Ю. Л. Мосенкіс, М. В. Якименко. Всесвіт у дзеркалі японської мови

Наталія Слухай ・ Травень 2006
Київ: Видавничий дім А+С, 2005.
Коректною є думка авторів книжки про безумовний резонанс словесних символів культури Японії в мовних картинах світу інших народів, зокрема українського. Ориґінальністю позначена спроба знайти домінантні сфери згаданого резонансу – в діапазоні від віддзеркалення в українських перекладах японської поезії до фіксації в лексикографічних джерелах і об’єктивації в навчальних текстах.
483 переглядів

Постколоніяльні студії в Україні є тим лакмусовим папірцем, який дає змогу скласти доволі чітке враження про стан і сучасного українського гуманітарного знання,...

303 переглядів

Ірина Кочан. Динаміка і кодифікація термінів з міжнародними компонентами в сучасній українській мові

Євгенія Карпіловська ・ Квітень 2005
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.
Значну увагу авторка приділила історії входження іншомовних термінів в українську мову та побутування в ній упродовж кінця ХІХ – початку ХХІ століття. Ґрунтовно описано й здобутки української термінографії, зокрема способи передання в українських фахових словниках та словниках іншомовної лексики слів з міжнародними терміноелементами.
532 переглядів

Дискурс помаранчевої пристрасти

Леся Ставицька ・ Березень 2005

Політична мова певного періоду завжди формує звичний для вуха словник, найчастіше дистанційований від адресата, якому загалом не властива особлива перейнятість...

234 переглядів

Віктор Кубайчук. Хронологія мовних подій в Україні (Зовнішня історія української мови)

Вадим Дивнич ・ Лютий 2005
Київ: К.І.С., 2004.
Навіть побіжний погляд показує, що Кубайчукова праця, на щастя, не має нічого спільного зі звичними й набридливими аґітками патріотів, перейнятих викриттям україножерства всіх, хто не згоден із їхніми слушними й достеменно українськими поглядами, – хоча це й не дослідницька в строгому значенні слова робота, радше популяризаторська.
474 переглядів

Наше і не наше

Мирослав Попович ・ Листопад 2002

Реформування як спосіб зберегти минуле, викохати історичні традиції – це безглуздя. Минуле можна тільки враховувати – тією чи іншою мірою, по-консервативному чи...

218 переглядів

М.Я.Плющ, Н.Я.Грипас. Українська мова: Довідник

Редакція Критики ・ Червень 2002
Київ: Освіта, 2002.
Перероблене й доповнене видання містить основні відомості з української мови в обсязі програми загальноосвітньої школи за розділами: Фонетика і ортоепія. Графіка. Лексикологія. Фразеологія. Словотвір. Морфологія. Ортографія. Синтаксис. Пунктуація. Стилістика. Теоретичний матеріял доповнено схемами й таблицями. Значну увагу приділено питанням...
38 переглядів

Без конвою

Володимир Кулик ・ Червень 2002

Але хоч би як нас дратувала російська «попса» в маршрутках та обіцяне святкування роковин Переяслава, не треба себе дурити: це політика не антиукраїнська, а...

253 переглядів

Мистецтво неможливого

Вадим Дивнич ・ Червень 2002

Лібералам, особливо «читающим на русском языке», дуже кортить запитати мене, чи не слід надати йому в Україні державний статус. Соціологічні опитування...

235 переглядів

Правопис із вусами

Микола Рябчук ・ Червень 2002

Григорій Грабович як людина Заходу, безумовно, відчув делікатність цієї проблеми і знайшов, як здається, переконливий арґумент на користь самовільної зміни...

324 переглядів