією.
500 переглядів

Ганс Ульрих Ґумбрехт. Похвала спортивній красі

Дмитро Шевчук ・ Квітень 2013
Київ: Дух і Літера, 2012.
Переклад з англійської Марії Бистрицької
Книжка Ганса Ульриха Ґумбрехта – це спроба поміркувати про спорт за допомогою понять та арґументів зі сфери філософської естетики. Спорт як предмет естетики вибрано невипадково.
390 переглядів

Олександр Івашина. Загальна теорія культури. Навчальний посібник

Дмитро Шевчук ・ Лютий 2013
Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008.
«Сьогодні від культуролога більше не вимагається віднаходити і виражати якесь загальне знання, загальну теорію, а радше організовувати його». Саме через це посібник є своєрідною ґалереєю ретельно дібраних дослідників, ідей та інтерпретацій, і навіть ілюстрацій до кожного розділу, які, можливо, не так ілюструють матеріял, як налаштовують на його сприйняття.
596 переглядів

Карл Еміль Францоз. Ucrainica. Культурологічні нариси

Інна Корнелюк ・ Грудень 2012
Чернівці: Книги – ХХІ, 2010.
Упорядкування, переклад з німецької, передмова й коментар Петра Рихла
Німецькомовний письменник, культуролог-просвітник Карл Еміль Францоз (1848–1904) родом із Галичини, де його ім’я нині мало кому про щось каже. Проблема напевно знов та сама: в цій країні не читають.
442 переглядів

С. С. Возняк. Діяльність у вимірах культури: проблема формоутворення

Дмитро Шевчук ・ Грудень 2012
Луцьк: Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011.
Загальною проблемою монографії волинського культуролога та філософа Сергія Возняка є формоутворення в контексті реальностей культури. Тож закономірно, що основними категоріями виступають тут «форма» і «зміст».
322 переглядів

Укладачі Павло Роберт Маґочій, Іван Поп. Енциклопедія історії та культури карпатських русинів

Сергій Гірік ・ Грудень 2012
Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2010.
Переклад з англійської Надії Кушко
«Енциклопедія історії та культури карпатських русинів» – це український переклад другого видання англомовної книжки, яка є докладним зведенням усіх основних відомостей про історію та культуру території, заявленої як ареал розселення русинів – звісно, з наголосом на сучасній Закарпатській області України.
611 переглядів