Horace G. Lunt, Moshe Taube. The Slavonic Book of Esther: Text, Lexicon, Linguistic Analysis, Problems of Translation

Редакція Критики ・ Квітень 1999
Cambridge, Mass.: Harvard Ukrainian Research Institute, 1999.
Горас Лунт та Моше Таубе. Слов’янська «Книга Естер»: Текст, словник, лінгвістичний аналіз, проблеми перекладу
Старозавітна «Книга Естер» у слов’янському перекладі відома зі східнослов’янських рукописів кінця XIV – XVI століть. Користуючись мазоретськими текстами на івриті та їхніми грецькими перекладами, Лунт і Таубе досліджують текстологічні особливості слов’янського перекладу «Книги Естер», імовірні джерела та редакції. Монографія закладає ґрунтовну...
184 переглядів

-. Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська Академія»

Редакція Критики ・ Січень 1999
Київ: Видавничий дім «КМ-Academia».
Том 1. Філософія та релігієзнавство Том 3. Історія Том 4. Філологія Том 5. Природничі науки Кожний том «Наукових записок» НаУКМА присвячено окремій галузі гуманітарного чи природничого знання і підготовлено працівниками відповідних кафедр університету. Всі випуски випустив Видавничий дім «КМ Асаdеmіа».
321 переглядів

Володимир Литвинов. Латинсько-український словник

Редакція Критики ・ Січень 1999
Київ: Українські пропілеї, 1998.
Словник містить 10 тисяч латинських слів із українськими відповідниками. В основу словника покладено лексику творів античних авторів, західноєвропейських та українських латиномовних діячів доби Відродження та Реформації, професорів Києво-Могилянської академії та її вихованців. Словник наводить також понад 1000 суто філософських термінів (із...
220 переглядів

Ł.Biłeńka-Swystowicz, M.Jarmoluk. Uczę się polskiego. Podręcznik języka polskiego dla uczniów 5-7 klasy ukraińskich szkół średnich

Редакція Критики ・ Грудень 1998
Київ: АртЕк, 1998.
У підручнику польської мови стисло викладено основи фонетики, морфології, орфографії відмінювання та дієвідмінювання, правила правопису. Крім школярів, книжка стане в пригоді також тим, хто вивчає польську мову самостійно.
231 переглядів

Й.В.Торчинський (укл.). Короткий їдиш-український словник

Редакція Критики ・ Грудень 1998
Київ: 1996.
Словник містить переклади українською мовою близько 6000 найуживаніших слів мови їдиш.
179 переглядів

Монако, Монте-Карло, княгиня Ґрейс (уроджена Келлі)... Більшість людей одразу пов’яже ці назви та імена з багатством, розкішшю, насолодою та декадансом. Усі вони...

157 переглядів

Запитання без відповіді?

Костянтин Москалець ・ Червень 1998

Спочатку трохи рефлексій, сумнівів і комплексів, тією чи іншою мірою властивих чи не кожному українському прозаїкові насхилку цього століття. Добре знаємо, як...

290 переглядів

Нотатки на берегах макабресок

Тарас Кознарський ・ Травень 1998

Може, критико-літературознавче ретро – трохи невдячний жанр, але збірка макабресок «Яловичина» Богдана Жолдака, самопальний метелик (типографська історія якого...

551 переглядів

Доволі цікава виходить ситуація, якщо спостерігати за людиною, яка вперше чує слова на кшталт «етеру», «Атен» чи «міту»: легка іронічна усмішка, цілковите...

1336 переглядів

Проєкт нового українського правопису, обговорення якого розпочалось у серпні 2018 року, на жаль, обрав собі непевний шлях. З одного боку, він буцімто мав намір «...

1149 переглядів