Український музичний аванґард 1960-х років останнім часом переживає щось на кшталт ренесансу. Звідси потреба повертатися до його витоків, з’ясовувати і...

785 переглядів

Клуб композиторів

Олеся Найдюк ・ Червень 2018

Те, що диски дочекалися накладу тільки тепер, до того ж коштом Міністерства культури України, – це якась іронія долі. Колись перебувати у внутрішній опозиції до...

407 переглядів

Марина Нестьева. «Чтобы музыка была не придумана, а услышана…». Музыка Валентина Сильвестрова. Беседы, статьи, письма

Олександр Щетинський ・ Червень 2018
Харків: Акта, 2012.
Хоча Сильвестров говорить про музику багато й охоче, він не є легким співрозмовником, бо найчастіше не відповідає прямо на запитання, а раз по раз звертається думкою до чогось іншого. Дуже скоро читачеві стає зрозуміло, що композитор готовий висловлюватися лише про те, що його напряму бентежить чи захоплює в контексті власної творчости.
181 переглядів

Викриття кордонів

Євген Громов ・ Червень 2018

В Україні з’явилися Леонід Грабовський, Віталій Годзяцький, Валентин Сильвестров, Володимир Губа, Євген Станкович, Петро Соловкін, Святослав Крутиков, Володимир...

815 переглядів

Елена Зинькевич. О настоящем, о былом размышляет Евгений Станкович в беседах с Еленой Зинькевич

Юлія Бентя ・ Травень 2015
Нежин: Издатель ЧП Лысенко М. М., 2012.
Зінькевич у жодному разі не монополізує права ставити запитання, а Станкович — уточнювати й інтерпретувати факти. Час від часу Олена Зінькевич порушує чистоту жанру, долучаючи до тексту розмови свідчення інших осіб, що переважно пропонують альтернативну версію подій, а не підтверджують безпосередньо спогади Станковича.
404 переглядів

Меса одинака

Юлія Бентя ・ Квітень 2013

Сильвестров докладно розповідає про те, яким нетривіяльним був шлях його друзів і колеґ до знань, як усі вони – Ігор Блажков, Віталій Годзяцький, Володимир Губа...

235 переглядів

Сильвестровський сюжет в українській музично-критичній думці починається в 1960-х. Але присвячених Сильвестрову портретних опусів ні тоді, ні в 1970-х у пресі не...

643 переглядів

Олександр Євтушенко. Україна In Rock: Статті та есеї

Пилип Пухарев ・ Травень 2012
Київ: Грані-Т, 2011.
Рок-музика приречена існувати в переважно андеґраундному вимірі, але про неї варто писати популярно. Музичний критик і мистецтвознавець Олександр Євтушенко досліджував український рок іще від початку 1990-х і от нарешті видав про це книжку.
348 переглядів

Васса Ларіна, Юрій Ясіновський, Надєжда Чікунова.. . Калофонія. Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії. Число 5

Оксана Захарчук ・ Вересень 2010
Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2010.
До збірника ввійшли матеріяли VI Міжнародної конференції «Літургія і літургійний спів візантійського обряду в історичному розвитку», проведеної до 10-ліття Інституту Літургійних Наук УКУ у Львові 27–29 жовтня 2009 року.
377 переглядів

Лариса Івченко. Реконструкція нотної колекції графа О. К. Розумовського за каталогами XVIII сторіччя. Випуск 1

Юлія Бентя ・ Червень 2007
Київ: НАН України, НБУВ, 2004.
Дослідження музикознавця, завідувачки Музичного відділу НБУВ Лариси Івченко дає надію на зрушення, адже в цій праці вперше в Україні на 644 сторінках формату А4 на належному науковому рівні здійснено реконструкцію нотних пам’яток світського пласту европейської музичної культури XVIII століття з унікального приватного зібрання родини Розумовських і вперше – з їх корекцією на міжнародні «рісмівські» каталоги.
232 переглядів