В. Брицын, Е. Рахилина, Т. Резникова, Г. Яворская (ред.). Концепт боль в типологическом освещении

Соломія Бук ・ Грудень 2011
Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009.
Книжка містить результати роботи над спільним російсько-українським проєктом «Лексико-семантичні системи російської та української мов у типологічному висвітленні». Статті демонструють способи позначення болю в польській (Г. Яворська, Т. Хайдер), російській (М. Козлова), сербській та хорватській (Е. Якушкіна), українській (Г. Зимовець), англійській (П. Новичков, А. Бонч-Осмоловська), німецькій (Т. Резнікова), іспанській (М. Козлова), французькій (Е. Ісаєва, Т. Резнікова), агульській (С. Мерданова), кримськотатарській (О. Тищенко-Монастирська), арабській (Ю. Лукіна, В. Цуканова) та ін. мовах.
432 переглядів

Юрій Мосенкіс, Петро Грабовий, Ольга Фурса. Феномен українського молодіжного сленгу (cутність, розвиток, контакти)

Ярослав Целуйко ・ Листопад 2011
Київ; Умань: 2009.
Існування та поширення сленґу у сучасній українській мові доводить її динамічність, а інтерес дослідників до нього зумовлений питомою вагою субстандартних елементів мови у комунікативному просторі сучасного соціюму.
330 переглядів

Укладач П. М. Грабовий, за редакції Ю. Л. Мосенкіса; П. М. Грабовий. Молодіжний соціолект міста Умані. Словник; Український молодіжний сленг: Сучасна картина світу

Оксана Тищенко ・ Листопад 2011
Київ, Умань: ПП Жовтий, 2009.
Український молодіжний сленг. Сучасна картина світу - 2010 рік видання.
Ґрунтовного лінґвістичного дослідження потребує будь-яке реальне мовне явище, особливо коли воно є живою, природною, а не обмеженою нормативними вимогами, оранжерейною мовною картиною світу. Саме тому з 1990-х років увагу мовознавців привертає така стихійна комунікативна інновація, як жарґонізована розмовна мова.
639 переглядів

М. П. Годована. Словник-довідник назв осіб за видом діяльності

Оксана Тищенко ・ Жовтень 2011
Київ: Наукова думка, 2009.
Словник, що його уклала Марія Годована, відбиває стан заявленої в ньому групи лексики в обставинах, коли відбувається розширення професійної спеціялізації соціюму, зумовлене науково-технічним, соціяльним, культурним проґресом і глобалізацією.
1521 переглядів

Святослав Караванський. Секрети української мови

Ольга Купріян ・ Грудень 2010
Львів: БаК, 2009.
2-ге розширене видання
Видані вже вдруге «Секрети української мови» Святослава Караванського належать до стилістичних посібників типу «Як ми говоримо» Бориса Антоненка-Давидовича та «Культура слова» Олександра Пономарева. Помітно більші обсягом за видання-попередники, «Секрети» є не просто порадником у складних випадках слововжитку, а радше черговим маніфестом на захист чистоти української мови. Обстоюючи правильність слововжитку та вимови, наголошуючи мовну красу й довершеність, автор аж ніяк не приховує власної ідеологічної позиції, оминаючи, втім, твори сучасних українських письменників.
1967 переглядів

Пам'яті мовознавця

Олексій Зарецький ・ Жовтень 2010

У теоретичному вступі до словника 2005 року вона писала: «Помиляється той, хто думає, нібито українська мова здатна тільки копіювати російське жарґонне багатство...

1502 переглядів

Тарас Возняк. Філософія мови

Віталій Пономарьов ・ Червень 2010
Львів: Незалежний культурологічний журнал «Ї», 2009.
Мова для філософа – це засіб творення світу через його «ви-говорення» та називання. За посередництва мови народ перетягує із буття до сущого потрібні йому змісти й значення і так окреслює, наповнює й облаштовує світ, відтоді належний тільки йому (цим народ, зауважує автор, дорівнюється Богу). Цей світ тримається мовою, він існує лише настільки, наскільки він о-мовлений, усталений та впорядкований нами, і ми в ньому також існуємо остільки, оскільки ми запитуємо і промовляємо, тож в онтологічному сенсі ми самі і є мовою.
2001 переглядів

Калиновий дискурс і влада слова

Антоніна Березовенко ・ Грудень 2009

«Дикий бізнес» і «дике мовлення» початків незалежности відійшли в історію, закріпивши, хоч як це дивно звучить, суспільне усвідомлення української мови як...

252 переглядів

Дискурсивне поле української маршрутки

Леся Ставицька ・ Грудень 2009

Пасажирові у маршрутці не можна грюкати дверима: Не хлопайте дверью – водитель пугается!; Не хлопайте дверью, а то прижмёт!; Дверь – не кувалда! Написи цього...

383 переглядів

Хто тільки не покликається тепер на Фройдові зауваження, що помилки – це не прикра випадковість, а модифіковані інструменти витіснених пожадань. Тобто обмовки,...

334 переглядів