Jurij Jasinovs'kyj, Carolina Lutzka. Das Lemberger Irmologion

Наталя Сиротинська ・ Червень 2010
Köln, Weimar, Wien: Bölau, 2009.
Die älteste liturgische Musikhandschrift mit Fünfiniennotation aus dem Ende des 16. Jahrhuderts. Львівський ірмологіон Давній літургійний музичний рукопис п’ятилінійної нотації кінця 16 століття Редакція і вступна стаття Юрія Ясіновського, транскрипція і коментарі Кароліни Луцкої (Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Reiche B: Editionen, Band 24). 509 c.
Львівський нотолінійний ірмологіон є виразним свідченням музично-стильового оновлення українського сакрального мистецтва, яке, зберігаючи традиційні зв’язки з візантійською культурою, активно засвоювало західноевропейські здобутки Ренесансу і раннього Барока. На цій основі й витворювався самобутній стиль національного сакрального співу, що разом із тисячами списків, а з 1700 року й друкованих видань ірмологіонів поширювався на всіх українських і білоруських землях.
490 переглядів

Артемій Ведель. Духовні твори

Юлія Бентя ・ Червень 2010
Київ: 2007.
Редактори-упорядники М. М. Гобдич, Т. В. Гусарчук
Микола Гобдич і Тетяна Гусарчук, дослідниця Веделевої спадщини із тридцятирічним стажем, першими зібрали, відредаґували й опублікували всі з нині відомих духовних творів композитора: 28 духовних концертів, дві Літургії святого Йоанна Золотоуста, Всенічну, Ірмоси канону Різдва Христового, Великоднього канону, Богородичного канону 4-го гласу, а також двадцять окремих хорових мініятюр. Сучасну транскрипцію церковно-слов’янських текстів виконав Андрій Кутасевич
702 переглядів

Юрій Медведик. Українська духовна пісня XVII–XVIII століть

Юлія Бентя ・ Червень 2010
Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2006.
Духовна пісня – жанр, частина ознак якого завжди лишатиметься за дужками маґістральних шляхів культурологічної науки, який не належить цілком ані християнському обрядові (тобто є паралітургічним), ані світській пісенній культурі. Нетиповою вийшла і монографія, де зламано не лише звичні для пострадянських праць оформлення посилань на літературні чи архівні джерела, а й звичні пропорції між розділами.
720 переглядів