Розмова «Панько Куліш та інші (не)впорядковані класики»

Критичні рішення
Квітень 2016

Видавництво «Критика» в рамках Книжкового Арсеналу-2016 провело розмову «Панько Куліш та інші (не)впорядковані класики», що відбулася 22 квітня в межах спеціяльної програми Євгенія Стасіневича «Критикуючи критику».

546 переглядів

Леся Ставицька. Український жарґон. Словник

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2005.
496 с. Видання 2-ге, виправлене і розширене
У словнику, якого уклала доктор філологічних наук, завідувачка відділу соціолінґвістики Інституту української мови НАН України Леся Ставицька, зібрано сучасну жарґонну лексику різнотипного соціяльного походження, а також лексику розширеного вживання, що поповнила (жарґонізовану) розмовну мову. Словник розкриває значення слова, подає його соціяльну та стилістичну характеристику, а також короткий етимологічний коментар. Загалом словник містить понад 4066 слів і 656 стійких словосполучень.
6245 переглядів

Джошуа А. Фішман. Не кидайте свою мову напризволяще: Приховані статусні наміри в корпуснопланувальній мовній політиці

Олена Синчак ・ Липень 2013
Київ: К.І.С., 2009.
У лінґвістиці дуже популярним стало вивчення зв’язку мови та влади, хоча підхід до трактування влади змінювався щонайменше тричі. Спершу мовознавча спільнота зосередилася на питанні влади з боку мови.
543 переглядів

Порівняльна еволюція лайки

Олег Шинкаренко ・ Квітень 2013

На теренах екс-СРСР уживання певного корпусу лайок (для яких навіть існує властивий тільки нам термін «нецензурні»), майже ґарантовано формує corpus delicti....

665 переглядів

David Crystal. Internet Linguistics. A Student Guide

Тетяна Полякова ・ Лютий 2012
London, New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2011.
Кристел порівнює мову інтернету з усним та з письмовим мовленням, намагається визначити, чи робить електронне середовище мову, яка функціонує в інтернеті, відмінною від мови, призначеної для інших середовищ, і якщо так, то чому ці відмінності виникають.
427 переглядів

Т. В. Ларина. Категория вежливости и стиль коммуникации. Сопоставление английских и русских лингвокультурных традиций

Світлана Хутка ・ Квітень 2011
Москва: Рукописные памятники Древней Руси, 2009.
Книжку відкриває аналіз культури як стилетворчого чинника, що розгортається навколо вивчення культури в контексті комунікативних завдань, цінностей, особливостей невербальної комунікації, значення емоцій у культурі та мові, емоційність і емотивність у комунікації (зокрема, цікавими у цій частині є коротка нотатка про посмішку та сюжет про парадоксальність міжкультурного спілкування «стримані англійці vs емоційні росіяни»); питання національного характеру/національних стилів комунікації.
430 переглядів

Упорядники Ігор Гирич та Катерина Рибалко. Правдиве українське серце. Олександр Рибалко

Григорій Стариков ・ Грудень 2010
Київ: Видавничий дім «Простір», 2010.
Надзвичайна різноманітність проблем, якими цікавився Олександр Рибалко, поставили перед упорядниками дуже непросте завдання: виробити таку структуру видання і так упорядкувати матеріял, щоби максимально розкрити перед читачем постать видатного сучасника.
431 переглядів

Юрій Шевельов. Вибрані праці. Книга І: Мовознавство

Валентина Поліщук ・ Грудень 2010
Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008.
Упорядник Лариса Масенко
У першій книзі «Вибраних праць» Юрія Шевельова подано доробок у тій галузі, яку Шевельов уважав своєю стихією, улюбленою справою: мовознавчі праці. Постійно борючися з обмеженою присутністю україністики в західній славістиці, він невтомно розширював горизонти українського мовознавства та виводив його на світовий рівень. Дещо оминувши славістичне надбання лінґвіста загалом, видавці закцентували увагу суто на тому, що стосується безпосередньо нашого, українського.
1289 переглядів

Історія з ортографією

Ольґа Карпова ・ Грудень 2009

Питання ортографії в модерних суспільствах виходить за рамки ужиткової лінґвістичної чи освітньої проблеми, бо вона, так само як прапор і гімн, є символом...

342 переглядів

Біл Бауринґ, Володимир Кулик, Лариса Масенко.... Мовна політика та мовна ситуація в Україні. Аналіз та рекомендації

Станіслав Шумлянський ・ Грудень 2009
Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008.
Праця є підсумком дворічної діяльности проєкту INTAS із дослідження теперішнього стану мовної сфери та перспектив розвитку на майбутнє. Тож попри різну тематику, видання постає саме колективною працею, а не збіркою окремих статтей.
505 переглядів