Вірко Балей — американський композитор, дириґент і піяніст українського походження. Народився 1938 року в м. Радехів (тепер Львівська область). 1941 року його...

800 переглядів

Український музичний аванґард 1960-х років останнім часом переживає щось на кшталт ренесансу. Звідси потреба повертатися до його витоків, з’ясовувати і...

1116 переглядів

Пригоди музичної критики

Олеся Найдюк ・ Січень 2015

Новітня історія української музичної критики як дисципліни в рамках музикознавства почалася фактично від 1989 року, коли у київській консерваторії (1995 року...

943 переглядів

Ніна Герасимова-Персидська, Євгенія Ігнатенко. Партесні концерти XVII–XVIII століть з Київської колекції

Юлія Бентя ・ Березень 2014
Київ: Музична Україна, 2006.
Усі твори, вміщені в збірці – частина великого Київського зібрання, що зберігається в Інтитуті рукопису Національної бібліотеки України імені Вернадського, а в тогочасній культурній ієрархії – пам’ятки «високого мистецтва» церковного співу, що протистояло й по-своєму взаємодіяло із селянською та міською усними традиціями.
1279 переглядів

И. Н. Ракунова. Новые композиторские технологии. Творчество Аллы Загайкевич

Валерія Жаркова ・ Червень 2010
Київ: Фенікс, 2010.
Рідкісний дар Алли Загайкевич «висвітлити звук свідомістю» знайшов талановитого інтерпретатора-музикознавця, здатного перекласти «міміку звука» у вербальний вимір. Ємність зроблених спостережень і глибина розуміння художніх ідей композиторки свідчать про високий професіоналізм дослідниці й пристрасне її ставлення до об’єкту дослідження. Текст Інеси Ракунової тонко резонує з музикою і породжує яскраві візуально-слухові уявлення – підсилені численними нотними прикладами, а також цінними графічними ілюстраціями та сонограмами ключових моментів руху звукового матеріялу у досліджуваних музичних тво
832 переглядів

Jurij Jasinovs'kyj, Carolina Lutzka. Das Lemberger Irmologion

Наталя Сиротинська ・ Червень 2010
Köln, Weimar, Wien: Bölau, 2009.
Die älteste liturgische Musikhandschrift mit Fünfiniennotation aus dem Ende des 16. Jahrhuderts. Львівський ірмологіон Давній літургійний музичний рукопис п’ятилінійної нотації кінця 16 століття Редакція і вступна стаття Юрія Ясіновського, транскрипція і коментарі Кароліни Луцкої (Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Reiche B: Editionen, Band 24). 509 c.
Львівський нотолінійний ірмологіон є виразним свідченням музично-стильового оновлення українського сакрального мистецтва, яке, зберігаючи традиційні зв’язки з візантійською культурою, активно засвоювало західноевропейські здобутки Ренесансу і раннього Барока. На цій основі й витворювався самобутній стиль національного сакрального співу, що разом із тисячами списків, а з 1700 року й друкованих видань ірмологіонів поширювався на всіх українських і білоруських землях.
779 переглядів

Артемій Ведель. Духовні твори

Юлія Бентя ・ Червень 2010
Київ: 2007.
Редактори-упорядники М. М. Гобдич, Т. В. Гусарчук
Микола Гобдич і Тетяна Гусарчук, дослідниця Веделевої спадщини із тридцятирічним стажем, першими зібрали, відредаґували й опублікували всі з нині відомих духовних творів композитора: 28 духовних концертів, дві Літургії святого Йоанна Золотоуста, Всенічну, Ірмоси канону Різдва Христового, Великоднього канону, Богородичного канону 4-го гласу, а також двадцять окремих хорових мініятюр. Сучасну транскрипцію церковно-слов’янських текстів виконав Андрій Кутасевич
1048 переглядів

Юрій Медведик. Українська духовна пісня XVII–XVIII століть

Юлія Бентя ・ Червень 2010
Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2006.
Духовна пісня – жанр, частина ознак якого завжди лишатиметься за дужками маґістральних шляхів культурологічної науки, який не належить цілком ані християнському обрядові (тобто є паралітургічним), ані світській пісенній культурі. Нетиповою вийшла і монографія, де зламано не лише звичні для пострадянських праць оформлення посилань на літературні чи архівні джерела, а й звичні пропорції між розділами.
1098 переглядів

Оля Гнатюк (укл.). Барокові духовні пісні з рукописних співаників XVIII ст. Лемківщини

Редакція Критики ・ Липень 2002
Львів: Місіонер, 2000.
Віднайдені барокові пісні зі співаників цієї колекції, як уважає публікатор, «є особливо цінні, позаяк до сьогодні збереглося вкрай мало літературних віршованих пам’яток із Лемківщини, й усі вони датовані XIX століттям».
166 переглядів