Мирослав Грох, Єлєна Ґапова, Марк Бейсинґер.... Ab Imperio. 2005, №3

Софія Грачова ・ Березень 2006
Це число казанського квартальника присвячено виникненню «національної мови» в імперському суспільстві. Миттєвої зміни однієї мови на іншу таке виникнення не спричиняє, тож автори мають нагоду зосередитися на питаннях диференціяції національної та імперської мови, а також їх співіснування в різних реґістрах.
223 переглядів

Костянтин Трофимович. Верхньолужицька мова: історія та сучасність

Юрій Мосенкіс ・ Листопад 2005
Львів: Українські технології, 2003.
Костянтин Трофимович (1923–1993), до 80-річчя якого видано збірник його праць, був одним із небагатьох українських фахівців у галузі лужицької лінґвістики (сорабістики). Мовознавці високо оцінили його двотомовий «Українсько-верхньолужицький словник», виданий 1993 року у Львівському університеті.
465 переглядів

Постколоніяльні студії в Україні є тим лакмусовим папірцем, який дає змогу скласти доволі чітке враження про стан і сучасного українського гуманітарного знання,...

294 переглядів

П. О. Селігей. Науковий жаргон: основні ознаки та причини появи

Леся Ставицька ・ Квітень 2005
Київ: Національний університет ім. Т. Г. Шевченка, 2003.
Науковець з інституту мовознавства ім. О.О.Потебні взявся дослідити писемну професійну мову науковців соціогуманітарного напряму в аспекті її недосконалости. Пилип Селігей акцентує брак мовної та загальної культури студій, який можна схарактеризувати одним влучним словом: науковоподібність.
1745 переглядів

Нариси принагідного словникарства

Надія Ткачик ・ Березень 2005

Як вказано на першій сторінці виданого за загальною редакцією Вячеслава Бусела «Польсько-українського, українсько-польського словника» (далі «Словник»), його...

184 переглядів

Вадім Кукушкін, Джордж Феріон, Ірина Павленко.... Journal of Ukrainian Studies. Summer 2003, Volume 28, Number 1

Софія Грачова ・ Березень 2005
Канадський історик Джеймс Пейтон звертається до ранньомодерної доби та намагається оцінити роль Реформації в історії України. На його погляд, окрім опосередкованого через контрреформацію наслідку, яким стало навернення українських маґнатів у католицтво, Реформація спричинилася також до формування української літературної мови та національної культури.
231 переглядів

Давнє слов’янське позначення раба – холоп (наявне і у східних, і в західних, і в південних слов’ян) – не є власне слов’янським. Походження його не відоме. «Всі...

238 переглядів

Чом не співає огірок?

Оля Гнатюк ・ Жовтень 2003

Безумовно, дебютанти мають свої права, про що як викладач із майже двадцятилітнім стажем достеменно знаю, тому репліка на цю статтю мусить не тільки бути м’якшою...

245 переглядів

Пам’ятаючи думку про те, що проблема перекладу – це передусiм проблема неперекладности, висловлю припущення: перекладачi (i, хочеться вiрити, переклади)...

206 переглядів

Миколай Крушевський. Замовляння як вид російської народної поезії

Редакція Критики ・ Червень 2003
Луцьк: Вісник і Кº, 2002.
Упорядник цього видання Зінаїда Пахолок здійснила повний переклад дипломної роботи мовознавця Миколая Крушевського (1851–1887), який зацікавився замовляннями ще бувши студентом Варшавського університету. Дослідник трактував їх із позицій психологізму, залучаючи до аналізу відомості про первісну людину.
192 переглядів