Европейський контекст можна розуміти як погляд на загал обраних явищ і процесів у межах української мови ззовні, з боку інших европейських держав, із особливим...

312 переглядів

Лариса Нагорна. Політична мова і мовна політика. Діапазон можливостей політичної лінгвістики

Світлана Хутка ・ Лютий 2007
Київ: Світогляд, 2005.
Роботу зосереджено навколо чотирьох тем (кожній із яких відповідає окремий розділ): «шляхи самоствердження» політичної лінґвістики; «політична мова в системі комунікаційних зв’язків»; «мовно-лінґвістичні аспекти проблем ідентичности і націєтворення»; «мовна політика і мовно-культурний діялог».
650 переглядів

Елена Шейгал. Cемиотика политического дискурса

Олексій Зарецький ・ Лютий 2006
Москва: 2004.
Автор розрізняє публічний дискурс, який є аґентивним визначенням, та дискурс влади, що є генетивним визначенням. Мова є не відображенням політичної діяльности, а компонентом поля політики. Мова політики, політична комунікація, політичний дискурс – нестрогі синоніми; дотичними ж до поняття політичного дискурсу є юридичний та політологічний дискурси.
335 переглядів

Лесь Герасимчук. Artlex: Англійсько-український мистецтвознавчий словник

Тетяна Дзядевич ・ Листопад 2005
Київ: Криниця, 2004.
Словник, що містить понад 5000 слів та понять і є радше сучасним додатком до давніших академічних видань, заповнює певні лінґвістичні лакуни, які українське мовознавство успадкувало ще від радянських часів, й ознайомлює користувача з академічними термінами, розмовною мовою, сленґовими новотворами сучасности.
471 переглядів

Є. К. Чернухін. Грецька рукописна спадщина в Києві

・ Червень 2003
Київ: 2002.
Об’єкт дослідження монографії «Грецька рукописна спадщина в Києві. Історіографія та огляд матеріялів IV–XX ст.» – 152 грецькі кодекси (їхні фраґменти та інші джерела), зібрані насамперед в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, а також у фондах Національного Історико-культурного заповідника «Києво-Печерська лавра» й Центрального державного історичного архіву України в Києві.
285 переглядів

Володимир Посельський. Європейський Союз: Інституційні основи європейської інтеграції

Редакція Критики ・ Травень 2003
Київ: Смолоскип, 2002.
В книжці викладено політичну, інституційну, правову та фінансову будову Европейського Союзу, описано функціонування та повноваження його установ і роль, яку вони відіграють у европейському будівництві. Детально проаналізовано зміни, внесені до Установчих угод на Ніцькій міжурядовій конференції 2000 року. Окремо розглянуто витоки та перебіг...
41 переглядів

Ґюнтер Фрідляйн, Леонід Руденко, Петер Йордан та ін. Österreichische Osthefte. 2000, Heft 3/4

・ Березень 2002
Готуючи до друку спеціальне число, присвячене Україні, часопис «Österreichische Osthefte» (видання Австрійського інституту Східної і Південно-Східної Європи) спирався на вже набутий досвід: раніше інститут здійснив подібні проєкти, розглянувши Хорватію та Македонію. Проте, на думку редакторів, збірник «Україна» вигідно відрізняється від попередніх спроб ціліснішою концепцією
320 переглядів

За редакцією Дмитра Гринчишина. Тлумачний словник української мови

・ Березень 2002
Київ: Освіта, 1999.
Близько 7000 слів; 3-тє видання, перероблене і доповнене
Колектив авторів словника, виданого за редакцією Дмитра Гринчишина, намагався охопити найрізноманітніші лексичні групи й пояснити значення слів, часто вживаних у художній та науково-популярній літературі, засобах масової інформації.
1513 переглядів

Юрій Мосенкіс. Мова трипільської культури: Джерела. Методи. Результати реконструкції

・ Березень 2002
Київ: НДІТІАМ, 2001.
В основі студії лежить комплексний аналіз джерел реконструкції мови трипільців (доіндоєвропейського субстрату слов'янських мов, писемности Стародавнього Криту, української ономастики тощо) на основі координації відомостей про зовнішні зв'язки мовного субстрату з відомостями про зовнішні зв'язки матеріяльної культури (підхід, що його автор називає методом «речей і слів» на противагу поширеному методу «слів і речей»).
342 переглядів

В.Т.Бусел (укл., гол. ред.). Великий тлумачний словник сучасної української мови

Редакція Критики ・ Вересень 2001
Київ–Ірпінь: Перун, 2001.
Окрім загальновживаної лексики, наведено основні терміни сучасної науки й техніки, а також поняття, що позначають виробничі, культурні та побутові реалії.
97 переглядів