Джеймс Светнам. Вступ до грецької мови Нового Завіту: Морфологія

Редакція Критики ・ Листопад 2001
Львів: Видавництво ЛБА, 1998.
Друга частина підручника професора Папського Біблійного Інституту о. Джеймса Светнама містить довідковий матеріал із грецької морфології, укладений у списки й парадигми, а також алфавітний реєстр грецьких та українських слів із тематичним покажчиком до першої частини підручника. Переклад з англійської та редаґування Тараса Лучука.
77 переглядів

Микола Балла (укл.). Англо-український словник. У 2-х томах

Редакція Критики ・ Листопад 2001
Київ: Освіта, 1996.
Нове видання найповнішого з англо-українських словників, розрахованого на професійного читача, містить понад 120 тисяч англійських слів (зокрема загальновживану лексику, включно з американськими варіантами та дієсловами з прийменниками та прислівниками, а також терміни з різних галузей знань, прислів’я, приказки, фразеологічні звороти тощо), на...
99 переглядів

Людмила Зубова. Современная русская поэзия в контексте истории языка

Редакція Критики ・ Вересень 2001
Москва: Новое литературное обозрение, 2000.
При доборі й аналізі поетичних текстів авторка зважала не на картину світу митця чи авторську стилістику, а на мову в динамічному аспекті, звертаючи увагу тільки на тексти з певною деформацією мовних елементів.
91 переглядів

Правописне божевілля

Володимир Кулик ・ Травень 2001

Я не можу сказати напевне, чи хочу схвалення пропонованих правописних змін: підтримуючи прагнення позбутися наслідків радянського «зближення» та маючи особистий...

1029 переглядів

Ноам Хомський. Роздуми про мову

Редакція Критики ・ Листопад 2000
Львів: Ініціатива, 2000.
Це перший переклад українською мовою праці одного з найвидатніших сучасних лінґвістів і філософів мови. А тому, попереджає в передмові професор Флорій Бацевич, оскільки «в українському теоретичному мовознавстві відсутня будь-яка традиція перекладу праць Н.Хомського» й хоч трохи усталена термінологія генеративної граматики, у тексті поряд із...
26 переглядів

Дім буття з поліпшеним плануванням

Леся Ставицька ・ Березень 2000

В мовознавстві дедалі гостріше відчувається методологічна криза. Оперуючи замкнутою й самодостатньою мовною системою та структурою, ця наука почасти звужує «...

143 переглядів

Horace G. Lunt, Moshe Taube. The Slavonic Book of Esther: Text, Lexicon, Linguistic Analysis, Problems of Translation

Редакція Критики ・ Квітень 1999
Cambridge, Mass.: Harvard Ukrainian Research Institute, 1999.
Горас Лунт та Моше Таубе. Слов’янська «Книга Естер»: Текст, словник, лінгвістичний аналіз, проблеми перекладу
Старозавітна «Книга Естер» у слов’янському перекладі відома зі східнослов’янських рукописів кінця XIV – XVI століть. Користуючись мазоретськими текстами на івриті та їхніми грецькими перекладами, Лунт і Таубе досліджують текстологічні особливості слов’янського перекладу «Книги Естер», імовірні джерела та редакції. Монографія закладає ґрунтовну...
156 переглядів

-. Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська Академія»

Редакція Критики ・ Січень 1999
Київ: Видавничий дім «КМ-Academia».
Том 1. Філософія та релігієзнавство Том 3. Історія Том 4. Філологія Том 5. Природничі науки Кожний том «Наукових записок» НаУКМА присвячено окремій галузі гуманітарного чи природничого знання і підготовлено працівниками відповідних кафедр університету. Всі випуски випустив Видавничий дім «КМ Асаdеmіа».
258 переглядів

Володимир Литвинов. Латинсько-український словник

Редакція Критики ・ Січень 1999
Київ: Українські пропілеї, 1998.
Словник містить 10 тисяч латинських слів із українськими відповідниками. В основу словника покладено лексику творів античних авторів, західноєвропейських та українських латиномовних діячів доби Відродження та Реформації, професорів Києво-Могилянської академії та її вихованців. Словник наводить також понад 1000 суто філософських термінів (із...
201 переглядів

Ł.Biłeńka-Swystowicz, M.Jarmoluk. Uczę się polskiego. Podręcznik języka polskiego dla uczniów 5-7 klasy ukraińskich szkół średnich

Редакція Критики ・ Грудень 1998
Київ: АртЕк, 1998.
У підручнику польської мови стисло викладено основи фонетики, морфології, орфографії відмінювання та дієвідмінювання, правила правопису. Крім школярів, книжка стане в пригоді також тим, хто вивчає польську мову самостійно.
199 переглядів