С.О.Висоцький. Київська писемна школа Х–ХІІ ст. (До історії української писемності)

Редакція Критики ・ Квітень 1999
Львів–Київ–Нью-Йорк: Видавництво М.П.Коця, 1998.
Книжку присвячено Київській писемній школі – визначному досягненню писемної культури часів Київської держави Х–ХІІ століть. Наводяться нові матеріали, знайдені в Україні: грамоти, написані на бересті, графіті з Києва та інших міст тощо. На підставі вивчення особливостей написання пам’яток робиться висновок про безперервність київської писемної...
358 переглядів

Інна Ренчка. Лексикон тоталітаризму

Андріана Біла ・ Березень 2019
Київ: Кліо, 2018.
Книжка Інни Ренчки логічно продовжує дослідження Лариси Масенко «Мова радянського тоталітаризму», яке вийшло 2017 року і про яке «Критика» писала у ч. 1–2 за 2018 рік. Та якщо Масенко розглядає проблему штучної радянської новомови масштабно, то Ренчка зосереджується на практиці партійного втручання в укладання словників та його наслідки. Сполука «лексикон тоталітаризму» є дещо неординарною, адже можна говорити про лексикон автора, спільноти, населеного пункту.
363 переглядів

Маріанна Мовна. Словник львівської говірки першої третини XX століття: близько 3500 слів

Марина Полякова ・ Грудень 2018
Львів: НТШ, 2013.
Еволюція людських мов схожа на дельту річки, де безліч великих і малих проток розходяться і знову зустрічаються, змішуючи води. Життя кожної мови складне, але є мови, яким особливо «пощастило», і українська одна з таких. Перебуваючи на перетині культур, вона багато разів зливалася з іншими мовами, полюбовно або ж примусово, брала від них краплі тієї води. Словник львівської говірки, що його уклала Маріанна Мовна, є одним із перших вітчизняних досліджень «урбаністичного мовлення».
244 переглядів

Пилип Селігей. Світло і тіні наукового стилю

Дмитро Шевчук ・ Жовтень 2018
Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2016.
Пилип Селігей на численних прикладах демонструє, що таке читабельний науковий текст, дає поради, як уникнути «води», «надмірної складности» й «заплутування» у викладенні ідей.
549 переглядів

Саме контекст української мови давно вже показує, що «мовна ситуація» – поняття доволі примарне, адже вживання мов, ставлення до них і причетність до них...

2586 переглядів

В. Брицын, Е. Рахилина, Т. Резникова, Г. Яворская (ред.). Концепт боль в типологическом освещении

Соломія Бук ・ Грудень 2011
Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009.
Книжка містить результати роботи над спільним російсько-українським проєктом «Лексико-семантичні системи російської та української мов у типологічному висвітленні». Статті демонструють способи позначення болю в польській (Г. Яворська, Т. Хайдер), російській (М. Козлова), сербській та хорватській (Е. Якушкіна), українській (Г. Зимовець), англійській (П. Новичков, А. Бонч-Осмоловська), німецькій (Т. Резнікова), іспанській (М. Козлова), французькій (Е. Ісаєва, Т. Резнікова), агульській (С. Мерданова), кримськотатарській (О. Тищенко-Монастирська), арабській (Ю. Лукіна, В. Цуканова) та ін. мовах.
432 переглядів

Юрій Мосенкіс, Петро Грабовий, Ольга Фурса. Феномен українського молодіжного сленгу (cутність, розвиток, контакти)

Ярослав Целуйко ・ Листопад 2011
Київ; Умань: 2009.
Існування та поширення сленґу у сучасній українській мові доводить її динамічність, а інтерес дослідників до нього зумовлений питомою вагою субстандартних елементів мови у комунікативному просторі сучасного соціюму.
330 переглядів

Укладач П. М. Грабовий, за редакції Ю. Л. Мосенкіса; П. М. Грабовий. Молодіжний соціолект міста Умані. Словник; Український молодіжний сленг: Сучасна картина світу

Оксана Тищенко ・ Листопад 2011
Київ, Умань: ПП Жовтий, 2009.
Український молодіжний сленг. Сучасна картина світу - 2010 рік видання.
Ґрунтовного лінґвістичного дослідження потребує будь-яке реальне мовне явище, особливо коли воно є живою, природною, а не обмеженою нормативними вимогами, оранжерейною мовною картиною світу. Саме тому з 1990-х років увагу мовознавців привертає така стихійна комунікативна інновація, як жарґонізована розмовна мова.
639 переглядів

Святослав Караванський. Секрети української мови

Ольга Купріян ・ Грудень 2010
Львів: БаК, 2009.
2-ге розширене видання
Видані вже вдруге «Секрети української мови» Святослава Караванського належать до стилістичних посібників типу «Як ми говоримо» Бориса Антоненка-Давидовича та «Культура слова» Олександра Пономарева. Помітно більші обсягом за видання-попередники, «Секрети» є не просто порадником у складних випадках слововжитку, а радше черговим маніфестом на захист чистоти української мови. Обстоюючи правильність слововжитку та вимови, наголошуючи мовну красу й довершеність, автор аж ніяк не приховує власної ідеологічної позиції, оминаючи, втім, твори сучасних українських письменників.
1967 переглядів

Тарас Возняк. Філософія мови

Віталій Пономарьов ・ Червень 2010
Львів: Незалежний культурологічний журнал «Ї», 2009.
Мова для філософа – це засіб творення світу через його «ви-говорення» та називання. За посередництва мови народ перетягує із буття до сущого потрібні йому змісти й значення і так окреслює, наповнює й облаштовує світ, відтоді належний тільки йому (цим народ, зауважує автор, дорівнюється Богу). Цей світ тримається мовою, він існує лише настільки, наскільки він о-мовлений, усталений та впорядкований нами, і ми в ньому також існуємо остільки, оскільки ми запитуємо і промовляємо, тож в онтологічному сенсі ми самі і є мовою.
2001 переглядів