Чом не співає огірок?

Оля Гнатюк ・ Жовтень 2003

Безумовно, дебютанти мають свої права, про що як викладач із майже двадцятилітнім стажем достеменно знаю, тому репліка на цю статтю мусить не тільки бути м’якшою...

320 переглядів

Пам’ятаючи думку про те, що проблема перекладу – це передусiм проблема неперекладности, висловлю припущення: перекладачi (i, хочеться вiрити, переклади)...

290 переглядів

А. А. Алексеев. Песнь песней в древней славяно-русской письменности

Редакція Критики ・ Серпень 2003
Санкт-Петербург: Дмитрий Булавин, 2002.
Видання містить перше монографічне дослідження всіх слов’яно-руських перекладів біблійної книги Пісні пісень від початків писемности до доби перших друкованих видань. Публікуються переклад св. Матфія, версія глаголичного бревіарія, переклад із тлумаченнями XII століття, два переклади з єврейського ориґіналу, виконані у східнослов’янських землях,...
54 переглядів

Миколай Крушевський. Замовляння як вид російської народної поезії

Редакція Критики ・ Червень 2003
Луцьк: Вісник і Кº, 2002.
Упорядник цього видання Зінаїда Пахолок здійснила повний переклад дипломної роботи мовознавця Миколая Крушевського (1851–1887), який зацікавився замовляннями ще бувши студентом Варшавського університету. Дослідник трактував їх із позицій психологізму, залучаючи до аналізу відомості про первісну людину.
275 переглядів

Ян Станкевіч. Збор твораў у двух тамах

Редакція Критики ・ Травень 2003
Менск: Энцыклапедыкс, 2002.
Двотомник творів білоруського мовознавця Яна Станкевича (1891–1976) містить переважно теоретичні праці, написані між 1918 та 1973 роками, переважно в еміґрації, і досі здебільшого недоступні білоруським читачам. Станкевич постає у виданні не лише одним із творців сучасної білоруської мови, вже у перший рік навчання виключеним із Віденської...
35 переглядів

Европейський зиґзаґ ортографії

Олена Гузар ・ Квітень 2003

1 липня 1996 року представники Німеччини, Австрії, Швейцарії, Бельгії та інших країн із німецькомовним населенням зібрались у Відні, щоб ухвалити остаточне...

99 переглядів

Вадим Карпенко, Юрій Федько. Франція. Мовно-країнознавчий словник

・ Лютий 2003
Київ: Видавець Вадим Карпенко, 2002.
Кожний читач закордонної періодики знає, як легко заганяє в глухий кут незнання якихось реалій, добре відомих тамтешньому газетяреві, через що той не вважає за потрібне розписувати їх докладніше, обмежуючися побіжною згадкою чи навіть натяком.
295 переглядів

Ревекка Фрумкина. Внутри истории: Эссе, статьи, мемуарные очерки

・ Лютий 2003
Москва: Новое литературное обозрение, 2002.
Доктор філологічних наук, професор Ревекка Фрумкіна, авторка дев’ятьох книжок і близько двохсот статтей із проблем математичної лінґвістики, семантики, коґнітивної лінґвістики і загальних питань теорії мови, завжди намагалася вийти за межі чистої науки і побачити науковця як людину своєї епохи, носія культурної традиції, як незалежну особистість, здатну рефлексувати з приводу самої цієї традиції та її зв’язку з мінливим світом.
378 переглядів

Роксоляна Оліщук. Грецька мова. Синтаксис

Редакція Критики ・ Травень 2002
Львів: Видавництво ЛБА, 1996.
У підручнику авторка узагальнила свій двадцятилітній досвід викладання старогрецької мови у Львівському державному університеті ім. Івана Франка. Основний курс (60 лекцій) містить матеріял з синтаксису старогрецької мови, навчальні тексти й вправи, що розвивають і закріплюють набуті теоретичні знання, вчать розуміти й перекладати ориґінальні...
116 переглядів

Іван Фецович. Російсько-український автошляховий словник

Редакція Критики ・ Квітень 2002
Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 1999.
Словник уміщує понад 25 тисяч термінів і термінологічних сполук, використовуваних у проєктуванні, будівництві та експлуатації автомобільних шляхів, а також і загальнобудівельні терміни. Його мета – допомогти інженерно-технічним працівникам, науковцям, викладачам і студентам середніх і вищих закладів освіти відповідного профілю, працівникам...
79 переглядів