Ганс Матіяс Кеплінґер, Елізабет Ноель-Нойман, Рюдиґер Шульц.... Публіцистика. Масова комунікація. Медіа-енциклопедія

Світлана Хутка ・ Квітень 2011
Київ: Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2007.
Довідник дещо не відповідає традиційно усталеним очікуванням щодо формату організації енциклопедично-довідкових видань. Це упорядковане за алфавітом зібрання двадцяти двох статтей (обсягом переважно у кілька десятків сторінок кожна), підготовлених провідними німецькими фахівцями з комунікацій і мас-медій. На початку подано передмови від видавця та від авторів.
580 переглядів

"WikiLeaks" не зіллє дипломатію

Роберт Сондерс ・ Березень 2011

Robert A. Saunders. «“WikiLeaks are not terrorists”: A critical assessment of WikiLeaks’ challenge to the diplomatic system». З англійської переклав за...

1235 переглядів

Роберт Остин, Інта Брикше, Боріс Дубін, Вікен Четерян, Марта Дичок, Тамара Берекашвілі, Маша Ліпман. Media, Democracy and Freedom: The Post-Communist Experience

Володимир Кулик ・ Лютий 2011
Bern: Peter Lang, 2009.
Збірка статтей за редакції Марти Дичок і Оксани Ґаман-Ґолутвіної є чи не першим в Україні оглядом еволюції способу функціювання та суспільної ролі мас-медій у різних посткомуністичних країнах. Автори зосереджуються на ролі медій і медійників у процесі посткомуністичної політичної та економічної трансформації, торкаючися різних аспектів їхнього функціювання: зміни форм власности й механізмів господарювання, стосунків із владою та сприйняття серед авдиторії, суспільної (без)відповідальности та (браку) професійної солідарности журналістів тощо.
1340 переглядів

 

Однією з найрезонансніших медія-подій жовтня 2010 року стало оприлюднення давнього (1993 року) відеозапису допиту теперішнього народного депутата, а...

1258 переглядів
...
1344 переглядів

Под редакцией Владимира Фурса. Постсоветская публичность: Беларусь, Украина. Сборник научных трудов

Дмитро Шевчук ・ Червень 2009
Вильнюс: Европейский гуманитарный университет, 2008.
Ця збірка наукових праць є результатом українсько-білоруського дослідницького проєкту 2006–2007 років, присвяченого можливості використання концепції публічности як засобу вивчення своєрідности постсоціялістичного розвитку в Білорусі та Україні.
402 переглядів

Леонід Капелюшний. Візантійський синдром: постімперські хроніки України в 100 000 слів

Андрій Домановський ・ Квітень 2007
Київ: Факт, 2005.
В кожному з тринадцяти нарисів книжки Леоніда Капелюшного, попри її назву, різною мірою присутня не лише сучасна (після 1991 року) історія України, але й давніша, від «імперської» до давньоруської чи навіть іще далі у глиб віків.
648 переглядів

Джон Дарем Пітерс. Cлова на вітрі. Історія ідеї комунікації

Дмитро Шевчук ・ Травень 2006
Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005.
Комунікація не є проблемою для всіх часів і всіх народів. Але, як зауважує Джон Дарем Пітерс, якщо тобі потрапила до рук ця книга, це означає, що ти належиш до суспільства, у якому висловлюються «тривоги з приводу того, як досягти контакту з людьми, далекими і близькими».
742 переглядів

Елена Шейгал. Cемиотика политического дискурса

Олексій Зарецький ・ Лютий 2006
Москва: 2004.
Автор розрізняє публічний дискурс, який є аґентивним визначенням, та дискурс влади, що є генетивним визначенням. Мова є не відображенням політичної діяльности, а компонентом поля політики. Мова політики, політична комунікація, політичний дискурс – нестрогі синоніми; дотичними ж до поняття політичного дискурсу є юридичний та політологічний дискурси.
418 переглядів

Кінець вісімдесятих років в СРСР позначився «публікаційним бумом» і безпрецедентним злетом накладів часописів, які транслювали ідеї та символи масштабних перемін...

1308 переглядів