Европейський зиґзаґ ортографії

Олена Гузар ・ Квітень 2003

1 липня 1996 року представники Німеччини, Австрії, Швейцарії, Бельгії та інших країн із німецькомовним населенням зібрались у Відні, щоб ухвалити остаточне...

42 переглядів

Вадим Карпенко, Юрій Федько. Франція. Мовно-країнознавчий словник

・ Лютий 2003
Київ: Видавець Вадим Карпенко, 2002.
Кожний читач закордонної періодики знає, як легко заганяє в глухий кут незнання якихось реалій, добре відомих тамтешньому газетяреві, через що той не вважає за потрібне розписувати їх докладніше, обмежуючися побіжною згадкою чи навіть натяком.
231 переглядів

Ревекка Фрумкина. Внутри истории: Эссе, статьи, мемуарные очерки

・ Лютий 2003
Москва: Новое литературное обозрение, 2002.
Доктор філологічних наук, професор Ревекка Фрумкіна, авторка дев’ятьох книжок і близько двохсот статтей із проблем математичної лінґвістики, семантики, коґнітивної лінґвістики і загальних питань теорії мови, завжди намагалася вийти за межі чистої науки і побачити науковця як людину своєї епохи, носія культурної традиції, як незалежну особистість, здатну рефлексувати з приводу самої цієї традиції та її зв’язку з мінливим світом.
285 переглядів

Роксоляна Оліщук. Грецька мова. Синтаксис

Редакція Критики ・ Травень 2002
Львів: Видавництво ЛБА, 1996.
У підручнику авторка узагальнила свій двадцятилітній досвід викладання старогрецької мови у Львівському державному університеті ім. Івана Франка. Основний курс (60 лекцій) містить матеріял з синтаксису старогрецької мови, навчальні тексти й вправи, що розвивають і закріплюють набуті теоретичні знання, вчать розуміти й перекладати ориґінальні...
46 переглядів

Іван Фецович. Російсько-український автошляховий словник

Редакція Критики ・ Квітень 2002
Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 1999.
Словник уміщує понад 25 тисяч термінів і термінологічних сполук, використовуваних у проєктуванні, будівництві та експлуатації автомобільних шляхів, а також і загальнобудівельні терміни. Його мета – допомогти інженерно-технічним працівникам, науковцям, викладачам і студентам середніх і вищих закладів освіти відповідного профілю, працівникам...
31 переглядів

М. П. Коломієць, Л. В. Молодова. Словник іншомовних слів

・ Березень 2002
Київ: Освіта, 1998.
Словник має на меті дати стисле пояснення часто вживаних слів і термінів іншомовного походження. Тут уміщено близько 8500 лексичних одиниць, які ввійшли до складу української літературної мови в різні періоди її становлення й розвитку.
549 переглядів

В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко. Фразеологічний словник української мови

・ Березень 2002
Київ: Освіта, 1998.
Цей короткий словник містить близько 2500 виразів. Видання призначене для широкого кола читачів, передусім учнів. Саме цим і зумовлені певні обмеження у доборі фразеологізмів та їхніх форм, розробці статтей: зафіксовано тільки найуживаніші варіянти й значення, подано їхню граматичну й стилістичну характеристику
813 переглядів

Мирослав Трофимук, Олександра Трофимук. Латинсько-український словник

Редакція Критики ・ Листопад 2001
Львів: Видавництво ЛБА, 2001.
Виданий у світ Інститутом неолатиністики словник Мирослава й Олександри Трофимуків містить переклади близько 30 тисяч латинських слів. Упорядники залучали до своєї «узагальненої компіляції» матеріали як сучасних двомовних словників (англійських, польських і російських), так і українських лексиконів межі XVII–XVIII століть. Спеціально під цей...
55 переглядів

Джеймс Светнам. Вступ до грецької мови Нового Завіту: Морфологія

Редакція Критики ・ Листопад 2001
Львів: Видавництво ЛБА, 1998.
Друга частина підручника професора Папського Біблійного Інституту о. Джеймса Светнама містить довідковий матеріал із грецької морфології, укладений у списки й парадигми, а також алфавітний реєстр грецьких та українських слів із тематичним покажчиком до першої частини підручника. Переклад з англійської та редаґування Тараса Лучука.
42 переглядів

Микола Балла (укл.). Англо-український словник. У 2-х томах

Редакція Критики ・ Листопад 2001
Київ: Освіта, 1996.
Нове видання найповнішого з англо-українських словників, розрахованого на професійного читача, містить понад 120 тисяч англійських слів (зокрема загальновживану лексику, включно з американськими варіантами та дієсловами з прийменниками та прислівниками, а також терміни з різних галузей знань, прислів’я, приказки, фразеологічні звороти тощо), на...
49 переглядів