Мирослав Грох, Єлєна Ґапова, Марк Бейсинґер.... Ab Imperio. 2005, №3

Софія Грачова ・ Березень 2006
Це число казанського квартальника присвячено виникненню «національної мови» в імперському суспільстві. Миттєвої зміни однієї мови на іншу таке виникнення не спричиняє, тож автори мають нагоду зосередитися на питаннях диференціяції національної та імперської мови, а також їх співіснування в різних реґістрах.
288 переглядів

Костянтин Трофимович. Верхньолужицька мова: історія та сучасність

Юрій Мосенкіс ・ Листопад 2005
Львів: Українські технології, 2003.
Костянтин Трофимович (1923–1993), до 80-річчя якого видано збірник його праць, був одним із небагатьох українських фахівців у галузі лужицької лінґвістики (сорабістики). Мовознавці високо оцінили його двотомовий «Українсько-верхньолужицький словник», виданий 1993 року у Львівському університеті.
571 переглядів

Постколоніяльні студії в Україні є тим лакмусовим папірцем, який дає змогу скласти доволі чітке враження про стан і сучасного українського гуманітарного знання,...

382 переглядів

П. О. Селігей. Науковий жаргон: основні ознаки та причини появи

Леся Ставицька ・ Квітень 2005
Київ: Національний університет ім. Т. Г. Шевченка, 2003.
Науковець з інституту мовознавства ім. О.О.Потебні взявся дослідити писемну професійну мову науковців соціогуманітарного напряму в аспекті її недосконалости. Пилип Селігей акцентує брак мовної та загальної культури студій, який можна схарактеризувати одним влучним словом: науковоподібність.
1999 переглядів

Нариси принагідного словникарства

Надія Ткачик ・ Березень 2005

Як вказано на першій сторінці виданого за загальною редакцією Вячеслава Бусела «Польсько-українського, українсько-польського словника» (далі «Словник»), його...

239 переглядів

Вадім Кукушкін, Джордж Феріон, Ірина Павленко.... Journal of Ukrainian Studies. Summer 2003, Volume 28, Number 1

Софія Грачова ・ Березень 2005
Канадський історик Джеймс Пейтон звертається до ранньомодерної доби та намагається оцінити роль Реформації в історії України. На його погляд, окрім опосередкованого через контрреформацію наслідку, яким стало навернення українських маґнатів у католицтво, Реформація спричинилася також до формування української літературної мови та національної культури.
301 переглядів

Давнє слов’янське позначення раба – холоп (наявне і у східних, і в західних, і в південних слов’ян) – не є власне слов’янським. Походження його не відоме. «Всі...

335 переглядів

Чом не співає огірок?

Оля Гнатюк ・ Жовтень 2003

Безумовно, дебютанти мають свої права, про що як викладач із майже двадцятилітнім стажем достеменно знаю, тому репліка на цю статтю мусить не тільки бути м’якшою...

299 переглядів

Пам’ятаючи думку про те, що проблема перекладу – це передусiм проблема неперекладности, висловлю припущення: перекладачi (i, хочеться вiрити, переклади)...

265 переглядів

А. А. Алексеев. Песнь песней в древней славяно-русской письменности

Редакція Критики ・ Серпень 2003
Санкт-Петербург: Дмитрий Булавин, 2002.
Видання містить перше монографічне дослідження всіх слов’яно-руських перекладів біблійної книги Пісні пісень від початків писемности до доби перших друкованих видань. Публікуються переклад св. Матфія, версія глаголичного бревіарія, переклад із тлумаченнями XII століття, два переклади з єврейського ориґіналу, виконані у східнослов’янських землях,...
39 переглядів