Людмила Зубова. Современная русская поэзия в контексте истории языка

Редакція Критики ・ Вересень 2001
Москва: Новое литературное обозрение, 2000.
При доборі й аналізі поетичних текстів авторка зважала не на картину світу митця чи авторську стилістику, а на мову в динамічному аспекті, звертаючи увагу тільки на тексти з певною деформацією мовних елементів.
64 переглядів

Правописне божевілля

Володимир Кулик ・ Травень 2001

Я не можу сказати напевне, чи хочу схвалення пропонованих правописних змін: підтримуючи прагнення позбутися наслідків радянського «зближення» та маючи особистий...

870 переглядів

Дім буття з поліпшеним плануванням

Леся Ставицька ・ Березень 2000

В мовознавстві дедалі гостріше відчувається методологічна криза. Оперуючи замкнутою й самодостатньою мовною системою та структурою, ця наука почасти звужує «...

75 переглядів

Horace G. Lunt, Moshe Taube. The Slavonic Book of Esther: Text, Lexicon, Linguistic Analysis, Problems of Translation

Редакція Критики ・ Квітень 1999
Cambridge, Mass.: Harvard Ukrainian Research Institute, 1999.
Горас Лунт та Моше Таубе. Слов’янська «Книга Естер»: Текст, словник, лінгвістичний аналіз, проблеми перекладу
Старозавітна «Книга Естер» у слов’янському перекладі відома зі східнослов’янських рукописів кінця XIV – XVI століть. Користуючись мазоретськими текстами на івриті та їхніми грецькими перекладами, Лунт і Таубе досліджують текстологічні особливості слов’янського перекладу «Книги Естер», імовірні джерела та редакції. Монографія закладає ґрунтовну...
99 переглядів

-. Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська Академія»

Редакція Критики ・ Січень 1999
Київ: Видавничий дім «КМ-Academia».
Том 1. Філософія та релігієзнавство Том 3. Історія Том 4. Філологія Том 5. Природничі науки Кожний том «Наукових записок» НаУКМА присвячено окремій галузі гуманітарного чи природничого знання і підготовлено працівниками відповідних кафедр університету. Всі випуски випустив Видавничий дім «КМ Асаdеmіа».
166 переглядів

Володимир Литвинов. Латинсько-український словник

Редакція Критики ・ Січень 1999
Київ: Українські пропілеї, 1998.
Словник містить 10 тисяч латинських слів із українськими відповідниками. В основу словника покладено лексику творів античних авторів, західноєвропейських та українських латиномовних діячів доби Відродження та Реформації, професорів Києво-Могилянської академії та її вихованців. Словник наводить також понад 1000 суто філософських термінів (із...
151 переглядів

Ł.Biłeńka-Swystowicz, M.Jarmoluk. Uczę się polskiego. Podręcznik języka polskiego dla uczniów 5-7 klasy ukraińskich szkół średnich

Редакція Критики ・ Грудень 1998
Київ: АртЕк, 1998.
У підручнику польської мови стисло викладено основи фонетики, морфології, орфографії відмінювання та дієвідмінювання, правила правопису. Крім школярів, книжка стане в пригоді також тим, хто вивчає польську мову самостійно.
151 переглядів

Й.В.Торчинський (укл.). Короткий їдиш-український словник

Редакція Критики ・ Грудень 1998
Київ: 1996.
Словник містить переклади українською мовою близько 6000 найуживаніших слів мови їдиш.
117 переглядів

Монако, Монте-Карло, княгиня Ґрейс (уроджена Келлі)... Більшість людей одразу пов’яже ці назви та імена з багатством, розкішшю, насолодою та декадансом. Усі вони...

89 переглядів

Запитання без відповіді?

Костянтин Москалець ・ Червень 1998

Спочатку трохи рефлексій, сумнівів і комплексів, тією чи іншою мірою властивих чи не кожному українському прозаїкові насхилку цього століття. Добре знаємо, як...

207 переглядів